Model IT: yhtenäisiä työkaluja finanssialalle

Artikkelikuva: Model IT: yhtenäisiä työkaluja finanssialalle

Model IT kokoaa yksiin raameihin rahoitusalan toimijoiden tarvitsemia työkaluja. Sen asiakkaita ovat pankit, vakuutusyhtiöt ja omaisuudenhoitajat.

”Tällä alalla on ollut perinteisesti haasteena se, että liiketoiminnan prosesseja on jouduttu hoitamaan toisistaan erillisillä it-ohjelmilla, joiden välinen tiedonkulku on heikkoa. Ohjelmat on myös monesti tehty tekniikan ehdoilla”, Model IT:n toimitusjohtaja Osmo Jauri kertoo. ”Lähdimme omissa ohjelmissamme paikkaamaan näitä puutteita tuomalla yhteen kaikki asiakkaan tärkeimmät prosessit. Ohjelmia kehitettäessä painopiste ei voi olla tekniikassa itsessään, vaan asiakasyrityksen liiketoiminnan vaatimuksissa.”

Jaurilla on omakohtaista kokemusta finanssialan ohjelmien kehitystarpeista. Koko Model IT:n viisihenkisellä työntekijäkaartilla on taustaa rahoitusalalta it- ja liiketoimintatehtävistä. Aiemmat opit päätettiin hyödyntää perustamalla oma yritys, ja Model IT syntyi nelisen vuotta sitten.

Räätälöinneistä pohja omille tuotteille

Model IT:n kärkituotteet ovat omaisuudenhoidon ohjelmisto mFund Factor ja mSll-vakuutussimulaattori. mFund Factor sisältää työkaluja rahastoyhtiöiden ja omaisuudenhoitajien saamien toimeksiantojen eri vaiheisiin, myynnistä aina asiakassalkkujen raportointiin. mSll-ohjelmisto auttaa vakuutusyhtiöitä hinnoittelemaan vakuutuksia ja määrittelemään vakuutuskantojen nykyarvon.

”Sitä voi käyttää myös viranomaisraportointiin. Vuonna 2013 tulee voimaan uusi vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännös Solvenssi 2, ja kolmisentuhatta vakuutusyhtiötä Euroopassa tarvitsee siihen sopivan työkalun”, Jauri ennakoi.

Noin puolet Model IT:n ratkaisutoimituksista on asiakkaan tarpeisiin erikseen räätälöityjä moduuleja. ”Myös valmiina paketteina myytävät tuotteet ovat syntyneet näiden räätälöintihankkeiden pohjalta”, Jauri sanoo.

Model IT:n ohjelmissa käytetään enimmäkseen Microsoftin tekniikoita. MathWorks on ollut yhteistyökumppanina laskentaohjelmia kehitettäessä.

Kulttuuritekijöistä vaarin

Model IT on tähän saakka keskittynyt kotimaahan, nyt katse on käännetty kansainvälisille markkinoille. Pää on tarkoitus saada auki ensin Tukholmassa, sen päälle tavoitellaan asiakkaita Lontoosta, Zürichistä ja Amsterdamista. 

Jauri uskoo asiakkaiden odotusten tuotteille olevan samanlaisia kohdemaasta riippumatta. ”Kulttuurieroja on toki odotettavissa itse asiakasyritysten toimintatavoissa. Siinä auttaa sama kuin asiakassuhteissa yleensäkin eli perehdymme huolella asiakkaan toimintatapaan. Meillä on oltava yhteinen näkemys heidän kanssaan siitä, mitä kullakin hankkeella tavoitellaan ja mikä meidän roolimme siinä on.”

Model IT hakee Kasvuvalmennuksesta valmiuksia kansainvälisten jakelukanavien avaamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Kasvuvalmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki ja rahoittaa Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. ”Olemme panostaneet viime aikoina tuotekehitykseen, nyt on oikea aika hioa myyntikone kuntoon”, Jauri sanoo.

Teksti: Maija Jokiniemi

www.modelit.fi

Lue myös