Nordic Independent Living Challenge -haastekilpailuun 414 ideaa

Yhteispohjoismainen haastekilpailu sai odottamattoman suuren suosion. Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 414, joista peräti 137 tuli Suomesta. Haastekilpailussa etsitään itsenäistä asumista tukevia innovaatioita Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Islannista.

Valtaosa Suomesta tulleista hakemuksista tuli yrityksistä, yhteensä 63. Myös oppilaitokset olivat aktivoituneet, sillä hakemuksia joko opiskelijoilta tai akateemisen taustan omaavilta tuli 36. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisilta saatiin joitakin hakemuksia samoin kuin yksityishenkilöiltä, kuten kotihoidon asiakkailta.

Yhteispohjoismainen tuomaristo

Seuraavaksi yhdeksänjäseninen tuomaristo aloittaa arviointityön, jonka aikana kaikki hakemukset käydään läpi ja pisteytetään. Tuomaristo valitsee enintään 75 ideaa, jotka kutsutaan toukokuussa Kööpenhaminassa järjestettävään kaksipäiväiseen verkostoitumistapahtumaan. Tämän jälkeen jätetään uusi hakemus haastekilpailun toiseen vaiheeseen, jonka aikana tarkennetaan konseptia ja syvennetään käyttäjäymmärrystä.

Helsinki tiiviisti mukana

Suomessa Helsingin kaupunki vastaa kilpailun järjestelyistä yhdessä Forum Virium Helsingin kanssa. Suomesta tuomaristoon on kutsuttu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta Arja Peiponen, jolla on laaja kokemus ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämisestä. Toinen suomalainen tuomariston jäsen on Christian Lindholm, joka on yksi terveysteknologiayritysten HealthSPA-klusterin ja Vertikal-yrityskiihdyttämön perustajista. 

Lisätietoja:

www.realchallenge.info

Kaisa Spilling  
Forum Virium Helsinki
040 744 8831                
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi    

Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen Nordic Innovation käynnistää ja rahoittaa innovointia vahvistavia toimintoja, ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden pk-yritykset. Missiona on edistää lisäarvon tuottoa rajat ylittävän yhteistyön avulla. Nordic Innovation toimii Nordic Independent Living Challenge -kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit.

 

 

 

Lue myös