Open & Agile Smart Cities -verkosto vauhdittaa älykkäiden kaupunkien standardointia

Artikkelikuva: Open & Agile Smart Cities -verkosto vauhdittaa älykkäiden kaupunkien standardointia
Kansainvälinen Open & Agile Smart Cities -verkosto luo perustan datapohjaiselle yhteistyölle, jolla edistetään yhteentoimivia ratkaisuja, yritysten innovaatiotoimintaa ja älykkäiden palvelujen syntymistä. Verkostossa on mukana 31 kaupunkia Suomesta, Tanskasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Portugalista ja Brasiliasta. Suomalaiset kaupungit ovat mukana 6Aika-strategiaan kuuluvan Avoin data -kärkihankkeen kautta.
 
Open & Agile Smart Cities -verkosto kokoaa eri maiden kaupunkiverkostot yhteen tarkoituksenaan vauhdittaa yhtenäisten standardien ja periaatteiden käyttöä. Tällä mahdollistetaan älykkäiden kaupunkisovellusten ja -ratkaisujen kehittäminen kerralla useampaan kaupunkiin siten, että ne ovat yhteentoimivia sekä kaupunkien välillä että niiden sisällä.

“Mikään järjestelmä tai datapohjainen liiketoiminta ei voi skaalautua ja levitä, jos ei ole yhteneviä standardeja ja rajapintoja, ja yhtenevät käytännöt saamme vain päättämällä ne yhdessä. Tämä on verkoston ydin”, täsmentää Martin Brynskov, Connected Smart Cities -verkoston puheenjohtaja.
 
Open & Agile Smart Cities -verkoston toimintaa ohjaa kaupunkien välinen yhdessä tekeminen ja kokeileminen. Tavoitteena on, että kaupungeissa voidaan rakentaa palveluja, jotka pohjautuvat aitojen käyttäjäkokemusten perusteella valittuihin yhteneviin ohjelmointirajapintoihin ja tietomalleihin.
 
CitySDK-hankkeesta pohja yhteistyölle

 
Euroopassa uudenlaisesta, isompaa markkinaa luovasta kaupunkiyhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia suomalaisten käynnistämässä CitySDK-hankkeessa, jossa on harmonisoitu liikenteeseen, matkailuun ja kaupunkilaisten osallistumiseen liittyviä ohjelmointirajapintoja. Tätä työtä jatketaan Open & Agile Smart Cities -verkostossa.
 
“Sovelluskehittäjän näkökulmasta kaupungit yksinään eivät muodosta tarpeeksi suuria markkinoita. Mutta jos mukana on useampi maa tai maanosa, ja verkostolla on käytössään yhteisiä standardeja, on markkinan koko jo aivan toista luokkaa, jolloin siihen myös kannattaa panostaa ja investoida”, toteaa Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen, joka toimii myös Connected Smart Cities Network -verkoston hallituksen varapuheenjohtajana.
 
Mukaan lähtevät kaupungit sitoutuvat muun muassa julkaisemaan avoimet tietonsa ja rajapintansa avoimen lähdekoodin CKAN-alustalla sekä hyödyntävät avoimesti lisensoitua NGSI API -ohjelmointirajapintaa.
 
Kuva: Juanjo Hierro, Martin Brynskov, Jarmo Eskelinen
 
 
Kuutoskaupungit vahvasti mukana
 
Suomessa vastaava yhteistoiminta on jo aloitettu kuuden suurimman kaupungin kesken 6Aika-strategian myötä. Kuutoskaupunkien Avoin data -kärkihankkeessa kaupungit avaavat yhteistyössä tietovarantojaan avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille.
 
”Yhden kaupungin markkina ei ole riittävän suuri herättämään sovelluskehittäjien investointihaluja. 6Aika-strategian idea on, että kaupungit sopivat yhteisistä standardeista ja periaatteista, jotta sovelluksia voidaan kerralla kehittää useisiin kaupunkeihin”, toteaa kärkihankkeen koordinaation päällikkö Matti Saastamoinen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:stä.
 
“Nyt samaa mallia levitetään kansainvälisesti Open & Agile Smart Cities -verkostossa. On hienoa, että suomalaiset kaupungit toimivat edelläkävijöinä ja ovat mukana edistämässä globaalin yhteistyömallin kehittymistä”, Saastamoinen jatkaa.

Lisätietoa mm. tiedotteessa: https://forumvirium.fi/en/press-release/cities-from-seven-countries-boost-%E2%80%A8open-standards-for-smart-cities

Lue myös