Forum Virium Helsinki työllisti jälleen kesätyöntekijöitä, Logistiikan saavutettavuusdata – LoSaDa-projektia varten. Töissä oli kesäkuussa 2021 kymmenen helsinkiläistä Helsingin kaupungin kesäsetelin saanutta nuorta.

Vuonna 2020 alkanut kaupungin sisäänkäyntien kartoitustyö lähilogistiikan sujuvoittamiseksi jatkuu siis nyt, laajentaen kartoitettua aluetta koko kantakaupunkiin. 

”Viime vuoden 20 kesätyöntekijästä kertyneiden kokemusten perusteella päätimme tänä vuonna panostaa kerätyn datan laadunvarmistukseen prosessin joka vaiheessa. Ajattelimme, että on parempi kerätä vähemmän dataa, kunhan se on mahdollisimman virheetöntä. Tämän vuoden kesätyöntekijöistä puolet oli töissä meille myös viime kesänä, ja he saivat nopeasti jälleen kiinni juonesta. Uusien hyvä alkuperehdytys ja kertyvän datan jatkuva tarkistaminen sekä välitön palaute paransi kerätyn datan laatua nopeasti. Tarkistusprosessissa löytyy enää suhteellisen pieniä ja helposti korjattavia virheitä. Lisäksi pienemmällä kesätyöntekijämäärällä saatiin kerättyä sisäänkäyntidataa puolitoistakertaisesti viime vuotiseen verrattuna,” kertoo Forum Virium Helsingin eritysasiantuntija Aapo Rista. 

Forum Viriumin kesätyöntekijät kartoittavat Helsingin rakennusten sisäänkäyntejä Forum Viriumin kehittämällä Open Logistics Map (OLMap)-työkalulla. Kerätyt tiedot viedään OpenStreetMapiin. Sieltä ne tulevat kaikkien vapaasti käytettäväksi Gatesolve-työkaluun sekä muihin Open Street Mapia käyttäviin sovelluksiin, kuten HSL:n Reittioppaaseen.

 

 

 

 

 

 

 

Johan Lindqvist näyttää kesätyöntekijöille OpenStreetMapin toiminnallisuuksia.

Yrityksille last mile -toimintamalli avoimen datan avulla

Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeessa ratkaistaan lähijakelun haasteita tuomalla saavutettavuustietoa avoimena, standardien mukaisena datana kaikkien logistiikkatoimijoiden saataville. Konkreettisena tavoitteena on luoda yrityksille toimintamalli viimeisten metrien jakelun tiedon välittämiseen kuljettajille avoimena tietona. 

Projekti pyrkii sujuvoittamaan kuljetuksia kaupungissa ja helpottamaan jakelukuljettajan työtä toimittaessaan lähetystä vastaanottajalle. Lisäksi hanke parantaa logistiikkayritysten palvelutasoa ja toiminnan tehokkuutta.

Projektikumppanit ovat Forum Virium Helsinki ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry. 

 

 

 

 

 

 

Grafiikka Sohvi Hellsten, TIEKE ry

Lisätiedot

Aapo Rista

Erityisasiantuntija, ohjelmistosuunnittelija


#API #rajapinnat #6Aika
puh. +358 40 674 0440 aapo.rista(at)forumvirium.fi

Johan Lindqvist

Tekninen erityisasiantuntija


puh. +358 50 543 6657
johan.lindqvist(at)forumvirium.fi