Parempi arki ikäihmisille

Artikkelikuva: Parempi arki ikäihmisille
Asiakaslähtöisyys on yhdessä tekemistä ja kuuntelemista. KÄPI-projektissa ikääntyneet ja heidän tarpeensa ovat keskiössä.
 
Palveluohjaaja Sari Koho on vieraillut kymmenien kalliolaisten ikäihmisten olohuoneissa. Käyntien tarkoituksena on keskustella ikäihmisten kanssa siitä, minkälaista apua ja tukea he omaan arkeensa toivoisivat.
 
”Myös vanhana on oikeus päättää elämästään: mitä ostan kaupasta, kuka auttaa siivoamisessa ja peseytymisessä, kuinka pääsen äänestämään”, toteaa Sari Koho.
 
Laajamittainen palveluohjaus tarjoaa uudenlaisen näkökulman ikääntyneille suunnattujen palvelujen suunnitteluun. Asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja voidaan etsiä paitsi kaupungin kotihoidon nykyisistä palveluista niin myös yksityisiltä yrityksiltä tai vapaaehtoisjärjestöjen tarjonnasta. Tavoite on tukea entistä paremmin sekä ikäihmisten itsenäistä asumista kotona että heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.
 
 
Minun arkeni -–tehtäväkirja on ollut toimiva työkalu ikäihmisten tarpeiden kartoittamisessa.
 
 
Asiakkaiden tarpeet lähtökohtana
 
KÄPI-projektissa uskotaan, että aitoihin tarpeisiin pohjaten palveluja voidaan kehittää paremmiksi.
 
”Palveluohjauksessa ikäihminen voi esimerkiksi todeta, että häneltä jää käyttämättä osa myönnetyistä taksikuljetuksista, koska hän kaipaisi saattajaa sekä seuraksi että turvaamaan liikkumista”, kertoo Sari Koho.
 
Tähän tarpeeseen on vastattu esimerkiksi käynnistämällä uudenlaista saattajatoimintaa.
 
Ikäihmisten toiveita siitä, miten palveluja pitäisi kehittää paremmin tarpeita vastaaviksi, on kerätty nykyisten asiakkaiden lisäksi myös alueen muilta ikääntyneiltä. Kertynyttä asiakasymmärrystä välitetään eteenpäin kaupungille ja muille palveluiden tuottajille. Projektissa ei keskitytä vain nykyhetkeen, vaan tavoitteena on luoda suuntaviivoja myös uusien palvelujen kehittämiselle. 
 
”Käyttäjälähtöinen palvelujen suunnittelu on tärkeä osa avoimen ja älykkään kaupungin filosofiaa: kaupunkilaiset otetaan osaksi suunnittelua”, muistuttaa Forum Virium Helsingin kehityspäällikkö Roope Ritvos.
 
”Käyttäjien kuuntelemisen ja yhdessä tekemisen pohjalta niin nykyisten palvelujen kehittäminen kuin uusien palvelujen ideointi on helpompaa”, toteavat puolestaan  Annukka Rautopuro ja Kaisa Ruotsalainen, KÄPI:n projektipäälliköt Forum Virium Helsingistä.
 

Teksti: Heini Jokinen, Tarinatakomo
Kuvat: Okko Oinonen

Juttu on julkaistu osana Forum Virium Helsingin Avointa kaupunkia rakentamassa -julkaisua 
>> Lue lisää

 
 

Lue myös