Mutkaton väylä julkistietoon: uusi, avoin malli julkisen tiedon jakamiseen Helsingin seudulla

Helsingin seudulla alkaa laajamittainen kehityshanke julkisen tiedon jakamiseksi aiempaa avoimemmin ja käyttäjälähtöisemmin. Helsinki Region Infoshare –työnimellä kutsutun hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntien ja valtionhallinnon tuottamista tiedoista yhtenäinen ja yhteensopiva palvelukokonaisuus. Palvelun käyttäjille luodaan erilaisia profiileja ja he voivat rakentaa sen pohjalta omia tarpeitaan vastaavia kokonaisuuksia. Helsingin kaupungin tietokeskuksen koordinoiman hankkeen yhteistyökumppanit ovat kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa, niiden yhteisorganisaatiot sekä Forum Virium Helsinki.

Hankkeen tarkoituksena on edistää julkisten tietojen jakamista mahdollisimman laajalle ja maksuttomasti. Siitä on hyötyä niin kansalaisille, palvelujen kehittäjille kuin yritystoiminnallekin. ”Helsingin seudun kunnat käyttävät hankkeen tuloksena syntyvässä palvelussa laajamittaisesti toistensa ja valtionhallinnon ylläpitämiä tietokantoja ja -palveluja. Näin päästään eroon erillisestä tietojen kopioinnista ja siirrosta. Tämä auttaa myös tiedonkeruun päällekkäisyyksien purkamisessa”, Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Asta Manninen toteaa. ”Palvelun toteutuminen luo uusia mahdollisuuksia myös tutkimukselle ja edesauttaa osaltaan uuden liiketoiminnan syntymistä.”

Mannisen mukaan Helsinki Region Infoshare -hankkeessa edetään pilotoimalla vaiheittain kohti uutta toimintatapaa ja sen vakiinnuttamista. Hanke ajoittuu vuosille 2009 – 12. Sitä koordinoi Helsingin kaupungin tietokeskus. Yhteistyökumppanit ovat 14 kuntaa Helsingin seudulta, niiden yhteisorganisaatiot sekä Forum Virium Helsinki. Hankkeeseen ovat tervetulleita myös uudet kumppanit, jotka haluavat tarjota omat tietonsa yhteiseen käyttöön.

Helsingin seutu kattaa pääkaupunkiseudun kunnat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen sekä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin.

Seututietokartoitus pohjana

Hankkeen pohjaksi on tehty kartoitus Helsingin seudun 14 kunnan, YTV:n ja Uudenmaan liiton sekä muiden muassa Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen säännöllisesti tuottamista julkistiedon lähteistä. Helsingin seutua kuvaavia palveluja listattiin kaikkiaan 55 kappaletta.

Helsinki Region Infoshare -hanke tukee tiivistyvää ja laajenevaa seutuyhteistyötä ja metropolipolitiikkaa. Se toteuttaa Helsingin seudun visiota kehittyvänä tieteen, taiteen, luovuuden, oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuvana maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskuksena. Osana visiota on myös metropolialueen kehittäminen yhtenäisesti toimivana alueena.

Hanke julkistettiin 3.11. Living Lab Innovations Vol 3. -seminaarissa Helsingissä. Seminaarin järjestivät Forum Virium Helsinki, Greater Helsinki Promotion ja Helsingin kaupunki. Siihen osallistui päivän mittaan yli 200 kiinnostunutta.

Lisätietoja Helsinki Region Infoshare -hankkeesta:

Johtaja Asta Manninen, Helsingin kaupungin tietokeskus, puh. 050 559 6610, asta.manninen(at)hel.fi

Kehitysjohtaja Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki, puh. 040 501 7114, pekka.koponen(at)forumvirium.fi

Lisätietoja Living Lab Innovations Vol. 3 -seminaarista:
http://events.forumvirium.fi/livinglabvol3/

Lue myös