Projektiesittely ---

AutoMod – mobiilirobotteja kiertotalouden tehtäviin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Miltä näyttävät kaupunkien huoltotöihin ja kiertotalouden tehtäviin sopivat robotit?  AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut: case kiertotalous -hanke (AutoMod) selvitti, millaisia robotit voisivat olla ja millainen alusta, kyyditsijä, niiden kuljettajaksi sopisi.  

AutoMod-hankkeen tavoitteena oli luoda uudenlainen liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvien alustojen kuljettamat palvelurobotit ratkaisevat älykaupungin kiertotaloushaasteita.

Hankkeessa toteuttajat vastasivat autonomisen alustan ”robottien kimppakyydin” kehittämisestä ja yritykset alustan päälle tulevien moduulien eli robottien ideoinnista. Kokeilukilpailun ja työpajojen kautta yhteiskehitettiin kekseliästä robotiikkaa alustan kuljetettavaksi sekä mobiilirobotteja kaupungin huollon ja kiertotalouden tarpeisiin. 

Hankkeen toteuttajat tarjosivat konkreettista apua moduulien yhdistämiseen alustaan ja huolehtivat, että kokonaisuudesta tulee toimivan modulaarisen robotiikan kehittämiseen.

Pohjatietoina hyödynnettiin autonomisen liikkumisen, robotiikan ja kiertotalouden osaamista ja tietoa. Oppeja oli aiemmin saatu robottibussihankkeista, droonien avulla tehdyistä palvelukokeiluista, viimeisen kilometrin logistiikkakokeiluista ja kiertotalouden digitalisaatioon liittyneistä hankkeista. Hankkeen aikana tietoa kerättiin maailmalta ja kotimaasta ja jaettiin tapahtumissa ja työpajoissa. 

Tulokset

AutoMod-hankkeen tavoitteena oli paitsi edistää robotiikkaan liittyvää liiketoimintaa, myös selvittää, millaiset robotiikan ratkaisut voisivat vastata kiertotalouden haasteisiin kaupungeissa. Sitä varten kartoitettiin robotiikan nykytilannetta Suomessa, järjestettiin innovaatiokilpailuja, kehitettiin konsepteja ja prototyyppejä sekä luotiin “robottien kimppakyyti” eli alusta, jonka päälle voi ehkä tulevaisuudessa lastata erilaisia työtehtäviä tekeviä robotteja.

Hanke tarjosi tietoa robotiikan mahdollisuuksista järjestämällä lukuisia tilaisuuksia, joihin puhujiksi saatiin merkittäviä suomalaisia robotiikan tahoja. Lisäksi robotiikkatietoisuutta ja hankkeen oppeja levitettiin muun muassa videoiden ja Robotteja kaupunkiin -portfolion muodossa. 

Kahdessa vuodessa havaittiin, että robotit voisivat hyvin hoitaa erityisesti jätehuoltoon ja logistiikkaan liittyviä tehtäviä. Robotiikalla voisi vastata työvoimapulaan ja saavuttaa kustannussäästöjä siirtämällä monotonisia ja vaarallisia töitä pois ihmisiltä. Uudet robotiikan ratkaisut voisivat toimia myös rakentamisen ja purkamisen kiertotaloudessa. Robotiikkaa kaupungeissa pitäisi kuitenkin vielä kokeilla lisää eri tehtävissä. 

Toistaiseksi robotiikka-alan yritysten määrä on Suomessa pieni eikä ratkaisuja ole kaupungeissa pysyvästi juurikaan käytössä. AutoMod-hanke olikin aiheeltaan kiinnostava, mutta vielä aikaansa edellä.

Hyödyt

Hankkeen tuloksena saimme oppeja automaation hyödyntämisestä kiertotaloudessa ja huoltotöissä. Yritykset saivat uusia ideoita ja kokemuksia uudenlaisen mobiilirobotiikan kehittämisestä. AutoMod-hankkeen aikana saatiin kerättyä hyvä kokonaiskuva mobiilirobotiikasta Suomessa. Sitä voivat hyödyntää niin kaupungit, yritykset kuin tulevat hankkeetkin. 

Hankkeen tulokset ovat pääasiassa avoimia, jotta mahdollisimman moni yrityskumppani pääsee hyödyntämään niitä. 

Hyötyä Helsingille

Kaupunki hyötyi hankkeesta monin tavoin. Hanke pyrki löytämään uusia ratkaisuja aiemmin kerättyihin urbaanin kiertotalouden kehityskohteisiin. Käyttötapaukset näyttivät, miten autonominen liikkuminen ja palvelurobotiikka hyödyttävät kaupunkia palveluiden tarjoamisessa.

Kaupungin kannalta on myös tärkeää tarjota testaustilaisuuksia uusille innovaatioille ja mahdollisuuksia uusien yhteistyö- ja liiketoiimintaverkostojen kehittymiseen sekä antaa konkreettista ohjausta, apua ja kasvuvalmennusta yrityksille.

Kesto, kumppanit ja rahoitus

  • Kesto: hanke toteutettiin vuosina 2021–2023. Se päättyi elokuussa 2023.
  • Kumppanit: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Espoon kaupunki
  • Rahoittajat: EAKR (Suomessa Uudenmaan liitto), Helsingin kaupungin vastinraha
  • Kokonaisbudjetti: 681 716 euroa

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi AutoMod-hanketta ja vastasi hankkeen hengen kannattamisesta kumppaneiden ja sidosryhmien osalta. Forum Virium kasvatti hankkeen myötä omaa erikoisosaamistaan autonomisen palvelurobotiikan toimialueella.

Hanke sai rahoituksensa osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu hankkeen oppeihin!