Pasilaan digiklusteri (11/2005)

Pasilaan digiklusteri, 11.01.2006,
Uudenmaan osaamiskeskuksen verkkolehti

Klusterihankkeen johtajana aloitti vuoden alussa Mediakeskus Lumestakin tuttu Jarmo Eskelinen. Forum Virium Helsinki toimii eräänlaisena digitaalisten palveluiden ja sisältöjen hautomona ja koekenttänä. Sen tehtävä on yhdistää eri osapuolia muun muassa erilaisten hankkeiden avulla.

Pk-yrityksille kaksi väylää

Pienille ja keskisuurille yrityksille on tarjolla kaksi väylää Forum Virium Helsingin toimintaan. Ensimmäinen näistä on osallistuminen hankkeisiin, jotka jakaantuvat kuuteen osa-alueeseen: tapahtumien monikanavajakelu, kodin tieto- ja viihdeympäristöt, vähittäiskauppa, koulutus ja oppiminen, liikenteenohjaus sekä terveydenhoito.

– Digitaalisten palveluiden kenttä on varsin kattavasti hallussa, osa-alueet kattavat ison osan ihmisen elämänkirjosta, Eskelinen sanoo.

Tällä hetkellä vireillä on Eskelisen mukaan jo ”15-30 hanketta”, joista tosin kaikki tuskin käynnistyvät. Ensimmäisessä julkistetussa hankkeessa kehitetään sisältöä suomalaiseen mobiilitelevisioon.
Pk-yritysten toinen väylä on pk-yrityksille suunnattu palvelukokonaisuus. Sille ei ole vielä keksitty lopullista nimeä, mutta kyseessä on kasvuvaihetta eläville yrityksille tarkoitettu väylä Forum Viriumiin, Eskelinen sanoo

Lue myös