Palveluohjauksella parempi arki ikäihmisille

Artikkelikuva: Palveluohjauksella parempi arki ikäihmisille

Ikääntyneiden näkökulmasta itsenäistä kotona asumista tukevat parhaiten selkeä palvelujärjestelmä ja helppo palveluiden saatavuus. Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa -projektissa (KÄPI) pilotoidaan uudenlaista palveluohjausta ja niin sanottua henkilökohtaista budjettia yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Projekti jatkaa Lauttasaaressa aloitetun mallin kokeilua ja kehittämistä Kallio-Alppila alueella.

Lähtökohtana ikäihmisten omat toiveet ja tarpeet

Palveluohjauksella tarkoitetaan niitä toimintoja, joilla suunnitellaan, organisoidaan ja arvioidaan ikääntyneen elämäntilanteeseen parhaiten sopivia palveluja. KÄPI -projektissa palveluohjaus toteutetaan nykyistä käytäntöä kokonaisvaltaisemmin. Siinä kartoitetaan myös sellaisia tarpeita, joita voidaan toteuttaa muilla kuin kaupungin normaalisti tarjoamilla palveluilla. Yhtenä tavoitteena on edistää ikäihmisten valinnan vapautta ja tukea sitä, että ikäihminen voi palveluohjaajan tukemana saada tarvitsemansa tuen ja palvelut juuri hänelle mielekkäällä tavalla.

”Lähtökohtana on, että ikääntynyt itse käy läpi omaa arkeansa sekä tuen ja avun tarpeita ns. luotain-mallin avulla. Tässä häntä tukee palveluohjaaja, joka on kokenut vanhustenpalvelujen ammattilainen”, summaa projektipäällikkö Sari Luostarinen.

Jos palveluohjaaja ja asiakas yhdessä toteavat, että nykyisiä palveluja on syytä suunnata uudelleen, auttaa palveluohjaaja uuden palvelukokonaisuuden koostamisessa. Tässä käytetään työkaluna henkilökohtaista budjettia eli käytännössä sitä rahasummaa, joka jo käytetään hänen nykyisiin palveluihinsa.

”Palveluohjaajana minulla on tärkeä rooli siinä, että ikäihmiset saadaan ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja. Viime kädessä tavoitteena on ikäihmisten hyvä elämä, jonka tukipilareita ovat toimintakyky ja sosiaaliset tukiverkostot”, palveluohjaaja Sari Koho kertoo.

Kallio-Alppila kohdealueena

Kallio-Alppila alueen omaishoitoperheitä ja kotihoidon asiakkaita lähestytään kirjeitse syksyn 2013 aikana ja tiedustellaan kiinnostusta osallistua palveluohjauksen ja henkilökohtaisen budjetin kokeiluun. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mutta mahdollisimman monen ikäihmisen toivotaan innostuvan tilaisuudesta vaikuttaa entistä enemmän saamiinsa palveluihin.

Lisäksi syksyllä käynnistyy projektin toinen osakokonaisuus, jossa kartoitetaan sellaisten ikääntyneiden odotuksia ja toiveita palveluista, jotka eivät toistaiseksi ole tarvinneet julkisia palveluja kotona asumisensa tueksi. Tämä toteutetaan myös Kallio-Alppila alueella pääosin haastatteluilla.

Monipuolinen joukko toimijoita mukana

Kaupungin tarjoamien palveluiden lisäksi kartoitetaan muiden tahojen, kuten yritysten ja vapaaehtoisjärjestöjen, mahdollisuutta olla mukana parantamassa ikäihmisten arkea.

Yhteistyössä palvelujen tarjoajien kanssa selvitetään, mikä voisi olla heidän roolinsa optimaalisen palvelukokonaisuuden rakentamisessa. Lisäksi yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita rohkaistaan omien palveluiden markkinointiin, keskinäiseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa.

Projekti toteutetaan syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Helsingin kaupungin osalta projektista vastaa etelän palvelualueen johtaja Arja Peiponen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sari Luostarinen
Forum Virium Helsinki
puh. 040 560 3326
sari.luostarinen(a)forumvirium.fi

Projektikoordinaattori Annukka Rautopuro,
Forum Virium Helsinki
Puh. 040 662 5661
annukka.rautopuro(a)forumvirium.fi

Lue lisää:

http://forumviriumhelsinki.fi/hankealueet/innovatiiviset-hankinnat/kapi

 

 

 

 

 

Lue myös