Moodmetric kokeili stressiä mittaavaa älysormustaan työterveyshuollon tarpeisiin

Artikkelikuva: Moodmetric kokeili stressiä mittaavaa älysormustaan työterveyshuollon tarpeisiin

Moodmetricin älysormuksia kokeiltiin yhteistyökumppani Keskon työterveyshuollon ammatilaisten kanssa. Tavoitteena oli käytännön tuntuman ja oppien hakeminen yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

Älysormus antaa käyttäjälle reaaliaikaisen tiedon stressitasosta ja näin auttaa ennakoimaan ylikuormitusta. Sormuksen mittaamia tuloksia voi seurata älypuhelinsovelluksella ja tiedon perusteella voi tehdä parempia päätöksiä tasapainon saavuttamiseksi. Moodmetricin ensimmäinen kaupallinen versio älysormuksesta ja sovelluksesta julkaistiin 2015. Moodmetricin teknologia on luotettava ja tarkka: sormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta. Vuonna 2018 yritys lähti mukaan Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaan kehittääkseen palvelutarjoomaansa.

“Meillä on kokemusta kuluttaja- sekä yritysmarkkinasta on useamman vuoden ajalta. Haluamme seuraavaksi kehittää Moodmetriciä palveluksi erityisesti työhyvinvoinnin tarpeisiin. Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelma oli oikea-aikainen ja kiinnostava nimenomaan työterveyshuollon markkinan kartoitukseen”, kertoo Niina Venho Moodmetriciltä.

Kokeilun opit ja käyttäjäpalaute hyödyksi jatkokehityksessä

Moodmetricin älysormuksia kokeiltiin yhteistyökumppani Keskon työterveyshuollon ammatilaisten kanssa. Tavoitteena oli käytännön tuntuman ja oppien hakeminen yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

“Moodmetric-mittauksen välitön reaaliaikainen palaute auttaa käyttäjää tunnistamaan stressin ja palautumisen lähteet ja reagoimaan niihin heti. Koko vuorokauden aikainen tasapaino kuormituksen ja palautumisen suhteen näkyy selkeästi sekä numerona että kuvaajana auttaen tasapainon löytämistä”, kertoo Pirjo Anttila, Keskon työterveyshuollon ylilääkäri.

“Saimme kokeilusta paljon palautetta ja oppia. Kommunikoinnin rooli osoittautui tärkeäksi – erityisesti kun palvelun loppukäyttäjille tarjosivat työterveyshuollon ammattilaiset.. Tuotteeseen ja mittaukseen liittyvä palaute oli rohkaisevaa ja vahvisti käsitystämme siitä, että mittaus sopii työterveyshuollon välineeksi. Saimme rakentavia kehitysehdotuksia, jotka voimme huomioida tuote- ja palvelukehityksessämme”, Niina Venho tiivistää.

Moodmetricin älysormuksen data kertyy käyttäjälle itselleen. Kokeilussa uutta oli se että palvelun loppukäyttäjille esittelivät työterveyshuollon ammattilaiset Moodmetricin sijaan. Tällöin myös ammattilainen voi auttaa datan tulkinnassa. Älysormusten tuottama omadata tarjoaa kiinnostavia tulevaisuuden sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi ruokavalioon, uneen tai muuhun elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Lue lisää Kalasataman kokeiluista syksyllä 2018.

Tutustu Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaan.

Moodmetricin kokeilu on osa Kalasatama Welbeing -kokeiluohjelmaa, jossa kehitetään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan yhteensä viittä digitaalista hyvinvointiratkaisua vuoden 2018 aikana. Mukana ohjelmakumppaneina ovat Kesko, SRV Yhtiöt ja CGI Suomi. Hanketta vetää Forum Virium Helsinki ja kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksesta.

Kuva: Fiksu Kalasatama

Lisätietoja

Kuva

Kaisa Spilling

#fiksukaupunki #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Lue myös