Mobility Urban Values -hanke (MUV) kannustaa kaupunkilaisia muuttamaan liikkumiskäyttäytymistä ja -valintoja kestävämmiksi havainnollistamisen ja pelillistämisen keinoin. Vaikuttamisen keinoja suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Samalla luodaan työkaluja sekä asukkaiden käyttöön että tiedonkeruuseen ja sitä kautta paikalliseen kaupunkisuunnitteluun.

MUV on EU:n H2020-ohjelman rahoittama kolmivuotinen projekti, joka alkoi vuonna 2017. Hankkeen koordinaattorina toimii italialainen PUSH. Helsinki on yksi hankkeen kuudesta eurooppalaisesta pilottikaupungista, joista jokaisesta on valittu yksi kaupunginosa toimenpiteiden kohdealueeksi. Helsingin pilotit kohdentuvat Jätkäsaareen, joka on liikkumisen kokeilujen kärkikohde Helsingissä.

Forum Virium toteuttaa projektissa Helsingin pilotin, ja on keskeisesti mukana osallistamiseen ja kaupunkisuunnittelun vuorovaikutukseen liittyvissä kokonaisuuksissa. Pilottiin liittyy olennaisesti asuinympäristön mittaaminen, ja elinympäristön tilan havainnollistaminen asukkaille.

Kannustimia vähäpäästöiseen liikkumiseen

Kaupungeille on merkittävä haaste löytää ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenne on yksi isoimmista, joskus suurin, päästölähde. Teknisten ratkaisujen ja sääntelyn ohella keskeisessä roolissa ovat kaupunkilaiset itse, jotka omilla valinnoillaan vaikuttavat huomattavasti liikkumisensa ympäristövaikutuksiin. Tuomalla arkisiin valintoihin mobiilipelien hauskuuden näihin valintoihin on mahdollista vaikuttaa. MUV-hankkeessa pelin malli suunnitellaan sellaiseksi, että asukkaat tuntevat osallistumisen kiinnostavaksi ja omaan asuinympäristöön sopivaksi.

MUV tukee Jätkäsaaren alueen kehittämistä liikkumisen uusien innovaatioiden kokeilualustana sekä lisää yhteisöllisyyttä ja paikallista aktiivisuutta. Hanke tukee Helsingin kaupungin strategian tavoitetta vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja terveydelle haitallisia päästöjä.

www.muv2020.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Sami Sahala


#MaaS #smartmobility #ITS, #Empower
Mobile: +358 44 0255 590
sami.sahala(at)forumvirium.fi