Projektiesittely ---

Env&You – Ambiciti tähtää entistä kattavampaan tietoon ympäristöhaitoista

Artikkelikuva: Projektiesittely

Env&You-projektin tavoitteena on integroida Helsinkiin uudenlaista ympäristötietoja mittaava teknologiaa. Projektissa luodaan lisäksi uusia, useita tietolähteitä hyödyntäviä laskentamalleja, joiden avulla voidaan tehdä entistä tarkempia ilmanlaatuarvioita.

Kaupunkilaiset, kaupungit ja muut toimijat ovat yhä kiinnostuneempia ympäristöhaitoista ja niiden vaikutuksista. Env&You -projektissa kartoitetaan kaupunkien ympäristöhaittoja niin yksilö-, alue- kuin päivätasolla. Tavoitteena on koostaa nykyistä kattavampaa tietoa ympäristöstä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Helsingin ilmanlaatu vaihtelee merkittävästi ajan ja paikan mukaan, ajoittain ylittäen Euroopan unionin terveysperusteiset raja-arvot. Ylittymistä tapahtuu erityisesti kantakaupungin katukuiluissa. Nykyinen tapa mitata ilmanlaatua on kallis, eivätkä mittaustiedot palvele kaikissa tilanteissa kaupunkilaisten arjen tarpeita. Ilmanlaadun mittaamisen lisäksi hankkeessa tutkitaan simulointialgoritmeja, joilla mittaustuloksista voidaan laskea ilmanlaatuarvioita sinne missä sensoreita ei ole. Laskenta hyödyntää avointa dataa esimerkiksi rakennuksista, liikenteestä ja säätilasta. Projektissa kartoitetaan edullisempien ilmanlaatusensorien käyttöä täydentämään kalliiden ja harvalukuisten nykyisten mittausasemien mittaustuloksia. Tavoittena on synnyttää sekä ymmärrystä, että tulevaisuuden kysyntää ja tarjontaa ilmanlaadun mittaustoiminnalle. Projekti tuottaa taustatietoa ilmansuojelusuunnitelman tulevaisuuden toimeenpanolle. Projekti tähtää myös yhteistyön syventämiseen Pariisin ja San Franciscon alueiden kanssa.

Env&You on osa Forum Virium Helsingin IoT-kokonaisuutta, jossa rakennetaan Helsingistä vetovoimaista ja uskottavaa pilottiympäristöä nouseville IoT-teknologioille. Projektin rahoittajana toimii EIT Digital ja muina yhteistyökumppaneina ovat ranskalainen tietotekniikan tutkimuslaitos Inria, Cap Digital, Ambientic, Numtech ja The Civic Engine. Hankkeen tärkeitä kumppaneita ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Ilmatieteen laitos.

Projektin kesto: 2016-2017

Budjetti: 1 623 750 €

#ilmanlaatu #ympäristöhaitat #laskentamalli #IoT #ympäristötieto #avoindata #opendata #internetofthings #helsinki #testbed #env&you #sensorit #sensors #algoritmi #simulointi #capdigital #numtech #thecivicengine #eitdigital #ilmatieteenlaitos #hsy


Yhteyshenkilöt

Kuva

Pekka Koponen

#älykäskaupunki #avoindata
#älyliikenne #API #IoT

puh. +358 40 501 7114
pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Kuva

Silja Peltonen

#SeniorSafety #bgreen #EITdigital
puh. +358 40 742 6360
silja.peltonen(at)forumvirium.fi