Projektiesittely ---

Bright Ageing – Hyvinvointia älyvaloilla

Artikkelikuva: Projektiesittely

BrightAgeing-projektissa kokeiltiin älykästä valaistusjärjestelmää, joka räätälöitiin henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Käytännössä älykäs valaistus tarkoittaa muun muassa yksilöllisesti säädettyjä valaistustasoja ja liiketunnistukseen pohjautuvaa yövalaistusta. Oletuksena oli, että älyvaloilla voidaan vähentää huonosta valaisusta johtuvia onnettomuuksia, parantaa unen laatua sekä kohottaa elämänlaatua yleisesti.

Bright Ageing -projekti oli jatkoa vuonna 2017 toteutetulle älyvalokokeilulle, jossa 20 Helsingin kotihoidon asiakkaalle asennettiin älykäs valaistusjärjestelmä. Vuonna 2018 toteutetussa jatkoprojektissa kohderyhmiä laajennettiin ja kokeiluja monipuolistettiin.

Tavoite ja toimenpiteet

BrightAgeing -projektissa testattiin IoT­-valaistusjärjestelmää yhdessä Setlementtiasuntojen asukkaiden kanssa. Yhteensä 40 kotiin määriteltiin optimaalinen valaistusratkaisu yhdessä asukkaan kanssa.

Kokeilussa testattiin miten päivärytmiä on mahdollista säädellä älykkään valaistuksen avulla. Tällöin valaistus mukailee asukkaan omaa vuorokausirytmiä; aamuisin auringonnousun kaltainen valaistus herättää ja iltaisin valot himmenevät jäljitellen auringon laskua. Asukkailla oli myös mahdollisuus valita rauhoittava, rentouttava, keskittymistä tukeva tai lukemiseen sopiva valoresepti. Lisäksi asukkaiden käytössä oli liiketunnistukseen perustuva yövalaistus.

Valaistusjärjestelmään liitetyt anturit keräsivät tietoa, jota analysoimalla kehitettiin PhilipsHue-älyvaloratkaisua entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Kumppanit, kesto ja rahoitus

  • Helsingin lisäksi älyvalaistusta testataan Saksassa ja Alankomaissa. Berliinin teknillinen yliopisto kokeilee energiatasoon reagoivaa älyvalaistusta aktiivisuusrannekkeiden avulla ja vakuutusyhtiö Zilveren Kruis testaa älykkään valaistusjärjestelmän liittämistä osaksi vakuutustarjontaa.
  • Suomen osakokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Setlementtiasunnot Oy:n ja Signify B.V.:n (ent. Philips Lighting) kanssa.
  • Projekti kesti vuoden 2018.
  • Projektin kokonaisbudjetti oli 764 000 euroa. Hanketta rahoitti EIT Digital sekä Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

Videot projektin tuloksista