Opastuspalveluita kartoittamassa

Artikkelikuva: Opastuspalveluita kartoittamassa

Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki ja Open House Helsinki tekivät vuoden alussa ekskursion New Yorkiin. Vierailun tavoitteena oli tutustua kaupungin tuoreeseen opastusjärjestelmään, keskeisiin toimijoihin, digitaalisen opastuksen parhaisiin esimerkkeihin sekä luoda uusia yhteistyöverkostoja. Matka täytti nämä tavoitteet ja antoi uutta potkua Helsingin suunnitelmille.

Ohjelma 13.-16.1.2014

13.1.
NYC DOT: CitiBike NYC, Walk NYC
9/11 Memorial site

14.1.
High Line
Local Projects
Open House NY
American Institute of Architects

15.1.
Pentagram Design
Control Group
Bryant Park

16.1.
Breakfast Interactive Agency / Points
Project for Public Spaces
Guggenheim Museum

Helsinki uusii opastamistaan

Vierailu New Yorkiin on osa työtä, joka liittyy Helsingin kaupungin Opastuksen hankesuunnitelmaan. Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) Anu Kiiskisen luotsaamassa Opastepilotissa tavoitteena on luoda Helsinkiin uusi tulevaisuuden tarpeet huomioiva, ulkoasultaan korkeatasoinen ja koordinoitu jalankulku- ja pyöräilyopastus. Rakennusviraston suunnittelutoimistossa valmistellaan parhaillaan opastamisen toteutuksen hankeohjelmaa.

”New Yorkin vierailu oli opettavainen ja saimme lisää varmuutta siiitä, että olemme Helsingissä kulkemassa oikeaan suuntaan opastamisen kehittämisessä. New Yorkin kaupungin oma WALK NYC –opastus osoitti, että tyylikäs, toimiva ja kustannustehokas julkisten ulkotilojen opastus on mahdollista toteuttaa. Sähköisten opasteiden ja digitaalisen informaation hyödyntäminen kehittyy jatkuvasti ja näimme New Yorkissa jo useita esimerkkejä toimivista tuotteista”, toteaa Kiiskinen.

Ekskursioon osallistui asiantuntijoita HKR:stä  ja Kaupunginkansliasta / Talous ja Suunnittelukeskuksen aluerakentamisen yksiköstä sekä Open House Helsinki -organisaatiosta. Forum Virium Helsinki vastasi ohjelman sisällöstä ja suunnittelusta. Tutustumismatkan  tavoitteena oli syventää näkemystä ja oppia  ennakkoluulottomasti erilaisten käyttäjäryhmien, kaupunkiympäristöjen ja teknologioiden kautta.

New York valikoitui vierailukohteeksi erityisesti siksi, että siellä oli useita opastuspalveluihin liittyjiä tuoreita esimerkkejä, kuten juuri uusittu jalankulkijoiden opastejärjestelmä, kaupunkipyöräpalvelu sekä metron interaktiiviset opastenäytöt. Ryhmämme pääsi tutustumaan opastuksen parhaisiin käytäntöihin niin kaupungin yksiköissä, suunnittelufirmoissa kuin yhteisöllisissä organisaatioissakin.

Kaupunkilaiset mukaan opastamisen suunnitteluun

Vierailukohteissa punaisena lankana oli näkemys digitaalisesta opastuksesta kokonaisvaltaisena, kaupunkilaisten arkea tukevana ja rikastavana palveluna.

Kaupungin opastuksen kokonaisvaltaista näkemystä  tarjosi vierailu NYC Department of transportationiin (DOT), jossa ryhmä tutustui tuoreeseen WalkNYC-opastekonseptiin. Ensimmäiset opasteet otettiin käyttöön kesällä 2013. Karttanäkymään perustuvia opasteita on tällä hetkellä katukuvassa yli 70.

Kaupungin WalkNYC-projektin graafisen ilmeen toteutti Pentagon Group, joka on yksi maailman suurimpia graafisen suunnittelun toimistoja. Konseptilla on selkeä visuaalinen kieli ja graafiset standardit, ulkoasu perustuu NYC metron visuaaliseen ilmeeseen. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on ollut lähtökohtana koko opastejärjestelmän luomisessa ja karttoja ja symboleja testattiin ensi metreiltä lähtien käyttäjillä eli kaupunkilaisilla. Eri alueiden asukkaat haluttiin ottaa laajamittaisesti mukaan suunnitteluprosessiin. Tämän uskotaan myöhemmin näkyvän lisääntyneenä kävelijöiden määränä New Yorkissa.

DOT vastasi myös kaupunkipyörähankkeen koordinoinnista. Kaupunkilaisten mielipidettä kuunneltiin tässäkin laajamittaisessa hankkeessa, joka käynnistyi kunnolla kesällä 2013. NYC Bikesharing eli CitiBike NYC on yksityinen kaupunkipyörähanke, joka palvelee New Yorkin aluetta. CitiBike lanseerattiin keväällä 2013 ja se on Yhdysvaltojen suurin kaupunkipyöräpalvelu. Mukana on nyt 6000 pyörää ja 332 pyöräasemaa, tulevaisuuden tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa pyörien ja telakoimisasemien määrä.

