Nordic matchmaking -tapahtuma yhdisti pohjoismaiset innovaattorit

Artikkelikuva: Nordic matchmaking -tapahtuma yhdisti pohjoismaiset innovaattorit

Kööpenhaminassa järjestettiin 4.–5.5.2015 yhteispohjoismainen verkostoitumistapahtuma Nordic Independent Living Challenge -kilpailussa jatkoon päässeille. Verkostoitumisen lisäksi tapahtuma tarjosi mahdollisuuden syventää tietämystä kilpailun kohderyhmistä ja avata näkökulmia eri teema-alueille.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 130 haastekilpailun ensimmäisen vaiheen läpäissyttä osallistujaa. Mukana oli niin opiskelijoita, start-uppeja kuin yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kaikista pohjoismaista. Yhteensä kilpailun toiseen vaiheeseen hyväksyttiin 75 ideaa yhteispohjoismaisen tuomariston päätöksellä. Elokuussa näistä ideoista kolmasosa valitaan haastekilpailun kolmanteen vaiheeseen.

Suomesta laaja edustus

Suomesta paikalla oli parisenkymmentä kilpailuun osallistunutta, Helsingin kaupungin edustajia sekä teema-alueiden asiantuntijoita. Helsingin kaupunkia tapahtumassa edustivat sosiaali- ja terveysvirastosta osastopäällikkö Juha Jolkkonen ja erityissuunnittelija Helena Soini. Erityisesti Helena Soinin puheille kertyi ajoittain jopa jonoa, kun osallistujat halusivat kuulla Helsingin kaupungin näkemyksen oman ideansa soveltamiskelpoisuudesta.

“Paljon keskusteltiin arjen ratkaisuista; pohdittiin, voisikohan tämä toimia ja mikä olisi omalle idealle se paras kohderyhmä.  Osallistujia mietitytti myös kaupungin rooli palvelujen ostajana”, Soini kertoo .”Itselläni luottamus tulevaisuuden ratkaisuihin lisääntyi. Periaatteessa kaikki on mahdollista – sovellutukset täytyy vain saada toimimaan käyttäjän kannalta helposti”, Soini summaa omat ajatuksensa.

Yhteensä Suomesta pääsi jatkoon 16 ideaa, joiden edustajat osallistuivat myös Kööpenhaminan tapahtumaan. Aalto-yliopiston opiskelijat ovat kehittäneet  Aura-yövalon, joka on suunniteltu erityisesti ikääntyville ja heikkonäköisille. Valaisinjärjestelmä valaisinyksiköistä ja liiketunnistimesta. Ratkaisulla halutaan ehkäistä kaatumisia sekä lisätä turvallisuuden tunnetta yöllä liikuttaessa.

”Ilmapiiri tapahtumassa oli positiivinen ja inspiroiva, ja saimme runsaasti palautetta, vinkkejä sekä kehitysideoita valaisinkonseptiamme koskien. Myös muiden osallistujien ideoita oli erittäin innostava kuunnella”, summaavat Aura-valon kehittäjät Lara Jasim, Tilda Jyräsalo, Lotta Köhler ja Jaako Rami tilaisuuden annin.

Pohjoismaista yhteistyötä

Tapahtuman ensisijaisena tavoitteena oli  saada osallistujat tutustumaan toisiinsa ja jakamaan ideoitaan. Haastekilpailun eri teema-alueilta järjestettiin työpajoja, joissa oli mahdollisuus syventää omaa tietämystä esimerkiksi hyvinvoinnista, palvelusta ja liikkumisesta.

Suomesta oli mukana kaksi asiantuntijaa, jotka fasilitoivat omaan aihealueensa työpajoja. Toimivan kaupungin Mikko Kutvonen nosti esiin palvelumuotoilun tärkeyttä tuotekehityksessä ja eläkkeellä oleva Tuula Koli avasi näkökulmaa sosiaalisiin verkostoihin – tai niiden puuttumiseen.

”Erityisesti nuorten kilpailijoiden pitäisi asettautua ikääntyneiden asemaan ja miettiä asioita heidän kannaltaan. Välillä tuntui siltä, että osallistujat ovat liian kiinni teknologiassa. Peräänkuulutan myös out-of-the-box ajattelua. Osallistujien pitäisi katsoa enemmän oman ideansa ulkopuolelle”, Tuula Koli evästää osallistujia.

Visio yhteispohjoismaisista markkinoista

Pohjoismaisten pääkaupunkien johtajat pohtivat paneelikeskustelussa  muun muassa innovaatiotoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia. Helsinkiä paneelissa edusti projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Jolkkonen, joka näkee innovaatiotoiminnan erittäin merkityksellisenä osana palvelujen kehittämistä.

Myös pohjoismaista yhteistyötä peräänkuulutettiin paneelikeskustelussa. Puheenvuoroissa kannustettiin pohjoismaisten markkinoiden näkemiseen kokonaisuutena,  sillä ovathan pohjoismaat niin demografisesti kuin maantieteellisesti hyvin lähellä toisiaan.

”Meidän pitäisi nähdä pohjoismaiset markkinat yhtenäisinä, jolloin syntyisi enemmän yhteistyötä niin liiketoiminnassa kuin innovoinnissa”, Reyakjavikin kaupunginjohtaja Dagur B. Eggertson, ohjeisti yleisöä.

Moni osallistuja kiittelikin Nordic Independent Living Challenge -haastekilpailua siitä, että se saattaa pohjoismaiset innovaattorit yhteen ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin pienille kuin suurillekin toimijoille.

Katso video Kööpenhaminan tilaisuudesta:
https://www.youtube.com/watch?v=dZkei0Mvsuo&list=PLWKtMJE-SnyNhUHTJ7qV7HY29sA-2AkAa

Lisätietoja:

www.realchallenge.info
http://www.forumvirium.fi/hankealueet/innovaatioyhteisot/nordic-independent-living-challenge

Kaisa Spilling  
040 744 8831                 
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi    

Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen Nordic Innovation käynnistää ja rahoittaa innovointia vahvistavia toimintoja, ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden pk-yritykset. Missiona on edistää lisäarvon tuottoa rajat ylittävän yhteistyön avulla. Nordic Innovation toimii Nordic Independent Living Challenge -kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit. Suomessa Helsingin kaupunki vastaa kilpailun järjestelyistä yhdessä Forum Virium Helsingin kanssa.

Kuvat: Nordic Innovation

 

 

Lue myös