Projektiesittely ---

Jätkäsaari Mobility Lab – innovaatioalusta älyliikenteelle

Artikkelikuva: Projektiesittely

Jätkäsaari Mobility Lab oli Helsingin älykkään liikkumisen sateenvarjohanke ja Jätkäsaaren alueen innovaatioalusta liikkumisen uusille palveluille ja teknologioille.

Alusta toi yhteen älyliikenteen parissa toimivat yritykset, tutkimuslaitokset, kaupungin toimialat ja asukkaat. Hankkeen keskiössä olivat kokeilut ja pilotit, näitä tukevan älykkään infrastruktuuriin kehittäminen sekä monialainen yhteiskehittäminen. 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tuoda yhteen jo olemassa olevaa älyliikennekehitystä, luoda alalle kasvun edellytyksiä ja edistää uusien innovaatioiden ja työpaikkojen syntyä.

Partnerit, kesto ja rahoitus

  • Hankketta koordinoi Helsingin kaupungin elinkeino-osasto.
  • Koordinaatiokumppanina toimi Forum Virium Helsinki.
  • Hankkeeseen osallistui eri projektien ja toimenpiteiden kautta yrityksiä, tutkimustahoja sekä useita kaupunkitoimijoita, kuten kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin Satama, HSL, HKL ja Helsinki Business Hub.
  • Jätkäsaari Mobility Lab -hanke sai rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta vuosina 2019-2021. 
  • Hanke toteutetiin vuosina 2019–21.

Forum Viriumin rooli

Forum Virium Helsingillä oli päävastuu Jätkäsaari Mobility Labin nopeiden kokeilujen ohjelmasta sekä yhteiskehittämisestä asukkaiden ja muiden tahojen kanssa.

Hankkeen saavutukset

Hanke loi Länsisataman alueesta ja etenkin Jätkäsaaresta kansainvälisesti tunnetun ja houkuttelevan älyliikenteen kokeiluympäristön. Jätkäsaari Mobility Lab tarjosi laaja-alaista tukea uusien innovaatioiden kokeilemiselle, mukaan lukien yhteistyön fasilitointi sidosryhmien kanssa, apua laiteasennusten, lupien ja säännösten kanssa, kokeilujen koordinointi, asukasyhteistyö ja viestintä.

Jätkäsaari Mobility Lab toimi yritysten yhteyspisteenä yritysten ja kaupungin toimialojen välisessä keskustelussa. Se tarjosi yrityksille tietoa kaupungin toiveista ja prioriteeteista uusien ratkaisujen kehittämisen suhteen. Kaupungille hanke tarjosi tietoa markkinoilla syntyvistä uusista ratkaisuista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä haasteista ja rajoitteista.

Älyliikenteen kokeilualustatoiminta jatkuu Mobility Lab Helsinki -hankkeessa vuosina 2022-2024. Hanke keskittyy ennen kaikkea liikenteen datan ja digitaalisen kaksosen hyödyntämiseen uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Hankkeen hyödyt Helsingille

Jätkäsaari Mobility Lab tuki älyliikenteen uusien teknologioiden, palvelujen ja ratkaisujen kokeilemista Helsingissä. Yritysten toteuttamia kokeiluja, joissa Jätkäsaari Mobility Labilla oli huomattava rooli, toteutui kaikkiaan 25. Näistä kymmenen tehtiin hankkeen omina palveluhankintana. Suurempia hankkeita ja pilotteja toteutui viisi. Hanke tarjosi referenssejä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten innovaatioille. Osallistuneiden yritysten kokema hyöty oli kyselyjen perusteella merkittävä.

Lue lisää Jätkäsaari Mobility Labin tuloksista erillisestä julkaisusta (pdf)

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy