Projektiesittely ---

Bright Ageing – Hyvinvointia älyvaloilla

Artikkelikuva: Projektin esittely

BrightAgeing-projektissa kokeillaan älykästä valaistusjärjestelmää, joka räätälöidään henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Käytännössä älykäs valaistus tarkoittaa muun muassa yksilöllisesti säädettyjä valaistustasoja ja liiketunnistukseen pohjautuvaa yövalaistusta. Oletuksena on, että älyvaloilla voidaan vähentää huonosta valaisusta johtuvia onnettomuuksia, parantaa unen laatua sekä kohottaa elämänlaatua yleisesti.

Projekti on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle älyvalokokeilulle, jossa 20 Helsingin kotihoidon asiakkaalle asennettiin älykäs valaistusjärjestelmä. Vuonna 2018 toteutettavassa jatkoprojektissa kohderyhmiä on laajennettu ja kokeiluja monipuolistettu.

Räätälöityä valaistusta

BrightAgeing -projektissa testataan IoT­-valaistusjärjestelmää yhdessä Setlementtiasuntojen asukkaiden kanssa. Yhteensä 40 kotiin määriteltiin optimaalinen valaistusratkaisu yhdessä asukkaan kanssa.

Kokeilussa testattiin muun muassa sitä, miten päivärytmiä on mahdollista säädellä älykkään valaistuksen avulla. Tällöin valaistus mukailee asukkaan omaa vuorokausirytmiä; aamuisin auringonnousun kaltainen valaistus herättää ja iltaisin valot himmenevät jäljitellen auringon laskua. Asukkailla oli myös mahdollisuus valita rauhoittava, rentouttava, keskittymistä tukeva tai lukemiseen sopiva valoresepti. Lisäksi asukkaiden käytössä oli liiketunnistukseen perustuva yövalaistus.

Valaistusjärjestelmään liitetyt anturit keräsivät tietoa, jota analysoimalla kehitetään PhilipsHue-älyvaloratkaisua entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Kokeiluja kolmessa kaupungissa

Helsingin lisäksi älyvalaistusta testataan Saksassa ja Alankomaissa. Berliinin teknillinen yliopisto kokeilee energiatasoon reagoivaa älyvalaistusta aktiivisuusrannekkeiden avulla ja vakuutusyhtiö Zilveren Kruis testaa älykkään valaistusjärjestelmän liittämistä osaksi vakuutustarjontaa.

Suomen osakokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Setlementtiasunnot Oy:n ja Signify B.V.:n (ent. Philips Lighting) kanssa. Vuoden kestävän projektin kokonaisbudjetti on 764 000 euroa. Hanketta rahoittaa EIT Digital sekä Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.