Projektiesittely ---

Future Digital Mobility Management FDMM pilotoi kestäviä autoilureittejä

Artikkelikuva: Projektiesittely

Miten autoilijoita autetaan välttämään alueita, joilla on ruuhkaa tai joiden liikenneturvallisuudesta halutaan huolehtia? Tätä selvitti Future Digital Mobility Management -projekti.

Kaupungin ja autoilijoiden välille tarvitaan enemmän tiedonvaihtoa esimerkiksi sellaisesta liikenteeseen liittyvästä lisäinformaatiosta, jota standardit välityskanavat eivät tue.

Kaupungin tarpeena voi olla välittää myös muita viestejä autoilijoille. Jotta autoilijat voisivat huomioida paremmin omassa reittisuunnittelussaan kaupunkiympäristön kestävään kehittämiseen liittyviä tekijöitä ja sosiaalisia arvoja, myös niistä on pystyttävä viestimään autoilijalle.

Kaupungit ovat kokeilleet yhä enemmän erilaisia kannustimia ohjaamaan ihmisten tekemiä liikkumisvalintoja. Nämä kannustimet tulee voida personoida autoilijoille henkilökohtaisesti. Niillä ehdotetaan vaihtoehtoa alkuperäiselle reittisuunnitelmalle ja ne suhteutetaan toisaalta yleiseen liikennetilanteeseen. Kannustimien tulee olla reaaliaikaisia ja tilannekohtaisia, mikä edellyttää, että ne tuodaan autoilijan tietoon myös autoillessa, ja tähän tarvitaan yhteistyötä autoilualan palveluntarjoajien kanssa.

FDMM-projektin tavoitteena oli selvittää, miten autoilijat ohjataan valitsemaan kestävämpiä reittejä ja lisätään samalla liikenteen sujuvuutta. Autoilijoita autettiin välttämään valittuja alueita, jotka voivat olla esimerkiksi ruuhkautuneita, niillä voi olla valmiiksi huonontunut ilmanlaatu tai ne voivat olla alueita, joiden liikenneturvallisuudesta halutaan erityisesti huolehtia (esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ympäristöt tiettyihin aikoihin päivistä).

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • 1.1.-31.12.2021
  • Projekti oli EIT Urban Mobilityn tukema. Rahoitus kokonaisuudessaan 1 130 442 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 126 963 euroa.
  • Projektin toinen kaupunkipartneri oli Amsterdam, ja autoilun palveluntarjoajia edustivat TomTom ja Mercedes-Benz. Projektin tutkimusosasta vastasivat AMS Institute, Aalto-yliopisto ja Delftin teknillinen yliopisto, ja kaupallistamisesta Future Mobility Network.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki edusti projektissa Helsingin kaupunkia ja tarjosi auto- ja navigaattorivalmistajille Helsingin testialustaksi. Lisäksi Forum Virium Helsinki tuki Aalto-yliopistoa hankkeen tutkimustyössä. Aalto-yliopiston tutkimuksen yhteyshenkilö oli Claudio Roncoli, Assistant Professor of Transportation Engineering, claudio.roncoli(a)aalto.fi

Hyödyt Helsingille

Kehitettiin liikenteen hallinnan työkalu. Työkalu tukee liikenteen ohjaamista kestävämmille reiteille ja edistää Helsingin hiilineutraaliustavoitetta ja liikenneturvallisuutta kaupungissa.

Keskeiset saavutukset

Helsingissä tehtiin kansainvälinen Code the Streets -pilotti, jossa autoilijoille ehdotettiin vaihtoehtoisia ajoreittejä navigaattorilla. Pilotissa selvitettiin, millaisilla viesteillä tai kannustimilla on vaikutusta autoilijan reittivalintoihin missäkin tilanteessa. Uutta pilotissa oli se, että navigaattorin ehdottamat reitit huomioivat liikennetilanteen lisäksi turvallisuuteen ja ilmanlaatuun liittyviä tekijöitä.

http://codethestreets.eu

Projekti oli EIT Urban Mobilityn tukema. Helsingin kaupungin osatoteutusta tuki Helsingin kaupunki.