Projektiesittely ---

FinEst Twins -hanke vie Helsingin ja Tallinnan smart city -yhteistyön ja -osaamisen uudelle tasolle

Artikkelikuva: Projektiesittely

FinEst Twins -hankkeessa rakennetaan monialainen Smart City Centre of Excellence (CoE) -huippuyksikkö Tallinnaan. Huippuyksikkö osallistaa kaikki johtavat smart city -toimijat ja sidosryhmät Virossa ja muodostaa tiiviitä ja pitkäaikaisia korkean tason tiedonvaihto-, tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia helsinkiläisten tahojen kanssa. Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa mahdollistaa alueellisen tieteellisen tutkimuksen sekä innovaatioiden ja yrittäjyyden potentiaalin hyödyntämisen.

Huippuyksiköt kuuluvat Horisontti 2020:n Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen -ohjelmaan. Uusi Tallinnan yksikkö luodaan johtavien innovaatioihin keskittyvien toimijoiden Aalto-yliopiston ja Forum Virium Helsingin välisenä yhteistyönä.

Huippuyksiköstä tulee tasavertainen muiden ympäri maailmaa sijaitsevien johtavien Smart City -tutkimuskeskusten kanssa. Keskukset keskittyvät älykkäiden kaupunkien puhtaaseen ja kestävään kehitykseen seuraavilla viidellä alueella: liikkuminen, energia, rakennettu ympäristö, hallinto sekä kaupunkianalytiikka ja tiedonhallinta.

Tavoite

FinEst Twins -hankkeen tavoitteena on syventää Helsingin ja Tallinnan yhteistyötä ja tuottaa hyötyä kahden kaupungin välisillä synergioilla tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, houkutella kansainvälistä osaamista ja investointeja kaksoiskaupungin muodostamalle innovaatioalustalle sekä toimia ponnahduslautana alueen osaamiselle ja teknologiaratkaisuille kansainvälisesti.

Hankkeella synnytetään merkittävä valtioiden rajat ylittävä Smart City -innovaatioalusta. Tavoitteena on tuottaa välitöntä kansainvälistä kilpailuetua alueen yrityksille, tutkimuslaitoksille, julkiselle sektorille ja kaupunkilaisille: luoda näille puitteet kehittää, kokeilla, markkinoida ja todentaa rajat ylittäviä Smart City -tuotteita ja palveluita. Rajat ylittävä innovaatioalusta toimii uusien TKI-toimijoiden houkuttelijana alueelle.

Maailmanluokan Smart Cities -tutkimusohjelman lisäksi osaamiskeskus toimii myös yhteistyössä yritysten kanssa ja kehittää käyttäjälähtöisiä älykkäiden kaupunkien ratkaisuja, jotka ovat lähtökohtaisesti rajat ylittäviä Tallinnan ja Helsingin välisessä kaksoiskaupunkimallissa. Tämä tapahtuu urbaanin avoimen alustan ja laboratorion (UOP.Lab) kautta. UOP.Lab rakentuu keskuksen tutkimustulosten varaan ja suunnittelee ja kokeilee yhteisiä maiden rajat ylittäviä pilottiprojekteja kahdelle älykkäälle kaupungille.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projekti toteutetaan 1.12.2019—30.11.2026 ja sen rahoitus tulee Horizon2020-ohjelmasta (Teaming-rahoitusinstrumentti) Hankkeen kokonaisbudjetti on 6,3M€, josta Forum Virium Helsingin osuus on 1,67M€.

Hankekonsortio:

  • Aalto-yliopisto
  • Forum Virium Helsinki
  • Tallinnan teknillinen korkeakoulu (Taltech)
  • Viron Elinkeino- ja viestintäministeriö

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium on vetovastuussa kahdesta työkokonaisuudesta, joista toisessa rakennetaan Urban Open Platform -data-alusta, ja toisessa luodaan Tallinnaan fiksun kaupunkikehityksen Living Lab.

Hyödyt Helsingille

FinEst Twins -hankkeen avulla syvennetään Helsingin ja Tallinnan yhteistyötä kahden kaupungin synergioiden saavuttamiseksi kehittämällä kaksoiskaupunkiin perustuvia älykaupunkiratkaisuja ja yhteisiä tulevaisuuden hankkeita edistämään kaupunkielämää helpottavia kestäviä ratkaisuja sekä näihin liittyvää elinkeinotoimintaa.

Hankkeen osana rakennettava UOP.Lab toimii rajat ylittävänä innovaatioalustana, jolla virolaiset ja suomalaiset yritykset voivat tehdä älykkäiden kaupunkien kehitykseen ja innovaatiohankkeisiin liittyvää yhteistyötä. Tällä pyritään varmistamaan 

että huippuyksikön tutkimus pääsee vaikuttamaan talouteen ja julkiseen sektoriin suoraan koko makro-alueella, että alue houkuttelee kansainvälistä osaamista ja sijoituksia, ja että ohjelma toimii suomalais-virolaisten tietojen ja teknologisten ratkaisujen ponnahduslautana kansainvälisesti.

Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin Smart City -innovaatioalustalla tavoitteena on tuottaa välitöntä kansainvälistä kilpailuetua alueen yrityksille, tutkimuslaitoksille, julkiselle sektorille ja kaupunkilaisille: luoda näille puitteet kehittää, kokeilla, markkinoida ja todentaa rajat ylittäviä Smart City -tuotteita ja palveluita.

Linkit ja materiaalit

Aallon Blogi https://blogs.aalto.fi/finest/

Research & Innovation Seminar https://blogs.aalto.fi/finest/next-ris/

Taltechin projektisivu https://taltech.ee/en/smartcity

Projektin verkkosivut http://www.finesttwins.eu/

Twitter https://twitter.com/FinEstSmartCity

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCIo8AWMG9HwYSepvCFkA6DA/

Kuva: Mikko Raskinen