Projektiesittely ---

B.Green – uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi

Artikkelikuva: Projektiesittely

B.Green-projektissa kehitettiin uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Projektissa luotiin osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti.

Tavoite

Vihreän infrastruktuurin ratkaisut auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Ne vaikuttavat myös kiinteistöjen arvoon, asukkaiden viihtyvyyteen ja varmistavat kaupunkiympäristön monimuotoisuuden. 

B.Green-projektin tavoitteena oli löytää uusia, pohjoisiin olosuhteisiin sopivia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja kartoittaa digitaalisia työkaluja, joiden avulla niitä voidaan suunnitella ja soveltaa kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Merkittävässä osassa oli osallistuvan kaupunkisuunnittelun sekä vihreän infrastruktuurin hyödyistä viestiminen eri toimijoille, kuten suunnittelijoille, päättäjille ja asukkaille. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin kesto: 01.02.2020–31.12.2022.
B.Green-projektia koordinoi Forum Virium Helsinki.
Projektipartnereina olivat Helsingin Kaupunki, Tallinnan Kaupunki sekä Stockholm Environment Institute Tallinn Center (SEI Tallinn).
Projektin rahoitti Interreg Central Baltic -ohjelma, joka rahoittaa kansainvälisiä kehitysprojekteja Latvian, Ruotsin, Suomen ja Viron välillä. Forum Virium Helsingin rahoitusosuus projektissa oli 590 000 €. Koko projektin budjetti oli 1 302 618 €.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi projektia. Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta oli merkittävää löytää uusia työkaluja ja ratkaisuja tukemaan vihreän infrastruktuurin suunnittelemista jo varhaisessa vaiheessa kaupunkisuunnittelua, sillä digitaalisten työkalujen avulla voidaan madaltaa osallistumis- ja ymmärtämiskynnystä suhteessa kaupunkien ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteisiin.

Forum Virium Helsinki toi yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä yhteen kehittämään innovatiivisia ratkaisuja sekä toteuttaa pilotteja Kalasataman alueella. Yrityksiltä hankittiin projektin teemoihin liittyviä kokeiluja vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki sai B.Green-projektin myötä runsaasti ymmärrystä vihreän infrastruktuurin vaihtoehdoista osana kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta sekä mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia digitaalisia työkaluja helpottamaan erilaisten ratkaisujen suunnittelemista jo varhaisessa vaiheessa. Forum Virium Helsinki työskenteli projektissa tiiviisti Kaupunkiympäristön toimialan Länsisatama-Kalasatama -tiimin sekä Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinnan kanssa.

Tutustu hankkeen loppujulkaisu B.Green Handbookiin!

Lue tiedote hankkeen tuloksista!

Kuva: Helsingin kaupunki, Kuvatoimisto Kuvio, Anders Portman