Managed Outcomes: Tuotantotalouden logiikkaa terveyspalveluihin

Artikkelikuva: Managed Outcomes: Tuotantotalouden logiikkaa terveyspalveluihin

Managed Outcomes -hankkeessa tutkittiin kuuden Euroopan maan terveydenhuoltojärjestelmiä tuotantotalouden näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa sellaista tutkimukseen perustuvaa vertailevaa tietoa, jolla terveydenhuollon tarjontaa pystyttäisiin kohdentamaan paremmin kysyntää vastaavaksi. Puiteohjelmahakemus tärppäsi heti ensimmäisellä kerralla.

Tutkija ja projektivastaava Tomi Malmströmin mukaan tuotantotalouden logiikkaa on sovellettu terveydenhuoltoon vielä liian vähän, vaikka diplomi-insinööreillä voisi olla paljon annettavaa varsinkin prosessien näkökulmasta.
 
Aalto-yliopiston HEMA-tutkimusryhmä Healthcare Engineering, Management and Architecture lähti nyt ensimmäistä kertaa EU:n puiteohjelmaan mukaan. Eurooppalaiset kumppanit etsittiin laadun perusteella.
 
”Pyrimme saamaan partnereiksi huipputekijöitä. Erasmus-yliopisto Hollannista tunnistettiin tällaiseksi heti, koska he ovat julkaisseet alan merkkiteoksia. Toisaalta halusimme myös maantieteellistä kattavuutta ja päädyimme pyytämään vastaavat kumppanit Englannista, Saksasta, Kreikasta, Ranskasta, Belgiasta ja Espanjasta.”
 
”Verkostoituminen on arvokasta itsessään, koska jo hakemuksen tekeminen voi poikia hyviä juttuja. Meidän ja Hollannnin yksikön yhteistyö on nyt aivan eri tasolla kuin ennen tätä hanketta”, Malmström kertoo.
 
Maiden välinen vertailu syventää myös kotimaista tutkimusta
 
”Tutkimme eri EU-maiden alueella, miten alueellinen terveydenhuollon järjestelmä vaikuttaa väestön terveydentilaan ja kustannuksiin. Meillä ei ole tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat terveydenhuollon prosesseihin ja kustannuksiin tuotantotalouden näkökulmasta.”
 
”Lisäksi meillä oli myös metodologinen näkökulma, halusimme mallintaa yhteiset sävelet erilaisten potilasryhmien vertailuun ja hoitojen kehittämiseen. Lähdimme paikkaamaan tieteellistä aukkoa, mutta tulokset ovat edenneet käytännöksi, koska päädymme tekemään niin läheistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Hollannissa ja Kreikassa tekijät näyttävät hyödyntävän tutkimustuloksiamme omassa suunnittelussaan ja käytännön prosesseissa”, Malmström iloitsee.
 
Euroopan tasolla joutuu Malmströmin mukaan ottamaan eri tavalla alueellisuuden huomioon.
 
”Kun lähdimme vastaamaan tutkimuskysymyksiin eri maissa, huomasimme, ettemme olleetkaan miettineet kaikkea loppuun asti. Samalla tavalla yleistettävää tietoa ei olisi pelkästään Suomea tutkimalla saatu aikaan”, Malmström arvioi.
 
Ei mitään salatiedettä
 
Hankkeen käytännön pyörittämisessä ja tulosten jalkauttamisessa kumppanina oli Forum Virium Helsinki. Kehitysyhtiöltä löytyy kokemusta myös aiemmista puiteohjelmahauista, mutta toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen ei pidä sitä välttämättömänä.
 
”Tietysti on etu, jos mukana on sellaisia ihmisiä, jotka ovat osallistuneet aiemmille hakukierroksille, mutta ei tämä mitään salatiedettä ole. Myös raportoinnista tulee nopeasti rutiinia, joka ei häiritse itse tekemistä. Esimerkiksi Managed Outcomes onnistui heti ensimmäisellä hakukierroksella.”
 
Eskelisen mukaan komissiosta saa selkeät rajat ja hyviä vinkkejä. Hän muistuttaa, että apua löytyy myös Suomesta.
 
”Hakuvaiheessa Tekesin EUTI:sta oli paljon iloa. Kansalliset yhteyshenkilöt ovat hyvin kartalla siitä, mitä mikin haku on syönyt”, Eskelinen kertoo.
 
www.managedoutcomes.eu
 
Lisätietoja
 
Tomi Malmström
, Tutkija, M.Sc. (Tech.)

Aalto-yliopisto

Puh. 050 511 2517

tomi.malmstrom (at) aalto.fi
 
Jarmo Eskelinen
, Toimitusjohtaja

Forum Virium Helsinki

Puh. 050 593 3441

jarmo.eskelinen (at) forumvirium.fi
 
Artikkelin on kirjoittanut Tekes, alkuperäinen löytyy täältä:
http://www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset/caset/2013/managed-outcomes-tuotantotalouden-logiikkaa-terveyspalveluihin/
 
Forum Virium Helsingin Managed Outcomes -sivu 

Lue myös