LVM:n selvitys tukee julkistiedon avaamista kansalaisille

Julkisen sektorin tuottaman tiedon tulisi olla nykyistä avoimemmin tarjolla kansalaisille ja yrityksille. Tätä korostetaan julkisista sähköisistä palveluista tehdyssä selvityksessä, joka luovutettiin liikenne- ja viestintäminsteri Suvi Lindénille 12.6.

Selvitysmies Paul Paukun tekemässä yhteenvedossa kartoitettiin pullonkauloja, jotka hidastavat julkisten sähköisten palvelujen kehittämistä. Avoimuuden todetaan olevan välttämätöntä, jos suomalaisen tietoyhteiskunnan halutaan tuottavan paitsi käyttäjälähtöisiä palveluja, myös uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

Forum Virium Helsinki, Somus-hanke ja MindTrek järjestävät Kansalaisosallistujan työkalut -kilpailun, joka edesauttaa rajapintojen avaamista. Kilpailussa etsitään uudella tavalla julkista tietoa yhdistäviä sähköisiä palveluideoita ja -toteutuksia.

IT-viikon uutinen LVM:lle tehdystä selvityksestä.

Lisätietoa http://www.forumvirium.fi/node/616

Lue myös