CitiBike on ollut New Yorkissa suunnaton menestys. Pyöräilymatkoja tehdään kaupunkipyörillä keskimäärin 36 000 päivässä ja niitä tekevät turistien lisäksi paikalliset asukkaat. Asukkaat osallistettiin tiiviisti pyöräasemien sijoittelun suunnitteluun ja asemista tehtiin kevyitä ja ketterästi siirrettäviä. (Pyöräasemien ja opasteiden sijoitus on koordinoitu yhteistyössä.)

New York on panostanut myös pyörätieverkoston kehittämiseen, mikä yhdessä kaupunkipyörien ja opastejärjestelmän kehittämisen kanssa käänsi koko pyöräilyn määrän kaupungissa dramaattiseen kasvuun. WalkNYC ja NYC Bikesharing ovat tehneet yhteistyötä opastejärjestelmässä, jolloin kaupungissa säilyy johdonmukaisuus ja jatkuvuus opasteissa.

Digitaalisen opastuksen uudet innovaatiot

Teknologian kehittyminen mahdollistaa digitaalista opastusta jatkuvasti. Tutustumiskäynti Control Group –suunnittelutoimistossa antoi mielenkiintoisen näkökulman uusimpiin digitaalisen opastuksen konsepteihin. Käyttäjän kokonaisvaltainen palvelukokemus on suunnittelun ytimessä.

Control Group toteuttaa parhaillaan digitaalisen opastuksen uusimista New Yorkin metroverkostoon asentamalla 90 interaktiivista kosketusnäyttökioskia eri puolille kaupungin metroasemia. Kosketusnäytöt, joiden asentaminen käynnistyi tammikuussa, palvelevat metroverkoston kahta miljoonaa matkustajaa päivittäin. Reitityksen lisäksi palvelu kertoo junan saapumisajankohdan sekä poikkeustilat, kuten viiveet.

Innovatiiviset suunnittelutoimistot näyttivät loistavia esimerkkejä siitä, miten digitaalista mediaa voidaan hyödyntää katukuvassa.  Local Projects –suunnittelutoimisto toteuttaa digitaalisia palvelukokonaisuuksia museoihin ja  julkisiin tiloihin. Näkökulmana on avoimen datan hyödyntäminen, käyttäjien osallistaminen ja tilan sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen. Local Project on toteuttanut myös 9/11 –muistomerkin mobiilioppaan ja tekee paraikaa myös alueen museon toteutusta. Breakfast-suunnittelutoimisto on suunnitellut interaktiivisen opasteen nimeltä Points, joka yhdistää fyysistä ja digitaalista opastusta. Perinteiseltä tienviitalta näyttävä Points liikkuu käyttäjän toiveiden mukaan ja reagoi ympäristön tapahtumiin. Palvelu hyödyntää RSS-syötettä, joukkoliikenteen dataa sekä sosiaalista mediaa. Helsingissä asti on innostuttu Points –opasteesta hauskana ja innovatiivisena tapana näyttää paikallista tietoa.

Kaupunkitilojen yhteisöllinen suunnittelu

New Yorkin vierailuun kuului myös tutustuminen julkisia tiloja uudella tavalla konseptoineisiin toimijoihin. Project for Public Spaces -organisaatio harjoittaa paikan luomista ja lisää toiminnallaan alueiden viihtyvyyttä ja kiinteistöjen arvoa. Placemaking eli yhteisöllinen kaupunkitilojen suunnittelu yhdessä ihmisten kanssa on viime vuodet ollut huomion kohteena kaikkialla maailmalla.

Kaupunkitilojen uudellensuunnitteluun ekskursioryhmä tutustui High Line -kaupunkipuistossa ja Bryant Parkissa. Kaupunkilaisten ja turistien keskuudessa suursuosioon noussut High Line –puisto, joka on rakennettu käytöstä poistuneen yläilmoissa sijaitsevaan rautatielinjan päälle, on malliesimerkki epäkaupallisen kaupunkitilan tarpeellisuudesta. New Yorkin kaupunki omistaa puiston, mutta sen ylläpidosta vastaa kaupungin lisäksi laaja puiston ystävien vapaaehtoisjoukko.

Bryant Park puolestaan on yksityisesti rahoitettu ja omistettu puisto, joka koki 2000-luvulla suuren muutoksen pelätystä alueesta vilkkaaksi viihde- ja kulttuurielämän aukioksi. Puiston ja sitä ohjaavan säätiön johtaja Daniel Biedermann on vieraillut myös Helsingissä visioimassa Finlandia-puiston tulevaisuutta.

Myös vierailu American Institute of Architects -päämajaan antoi mielenkiintoisen katsauksen amerikkalaisen kaupunkisuunnittelun uusimpiin tuuliin. Open House Helsinki sai Open House New Yorkilta paljon ideoita ja neuvoja toimintansa kehittämiseen.

Yhteisenä teemana kaikkien toimijoiden strategioissa näkyi yhteisöllisyyden korostaminen ja paikallisten asukkaiden ottaminen mukaan kaupunkiympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja:

Kaisa Spilling
Projektipäällikkö 
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

 

 

Lue myös