Projektiesittely ---

Future Digital Mobility Management FDMM pilotoi kestäviä autoilureittejä

Artikkelikuva: Projektin esittely
Kuva


Miten autoilijoita autetaan välttämään alueita, joilla on ruuhkaa tai joiden liikenneturvallisuudesta halutaan huolehtia? Tätä selvittää Future Digital Mobility Management -projekti.

Kaupungin ja autoilijoiden välille tarvitaan enemmän tiedonvaihtoa esimerkiksi sellaisesta liikenteeseen liittyvästä lisäinformaatiosta, jota standardit välityskanavat eivät tue.

Kaupungin tarpeena voi olla välittää myös muita viestejä autoilijoille. Jotta autoilijat voisivat huomioida paremmin omassa reittisuunnittelussaan kaupunkiympäristön kestävään kehittämiseen liittyviä tekijöitä ja sosiaalisia arvoja, myös niistä on pystyttävä viestimään autoilijalle.

Kaupungit ovat kokeilleet yhä enemmän erilaisia kannustimia ohjaamaan ihmisten tekemiä liikkumisvalintoja. Nämä kannustimet tulee voida personoida autoilijoille henkilökohtaisesti. Niillä ehdotetaan vaihtoehtoa alkuperäiselle reittisuunnitelmalle ja ne suhteutetaan toisaalta yleiseen liikennetilanteeseen. Kannustimien tulee olla reaaliaikaisia ja tilannekohtaisia, mikä edellyttää, että ne tuodaan autoilijan tietoon myös autoillessa, ja tähän tarvitaan yhteistyötä autoilualan palveluntarjoajien kanssa.

FDMM-projekti pilotoi navigaattori- ja autonvalmistajien kanssa autoilijoiden ohjaamista vaihtoehtoisille kestäville reiteille. Tätä varten projektissa tuotetaan avoin API-rajapinta, jonka avulla kaupungit voivat kommunikoida mukana olevien palveluntarjoajien kautta suoraan autoilijalle.

Tavoite

Tavoitteena on selvittää, miten autoilijat ohjataan valitsemaan kestävämpiä reittejä ja lisätään samalla liikenteen sujuvuutta. Autoilijoita autetaan välttämään valittuja alueita, jotka voivat olla esimerkiksi ruuhkautuneita, niillä voi olla valmiiksi huonontunut ilmanlaatu tai ne voivat olla alueita, joiden liikenneturvallisuudesta halutaan erityisesti huolehtia (esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ympäristöt tiettyihin aikoihin päivistä).

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektiaika on 1.1.-31.12.2021
  • Projekti on EIT Urban Mobilityn tukema. Rahoitus kokonaisuudessaan on 1 130 442 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 126 963 euroa.
  • Projektin toinen kaupunkipartneri on Amsterdam, ja autoilun palveluntarjoajia edustavat TomTom ja Mercedes-Benz. Projektin tutkimusosasta vastaavat AMS Institute, Aalto-yliopisto ja Delftin teknillinen yliopisto, ja kaupallistamisesta Future Mobility Network.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki edustaa projektissa Helsingin kaupunkia ja tarjoaa auto- ja navigaattorivalmistajille Helsingin testialustaksi. Lisäksi Forum Virium Helsinki tukee Aalto-yliopistoa hankkeen tutkimustyössä. Aalto-yliopiston tutkimuksen yhteyshenkilö on Claudio Roncoli, Assistant Professor of Transportation Engineering, claudio.roncoli(a)aalto.fi

Hyödyt Helsingille

Kehitetään liikenteen hallinnan työkalu. Työkalu tukee liikenteen ohjaamista kestävämmille reiteille ja edistää Helsingin hiilineutraaliustavoitetta ja liikenneturvallisuutta kaupungissa.

http://codethestreets.eu

Projekti on EIT Urban Mobilityn tukema. Helsingin kaupungin osatoteutusta tukee Helsingin kaupunki.

Lisätietoa:

Kuva

Sami Sahala

#MaaS #Älyliikenne #ITS

puh. +358 44 0255 590
sami.sahala(at)forumvirium.fi

Kuva