Projektiesittely ---

CitySDK – Työkalupakki digitaalisten kaupunkipalveluiden kehittämiseen

Artikkelikuva: Projektiesittely

CitySDK-toimintamallissa kaupungit voivat kehittää palveluja yhdessä kehittäjäyhteisöjen kanssa.

Toimintamalliin kuuluvat paitsi avoimet ja harmonisoidut digitaaliset palvelurajapinnat myös prosessit, ohjeistukset ja käytettävyysstandardit.
Vuonna 2014 päättyneessä CitySDK-hankkeessa rakennettiin avoimia rajapintoja, jotka toimivat yhteen kaupunkien ja maiden rajojen yli. Hankkeen pilotit liittyivät kaupunkilaisten osallistumiseen, liikenteeseen ja matkailuun.

Kustakin teemasta toteutettiin ensin yhden kaupungin kärkipilotti, jonka kokemuksia ja oppeja hyödynnetään myöhemmin muissa kaupungeissa.

Rajapintojen avaamisen ohella hankkeessa koottiin toimintamalli ja ohjeita, joiden avulla myös muut kaupungit voivat tarjota omia, avoimia rajapintoja. Näin julkiset toimijat voivat yhä tehokkaammin tehdä yhteistyötä niin kaupunkilaisten kuin kehittäjienkin kanssa.

Kaupungin palautekanavat käyttöön

Helsingissä tuotiin kaupungin palautekanavat tehokkaammin asukkaiden saataville ja käyttöön. Kaupunki avasi yhdessä Sanoma Kaupunkilehtien ja Forum Virium Helsingin kanssa palvelun, josta kaupunkilaiset voivat antaa palautetta paikallisen Metro fiksaa -sivuston kautta. Tiedot menevät kaupungin keskitetyn palautejärjestelmän kautta oikealle taholle kaupungin sisällä.

Tammikuussa 2012 alkanut CitySDK-hanke päättyi vuonna 2014. Mukana oli kahdeksan eurooppalaista kaupunkia: Helsinki, Amsterdam, Barcelona, Istanbul, Lamia, Lissabon, Manchester ja Rooma. Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta. Vuoden 2014 jälkeen toiminta on jatkunut CitySDK-verkostossa.

Kansallisesti kaupunkienvälistä rajapintayhteistyötä on jatkettu myös 6Aika avoin data ja rajapinnat -hankkeessa, jossa datan avaaminen tuodaan osaksi kaupunkien normaalia toimintaa.

>> Lue lisää CitySDK Cookbook -esitteestä

Sivun kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki, Esko Lämsä

CitySDK General Animation from Vimeo.

SDK (Service Development Kit) tarkoittaa työkaluja, joita teknologiayritykset tarjoavat kehittäjilleen. CitySDK tarjoaa samaa roolia kaupungeille, jotta ne voivat entistä paremmin hyödyntää kehittäjiä kaupunkipalveluiden luonnissa.

Twitter: #API #rajapinnat


Yhteyshenkilöt

Kuva

Hanna Niemi-Hugaerts

#iot #avoindata #databusiness
#rajapinnat #API

puh. +358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi