Projektiesittely ---

AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut yhdistää automaattisen liikkumisen robotiikkaan

Artikkelikuva: Projektiesittely

Miltä näyttää liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvat alustat kuljettavat palvelurobotteja ympäri kaupunkia kiertotalouden tehtäviin? AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut -hanke (AutoMod) selvittää, miten kuljetusalusta toimisi ja millaisia robotteja sopisi kyytiin.  

AutoMod-hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvien alustojen kuljettamat palvelurobotit ratkaisevat älykaupungin kiertotaloushaasteita. Tulevaisuudessa AutoMod-ekosysteemi voi kattaa Uudenmaan alueen ja koko Suomen sekä palvella kiertotalouden lisäksi monia muitakin toimialoja.

Hankkeessa toteuttajat vastaavat autonomisen alustan kehittämisestä ja yritykset alustan päälle tulevien moduulien eli robottien ideoinnista ja toteuttamisesta. Kokeilukilpailun ja työpajojen kautta ideoidaan ja yhteiskehitetään kekseliästä robotiikkaa alustan kuljetettavaksi. 

Hankkeen toteuttajat tarjoavat konkreettista apua moduulien yhdistämiseen alustaan ja huolehtivat, että kokonaisuudesta tulee toimiva. Testaukseen ja kokoamiseen voi käyttää niihin tarkoitettua toimitilaa.

Pohjatietoina hyödynnetään autonomisen liikkumisen, robotiikan ja kiertotalouden osaamista ja tietoa. Oppeja on saatu robottibussihankkeista, droonien avulla tehdyistä palvelukokeiluista, viimeisen kilometrin logistiikkakokeiluista ja kiertotalouden digitalisaatioon liittyneistä hankkeista.

Kehitettävät moduulit

Kuljetusalustan kyytiin tulevat moduulit ovat luonteeltaan “palvelurobotiikkaa” eli voivat suorittaa esimerkiksi työvoittoisia tehtäviä, antaa palveluneuvontaa tai toimia vaikkapa uudenlaisessa kierrätyksen- tai uudelleenkäytön edistämisessä. 

Moduulien muodot ovat kytkettävyydeltään ja kooltaan vakioituja, mikä mahdollistaa keskitetyn kehittämisen sekä tuotannon skaalamisen jatkossa. Kukin yritys voi siis keskittyä oman moduulinsa toimintoihin. Samaa vakioitua moduulien kiinnitystapaa voidaan tarjota laajasti kaikille kiinnostuneille.

Ensimmäisessä vaiheessa yritykset voivat tarjota ideoitaan luonnos- ja mallinnustasolla. Lupaavimmat ratkaisut valitaan pilotointiin, ja ne rakennetaan hankkeen osapuolten avustuksella aidoiksi testiratkaisuiksi.  

Moduulien ja alustan lisäksi hankkeen pienimuotoinen (small-scale) etenemismalli mahdollistaa joustavan hankeidean testaamisen ja kehittämisen kohti ekosysteemin kaltaista toimintaa. Jatkossa tulemme etenemään suuremman (large-scale) mittakaavan hankkeisiin aiempaa isommilla alustoilla ja toimialaa laajentaen.

Hyödyt

Hankkeen tuloksena on kiertotalouspalveluiden entistä tehokkaampi taso automaation avulla sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet yrityksille. 

Kaupungit ja asukkaat hyötyvät kehittyvistä kiertotalouden palveluista, ja yritykset saavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Koska AutoMod-hankkeessa kehitetään yksittäisiä moduuleita, myös uudet toimijat pääsevät mukaan matalalla kynnyksellä. Otamme vastaan yrityksiä ja sidosryhmiä avoimin mielin ja myös villien innovaatioiden kera. 

Kiertotalouden toimialalle voidaan saada robotiikan ja digitalisaation uusia tekijöitä AutoModin esittelemien ideoiden myötä.

Hankkeen tulokset ovat pääasiassa avoimia, jotta mahdollisimman moni yrityskumppani pääsee hyödyntämään niitä. 

Lisäksi yritämme havaita pullonkauloja, jotka estävät uudentyyppisen kiertotalousrobotiikan leviämisen kaupunkiympäristössä sekä kansallisesti. Löydösten avoin jakaminen auttaa viranomaisia ymmärtämään, millaisia muutoksia säädöksiin, lupakäytäntöihin ja neuvontaan täytyy tehdä, jotta robotiikka-ala kehittyy.

Hyötyä Helsingille

Kaupunki hyötyy hankkeesta monin tavoin. Hanke pyrkii löytämään uusia ratkaisuja aiemmin kerättyihin urbaanin kiertotalouden kehityskohteisiin. Lisäksi käyttötapaukset näyttävät, miten autonominen liikkuminen ja palvelurobotiikka hyödyttävät kaupunkia palveluiden tarjoamisessa.

Kaupungin kannalta on myös tärkeää tarjota testaustilaisuuksia uusille innovaatioille ja mahdollisuuksia uusien yhteistyö- ja liiketoiimintaverkostojen kehittymiseen sekä antaa konkreettista ohjausta, apua ja kasvuvalmennusta yrityksille.

Kesto, kumppanit ja rahoitus

  • Kesto: hanke toteutetaan vuosina 2021–2023
  • Kumppanit: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Espoon kaupunki
  • Rahoittajat: EAKR (Suomessa Uudenmaan liitto), Helsingin kaupungin vastinraha
  • Kokonaisbudjetti: 681 716 euroa

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi AutoMod-hanketta ja vastaa hankkeen hengen kannattamisesta kumppaneiden ja sidosryhmien osalta. Forum Virium kasvattaa hankkeen mukana myös omaa erikoisosaamistaan autonomisen palvelurobotiikan toimialueella.

Tavoitteena on luoda uutta avoimin mielin. 

Tilaa hankkeen uutiskirje ja seuraa työtä!

Hanke on saanut rahoituksensa osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.