One BSR -hanke: Elementtejä Itämeren alueen yhtenäiselle identiteetille

Heinäkuun alussa käynnistynyt yhteistyöhanke One Baltic Sea Region hakee lisää ytyä alueen markkinoimiseen niin matkailijoille kuin liike-elämällekin.

One Baltic Sea Region -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen brändi Itämeren alueelle ja vahvistaa alueen toimijoiden yhteishenkeä. Yhdenmukaista brändiä hyödynnetään markkinoitaessa aluetta sijoittajille, eri alojen osaajille sekä matkailijoille. Hankkeessa on määrä kehittää ja testata käytännössä yhteisiä markkinointipalveluja ja -toimenpiteitä. EU:n Itämeri-ohjelman rahoittama One BSR jatkaa pohjalta, joka luotiin viime vuodenvaihteessa päättyneessä BaltMet Promo -hankkeessa. Helsingin kaupunki on linjannut jo aiemmin tavoitteekseen Itämeren alueen aktiivisen yhteismarkkinoinnin.

”Itämeren alue on Helsingin kotikenttä. Sadan miljoonan asukkaan markkina-alueessa on kokoa ja näköä, myös hyvin erilaisia profiileja. Monet alueen metropoleista haluavat hyödyntää tätä omassa markkinointityössään”, hanketta johtava erityissuunnittelija Riikka Lahdensuo kertoo.  

”Hankkeessa mukana olevat Itämeren alueen toimijat tulevat osittain hyvin erityyppisistä kulttuureista. Toisaalta alueella on ollut jo pitkään yhteistoimintaa järjestöjen ja muiden verkostojen muodossa. Tärkeitä teemoja on totuttu edistämään yhteistyössä, oli kyse sitten kaupasta, kulttuurista tai ympäristöstä”, hankealuejohtaja Mia Marttiini Forum Virium Helsingistä muistuttaa.

Sosiaalinen media Itämeren asialle

One Baltic Sea Region -hanke koostuu neljästä teemakokonaisuudesta, jotka ovat Investoinnit, Osaajat, Turismi sekä Brändäys ja identiteetin rakentaminen. Forum Virium Helsinki on mukana viimeksi mainitussa, jossa sen roolina on kehittää sosiaalisen median käyttötapoja Itämeren alueen markkinoinnissa.

Matkailijoiden, sijoittajien ja osaajien ohella Itämeri-brändiin herätellään niin päätöksentekijöitä kuin alueen asukkaitakin. ”Asukkaille haluamme havainnollistaa esimerkiksi, minkälaisia identiteettejä alueelta löytyy. Etsimme tätä varten bloggaajia, jotka kertovat elämäntyylistä eri puolilla Itämerta” , Marttiini kertoo.

Marttiinin mukaan hanke on avoinna monenlaisille yhteistyökumppaneille, esimerkiksi yrityksille, joilla on hankkeessa tarvittavaa tuotekehitystietoa. Niin ikään kaupunkilaiset ovat tervetulleita osallistumaan aikanaan hankkeeseen ja vahvistamaan identiteettiään kansalaisena Itämeren ympärysvaltiossa.

One BSR -hanketta (suom. Itämeren alueen identiteettien ja imagojen yhteinen vahvistaminen) vetää Helsingin kaupunki ja koordinoi Culminatum Innovation. Hanke koostuu neljästä kokonaisuudesta:

  • Investoinnit-teemaa koordinoivat Greater Helsinki Promotion ja Baltic Development Forum, mukana ovat Riian ja Varsovan kaupungit.
  • Osaajat-teemaa koordinoi Swedish Institute, mukana ovat Tukholman ja Varsovan kaupungit, Helsinki Education and Research Area HERA, Praxis ja ScanBalt.
  • Turismi-teemaa koordinoi Hampuri, mukana ovat Helsinki, Riika, Varsova, Pietari liitännäiskumppanina sekä Vidzeme University of Applied Sciences.
  • Brändys ja identiteetin rakentaminen -teemaa koordinoi ARS BALTICA, mukana ovat Baltic Development Forum, Business Support and Credit Management Foundation, Helsingin ja Varsovan kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Vidzeme University.

OneBSR-hanke käynnistyi heinäkuun 2012 alussa ja jatkuu syyskuun loppuun 2014. Hankkeen rahoittaa EU:n Itämeri-ohjelma. Budjetti on 2,9 miljoonaa euroa.

Hankkeen www-sivut. 

 

Lisätietoja:

Riikka Lahdensuo
Erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, Hallintokeskus
Puh. 050 581 1700, riikka.lahdensuo(at)hel.fi
 

Mia Marttiini
Hankealuejohtaja, Forum Virium Helsinki
Puh. 044 588 1717, mia.marttiini(at)forumvirium.fi

Lue myös