Palkkaamme tuoteomistajan Helsingin digitaaliselle kaksoselle – tule meille töihin!

Artikkelikuva: Palkkaamme tuoteomistajan Helsingin digitaaliselle kaksoselle – tule meille töihin!

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Teemme Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkilaisten kanssa. Yrityksemme kasvaa ja palkkaamme:

Tuoteomistaja, Digitaalinen kaksonen

Digitaalinen kaksonen on yksi Helsingin datastrategian avainalueista. Kaupungin 3D-malli on kansainvälistä kärkeä ja sen osana on toteutettu muun muassa aurinkoenergian tuottopotentiaalin mallinnus sekä energiatehokkuuden edistämiseen kannustava Ilmastoatlas -palvelu. Digitaalinen kaksonen ei siis ole visualisointityökalu vaan enemmänkin integraatioalusta, joka kokoaa paikkatietokohteisiin erilaisia tietolähteitä jotka yhdessä tuottavat käyttäytymistä ohjaavaa tai palvelujen johtamista tukevaa tietoa. Digitaalisen kaksosen soveltaminen uusiin palveluihin edellyttää kykyä ymmärtää paikkatiedon rooli ja sen monet soveltamismahdollisuudet erityisesti kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Tuoteomistaja kokoaa yhteen eri hankkeissa ja kokeiluissa kertyviä vaatimuksia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka toteutetaan sekä sisäisin että ulkoisin kehitysresurssein. Rooli vastaa SAFe ja Scrum -toimintamallien Product Owner -roolia eli tuoteomistaja edustaa asiakkaan ja muiden osapuolien tarpeita kehittäjien suuntaan työkaluinaan epicit, featuret ja storyt järjestettynä kehittäjien Kanban-backlogiin. Tuoteomistajan vastuulla on se, että digitaaliseen kaksoseen liittyvät kehitystehtävät ovat hyvin määriteltyjä ja priorisoituja. Yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin osapuoliin on olennainen osa tehtävää, jolloin kyky popularisoida datakonsepteja esityksillä ja demoilla, esiintymisvalmius sekä sujuvan tekstin tuottamiskyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Fasilitointitaidot sekä kokemus Voice of Customer -vaiheiden läpiviennistä on eduksi.

Roolissa yhdistyy paikkatieto- ja data-asiantuntijuuden sekä PO-toimintamallin parhaat käytännöt. Emme odota täydellistä osaamista heti kättelyssä. Roolissa on valmius kehittyä ja opetella itsenäisesti opiskellen verkkokurssien ja dokumenttien avulla. Olennaista on siis motivaatio ja into oppia ja kehittyä erityisesti toimivaa kaupunkia rakentaen. Kokemus tietomallinnuksen teknologioista ja työkaluista (erit. FME, UML, XML ja ERD), tietovarastoista sekä näiden määrittelystä on etu. Tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2022 saakka.

Tarjoamme näköalapaikan kansainvälisen älykaupunkikehityksen huipulle, itsenäisen ja monipuolisen työn sekä mukavan ja kannustavan työyhteisön Helsingin ydinkeskustassa.

Tehtävän hakuaika on päättynyt.

Lisätietoja

Kuva

Timo Ruohomäki

#IoT #data
puh. +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös