Pk-yritysten kehittämispalvelu

Kiinteästi Forum Virium Helsingin yhteydessä toimii Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun hankkeena pk-yritysten kehittämispalvelu. Tarkoituksena on edistää nopeasti kasvavan digitaalisten sisältöjen ja palvelujen toimialan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, parantaa niiden elinvoimaisuutta ja toimintaedellytyksiä sekä seudun kilpailukykyä. Palvelu edistää toimialan verkostoitumista Forum Virium Helsinki -hankkeessa mukana olevien suurten yritysten ja alan pk-yritysten välillä, kehittää uusia toimintamuotoja yritysten kasvun tukemiseen ja niiden liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 16.1.2006 myöntää projektille rahoituksen. Hankkeen hallinnoija on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Palvelun myötä kehitetään toiminnallista yhteistyötä digitaalisten sisältöjen ja palveluiden alueella valtionhallinnon, Helsingin seudun kuntien ja kansallisten kehityshankkeiden välillä. Eri toimijoiden hankkeiden yhteinen koordinointi lisää toimenpiteiden yhteisvaikutusta.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen, Helsingin kaupunki, puh. (09) 169 2237, 050-336 9277, nyrki.tuominen (at) hel.fi
Projektipäällikkö Esa Blomberg, puh. 040 738 0030, esa.blomberg (at) forumvirium.fi
Forum Virium Helsinki, Radiokatu 5 D, 00240 Helsinki

Lue myös