Peter Corbett Forum Virium Helsingin vieraaksi

Peter Corbett, sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin vaikuttaja Washington D.C.:stä, vierailee Helsingissä 1 – 8. huhtikuuta. iStrategyLabs -yrityksen perustaja Corbett on tehnyt Yhdysvalloissa merkittäviä avauksia teknologian kehittämisen tuomiseksi aiempaa kansalaislähtöisemmäksi. Hänen tavoitteenaan on auttaa julkista hallintoa tunnistamaan tavat, joilla uusi teknologia voi helpottaa tavallisen kansalaisen elämää.

Vierailu on osa Helsingin kaupungin Invitation to Helsinki -kokonaisuutta, jonka puitteissa Helsinkiin saapuu yhteensä 12 eri alojen huippuasiantuntijaa. Corbettin isäntinä toimivat Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo Eskelinen ja vastaava tuottaja Helena Hyvärinen. 

Vaikuttavin esimerkki Peter Corbettin saavutuksista on Apps for Democracy -projekti, jossa haettiin suoraan kansalaisilta ideoita uusista, käytännön elämää helpottavista tietokone- ja kännykkäsovelluksista. Projekti on ollut ehdolla YK:n Public Service Awardin saajaksi. Apps for Democracy –projektin tuloksena syntyi 47 erityyppistä sovellusta, esimerkiksi iPhone-sovellus, joka kertoo, missä lähin metroasema on ja milloin junat liikennöivät, sekä sovelluksen, joka jäljittää julkisten varojen käyttöä ja antaa kansalaisille mahdollisuuden kommentoida niitä.

”Jos nämä sovellukset olisi hankittu tavanomaisen julkisen hankintamenettelyn kautta, ne olisivat maksaneet 2,6 miljoonaa dollaria. Nyt ne maksoivat vain 50 000 dollaria”, huomauttaa Corbett. ”Tarjoamme julkisille IT-hankinnoille uudenlaisen toimintamallin. Edistämme uudenlaista demokratiaa. Nyt muissakin kaupungeissa, esimerkiksi New Yorkissa ja Torontossa, on oltu kiinnostuneita tästä kansalaislähtöisestä kehittämismallista.”

Peter Corbettia voi hyvällä syyllä kutsua Washington D.C.:n teknologiaheimon päälliköksi. Taustaltaan monialainen − esimerkiksi tv-tuottajana ja dokumentaristina työskennellyt − Corbett tunnetaan alueella moottorina, joka tuo luovien alojen asiantuntijat yhteen teknologiatietäjien kanssa Twin Tech –verkottumistapahtumissa. Corbett etsii myös Helsingistä uusia kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia.”Toivon löytäväni Suomen-edustajan globaaliin Government 2.0 –organisaatioomme. Sen tarkoituksena on auttaa julkista sektoria ymmärtämään, miten uutta teknologiaa voi käyttää hyödyttämään kansalaisia.”

Suomessa tarve vastaavanlaisille avauksille

 
”Peter Corbett on tehnyt tärkeää työtä avoimen toimintamallin tuomiseksi julkisten palvelujen kehittämiseen. Tässä mallissa myös kansalaisilla ja yrityksillä on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön”, kiittää Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo Eskelinen. ”Samanlaisesta mallista olisi hyötyä myös meillä Suomessa. Näin säästetään kustannuksia ja saadaan purettua kansalaisen kannalta jäykkiä, toimimattomia rakenteita julkiselta sektorilta. Se edellyttää raja-aitojen murtamista julkisen sektorin ja yritysten väliltä. Ja kuntien väliltä – joissain tapauksissa saman organisaation sisältä.”

 Peter Corbettin vierailu on osa Helsingin kaupungin Invitation to Helsinki –ohjelmaa, jonka
tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä ja aktiivisia suhteita helsinkiläisten ja kansainvälisten toimijoiden välille.
Kaksitoista helsinkiläistä toimijaa, Peter Corbettin osalta Forum Virium Helsinki, osallistuu vastuullisina yhteistyökumppaneina projektiin suhteiden luomiseksi ja toimintansa edistämiseksi Yhdysvalloissa ja Washingtonissa. Kohtaamisista ja kokemuksista koostetaan visuaalista ja kirjallista materiaalia. Tavoitteena on luoda pitkäaikaisia suhteita ja herättää mielenkiintoa Helsinkiä kohtaan laajemminkin.

Suomen suurlähetystössä Washingtonissa on toukokuun ajan esillä Taideteollisen korkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettava MyHelsinki-näyttely, jonka sisällössä näkyvät washingtonilaisten vieraiden kokemukset Helsingistä alkukevään 2009 aikana. Näyttelyvieras saa elämyksellisen kosketuksen Helsinkiin sekä kiinnostavassa muodossa tarjottua tietoa. Professori Timo Sallin johdolla näyttelyn suunnittelevat taideteollisen muotoilun opiskelijat.

Peter Corbettin haastattelupyynnöt ja muut yhteydenotot Helsingin-vierailun aikana:

Helena Hyvärinen, vastaaava tuottaja, Forum Virium Helsinki
Puh. 044 587 2077, helena.hyvarinen(at)forumvirium.fi

Peter Corbett esiintyy Mediapäivillä Marina Congress Centerissä lauantaina 4.4. Corbettin puheenvuoro ”The Future of Innovation Through Citizen Engagement in Government IT” kuullaan kello 14. Forum Virium Helsingin johtajan Jarmo Eskelisen puheenvuoro ”Pimp My Service, Will DIY Services Save Our Asses?” Mediapäivillä lauantaina kello 10.

Lisätietoja / Peter Corbett:
http://www.istrategylabs.com
http://www.appsfordemocracy.org
http://transparencycamp.eventbrite.com
http://gov20camp.eventbrite.com
http://www.istrategylabs.com/dcs-un-incubator-and-a-call-for-your-input/

Lisätietoja / Invitation to Helsinki -ohjelma:
www.myhelsinki.fi

Lue myös