Projektiesittely ---

Circular PSP -hankkeessa rakennetaan innovatiivinen, keinoälyä hyödyntävä tietojärjestelmäalusta helpottamaan kiertotaloutta tukevia julkisia hankintoja

Artikkelikuva: Projektiesittely

Hankkeessa kehitetään tietojärjestelmäalusta, joka auttaa julkisen sektorin hankintatoimea erityisesti kiertotaloutta huomioivassa hengessä.

Tavoite

Mukaan kutsutut julkiset toimijat ja sidosryhmät voivat osallistua toimintaan tuomalla esiin hankintatoimen haasteita ja ratkaistavia ongelmakohtia.

Järjestelmätoimittajat ja kyvykkään IT-alan yritykset voivat osallistua hankkeen tarjouskilpailuun omilla ratkaisuillaan. Moniportaisessa EU-hankkeessa yritykset etenevät kohti loppuratkaisua. Osallistuville kunnallisille tahoille tarjoutuu testausmahdollisuus ratkaisuun sekä laaja osallistumismahdollisuus yhteiskehittää ratkaisuja aina hankkeen loppuun saakka.

Lopputulokselta odotettavia toimintoja ja ominaisuuksia ovat muun muassa EU:n eri aluiden kiertotalousstrategioiden tulkinta ja kielirajat ylittävä tiedonjakaminen, kiertotaloutta tukevien hankintojen mittaaminen ja mittariston kehittäminen, yhteensovittaminen olemassaolevien tietojärjestelmien kanssa sekä ennenkaikkea kiertotalouden huomioiminen hankintojen valmistelussa sekä hankintahenkilöstön neuvonta ja ohjeistaminen digitaalisten työkalujen avulla. Hankkeen tekniset osa-alueet liittyvät vahvasti tiedolla johtamiseen, keinoälyn hyödyntämiseen (AI / NLP) sekä hankintamittaristojen kehittämiseen.

Hanke ei kilpaile olemassaolevien hankinta-alustojen kanssa, vaan rakentaa nimenomaan rajat ja kielimuurit ylittävää hankintoja valmistelevaa ja mittaavaa ratkaisua, joka mahdollistaa hankintayksiköiden siirtymisen kiertotaloutta tukeviin hankintoihin joustavasti ja ilman ennakko-osaamista.

Hankkeessa on mukana 45 miljoonan asukkaan alue seitsemän eri hankintayksikön kautta, kahdeksasta eri Euroopan maasta. 

Kesto, kumppanit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

  • Hanke toteutetaan vuosien 2023–2026 aikana
  • 12 kumppania kahdeksasta eri EU-maasta
  • Rahoitusinstrumentti on EU:n Horizon Europe Pre Commercial Procurement Programme (PCP) ja kokonaisbudjetti on 5.64 miljoonaa euroa. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa yhdelle yritykselle tai konsortiolle voidaan myöntää 1,974 miljoonaa euroa, jos se läpäisee kaikki hankintavaiheet
  • Forum Viriumin osuus hankkeessa on 1.185 miljoonaa euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium toimii hankkeessa Suomen osuuden koordinaattorina ja edustaa erityisesti Helsingin roolia ja etua. Kukin kumppani hankkeessa vastaa oman maantieteelliseen alueen haasteiden kokoamisesta, sidosryhmien kartoittamisesta sekä hankinnan tiedottamisesta.

Osana on myös testaamiseen ja pilotointiin liittyvien paikallisten osapilottien toteuttaminen yhdessä  hankkeen pääkoordinaattorin ja muiden kumppaneiden kanssa. Hankkeen aikana on runsaasti sekä paikallisia tilaisuuksia että kv-tilaisuuksia hybridinä ja online-tapahtumina. Forum Virium jakaa muille kumppaneille Suomen korkeatasoisen kiertotalouden osaamista ja hankintataidokkuutta sekä vastaavasti siirtää muun muassa keinoälyratkaisuiden osaamista Helsingin alueelle.

Hyödyt Helsingille

Kestävä kehitys ja sen osana kiertotaloutta tukevat hankinnat ovat merkittävä osa hankintatoimen operatiivista sekä strategista toimintaa. Kaupungin hankintojen kokonaisvoluumi on noin 4 miljardia euroa. Siten myös kiertotalouden huomioiminen hankinnoissa tuottaa taloudellista etuja ja säästöjä.

Hankkeen erityisinä hyötyinä ovat tiedon saaminen eurooppalaisista hankintakäytännöistä, strategoista, parhaista käytännöistä ja järjestelmistä sekä hankintoja valmistelevan tietojärjestelmän uudet mahdollisuudet olemassa olevien hankinta-alustojen tukipalveluna. Hankkeen ratkaisuiden pilotointia järjestetään myös Helsingissä. 

Alueelliset yritykset voivat osallistua hankkeen mittavaan tarjouskilpailuun ja siten kehittää oman tuotteen yksin tai verkostoitumalla toisten toimijoiden kanssa. Poiketen innovatiivisesta hankinnasta, PCP-hankkeissa yritys omistaa lopputuotteen omistusoikeuden ja hankkeen kumppanit saavat mahdollisuuden hyödyntää tuotteita yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Vastuullisuus

Hanke tuottaa Helsingille erityisesti lisäarvoa Yhdistyneiden Kansakuntien Kestävän kehityksen tavoitteiden toimintakohdissa:

Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Tavoite 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Lisätiedot

Projektin verkkosivut: www.circularpsp.eu

Verkkosivu englanniksi: https://fvh.io/circular-psp-project

Tilaa hankkeen uutiskirje: https://circularpsp.eu/newsletter/

Website https://circularpsp.eu  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/circularpsp/   
Twitter https://twitter.com/CircularPSP   
Mastodon https://eupolicy.social/@CircularPSP   

Kysely kaupungeille ja muille sidosryhmille. Pyydämme täyttämään. Sivun oikeasta yläreunasta saa vaihdettua kielen.

Kysely Full Link https://emp.onl/CircularPSP-survey 


Artikkelin kuva: Skyproduction, City of Helsinki