Projektiesittely ---

Linked Events – Kohti yhtenäisempää tapahtumatietoa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Linked events auttaa tapahtumatietojen viidakossa. Hankkeessa edistetään tapahtumista kertyvien tietojen yhtenäisempää jakelua.

Tiedot jaetaan avoimena datana rajapinnan kautta, jolloin kuka tahansa voi niitä hyödyntää – ilmaiseksi.

Erilaisia tapahtumia järjestävät niin kaupunki, yritykset kuin yksityiset ihmisetkin. Tähän mennessä kukin taho on ylläpitänyt omaa tapahtumakalenteriaan. Tällöin tieto on eri paikoissa ja sirpaleista, eikä sitä ole helppo löytää. Sama tapahtuma voi olla useassa eri tietokannassa, pahimmillaan erilaisin tiedoin. Tietoja on ollut työlästä etsiä eri lähteistä, ja sen lisäksi on pitänyt varmistua niiden oikeellisuudesta.

Toimijoita auttaisi yksi yhteinen kanava, jossa olisi kootusti tietoa tapahtumista. Linked events -hankkeessa edistetään nykyistä yhtenäisempää tapahtumatietojen jakelua, jotta päällekkäinen työ ja rinnakkaisten tietokantojen ylläpitotarve vähenisi. Tällöin myös tapahtumien tiedot ovat varmasti oikein ja ajantasaiset.

Avoin rajapinta tapahtumiin

Tapahtumatietojen dataformaatti on yhdenmukaistettu ja tiedot jaetaan avoimena datana. Kuka tahansa voi hakea ja hyödyntää tapahtumatietoja avoimen rajapinnan kautta ilmaiseksi. Hankkeen tavoitteena onkin mahdollistaa myös uutta liiketoimintaa ja helpottaa esimerkiksi erilaisten sovellusten kehittämistä tietojen pohjalta.

Linked events -rajapinta löytyy osoitteesta api.hel.fi/linkedevents. Rajapinnan kautta voi hakea Helsingin kaupungin tapahtumatietoja. Paikkatiedot on linkitetty Helsingin kaupungin palvelukarttaan, jossa on tietoja muun muassa tapahtumapaikkojen esteellisyydestä.

Linked events pysyväksi toiminnaksi

Linked eventsin ensimmäinen rajapinta luotiin vuonna 2012. Hanke toteutettiin vuosina 2012-2015 kaupungin Innovaatiorahaston tuella. Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta, joka tehtiin yhteistyössä Kulttuurikeskuksen, Visit Helsingin sekä kaupunginkirjaston kanssa.

Vuoden 2016 alusta Linked events on hankkeena siirtynyt kaupungin vakituiseksi toiminnaksi. Lisäksi Linked events on valittu yhdeksi rajapinnaksi, jota kehitetään yhdessä kuuden Suomen suurimman kaupungin kanssa 6aika avoin data ja avoimet rajapinnat -painopistealueella.

Linked events -hankkeessa yhtenäistetään tapahtumatietoja ja edistetään niiden jakelua yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tiedot ovat tarjolla avoimena datana ja avoimen rajapinnan kautta, jolloin ne ovat kenen tahansa hyödynnettävissä vapaasti ja ilmaiseksi.

http://api.hel.fi/linkedevents


Yhteyshenkilöt

Kuva

Jenni Niemiaho

#digihelsinki #media
puh. +358 40 167 6680
jenni.niemiaho(at)forumvirium.fi