LVM:n työryhmä suosittelee julkistiedon uudelleenkäytön helpottamista

Liikenne- ja viestintäministeriössä sähköisen viestinnän elinkeinopolitiikkaa pohtinut työryhmä katsoo, että julkisen sektorin tietojen tulisi olla nykyistä helpommin yksityisten yritysten käytettävissä näiden tarjoamissa digitaalisissa verkkopalveluissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kartat, lainsäädäntö, tilastot ja erilaiset rekisterit.

Työryhmä kannattaa julkisen tiedon uudelleenkäyttöä helpottavia EU-komission linjauksia, ja esittää että Suomessa tehtäisiin vuoden 2010 aikana asiasta poliittinen linjaus.

Työryhmä luovutti loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille 22. lokakuuta. Ryhmä esittää raportissaan valikoiman keinoja, joilla voidaan edistää sähköisen viestinnän yritysten ja koko Suomen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Lue koko tiedote LVM:n sivuilta .

Lue myös