Kokeilujoukot osallistaa helsinkiläisiä kehittämään tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja

Artikkelikuva: Kokeilujoukot osallistaa helsinkiläisiä kehittämään tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja

Forum Virium Helsingin asukasyhteistyö on yhdistetty saman katon alle Kokeilujoukoiksi.

Kokeilujoukot tarjoaa helsinkiläisille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kyselyihin, työpajoihin ja kokeiluihin. Kokeilijan rooli voi tarkoittaa esimerkiksi ilmanlaadun mittaamista tai toimimista uuden teknologiapalvelun testikäyttäjänä. Kuka tahansa Helsingissä vaikuttava voi liittyä Kokeilujoukkoihin. Ryhmän jäsenet saavat sähköpostiinsa tietoa uusista kokeiluista ja muista osallistumismahdollisuuksista. Aktiviteetteihin voi osallistua oman mielenkiintonsa mukaan, kaikki toiminta on täysin maksutonta ja vapaaehtoista.

Kokeilujoukot-ryhmässä pääsee:

  • Tutustumaan ensimmäisenä älykkäisiin ratkaisuihin ja innovaatioihin.
  • Antamaan niistä palautetta.
  • Vaikuttamaan palveluiden jatkokehitykseen.
  • Tekemään Helsingistä maailman toimivimman kaupungin elää ja asua!

Kokeilut ovat osa Forum Virium Helsingin kehityshankkeita, joissa helsinkiläiset pääsevät testaamaan arjessaan uusia palveluita ja tuotteita yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin kanssa.

Ilmanlaadun mittailua ja robottibussiajeluja

Kesästä 2019 alkaen kannettavien ilmanlaatusensoreiden mittauksiin on osallistunut jopa 200 asukasta Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan alueella. Kokeiluun osallistuneet ovat saaneet tietoa omasta altistumisestaan ilmansaasteille Helsingin yliopiston kehittämän sensorin avulla. Kokeilussa on tarkoitus lisätä ihmisten tietoisuutta omasta altistumisestaan ja omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa vallitsevaan ilmanlaatuun. Lisäksi hankkeessa tutkitaan vastaavien sensoreiden käyttöä luoda entistä tarkempaa tietoa ilmanlaadusta. Edullisten sensoreiden markkinoilletulo on mahdollistanut tällaisten kokeilujen tekemisen. 

Automaattinen joukkoliikenne on vielä kehityksen alkuvaiheessa, mutta jo useat tuhannet matkustajat ovat päässeet kokeilemaan robottibussia mm. Vuosaaressa, Kalasatamassa ja Pasilassa. Tähänastisten kokeilujen perusteella matkustajien reaktiot ovat olleet uteliaan innostuneita ja palaute on ollut suurimmaksi osaksi positiivista. Kehitystyö jatkuu ja matkustajien kokemukset antavat arvokasta tietoa siitä, kuinka uutta teknologiaa kannattaa soveltaa, jotta kaupunkilaisten arkipäivän palveluita voidaan kehittää paremmaksi. Kaupungin näkökulmasta on tärkeää varautua teknologian mahdollistamaan liikenteen automaation läpimurtoon. Kaupunkilaisten osallistuminen kokeiluihin on tärkeää lopputuloksen käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi. 

Liity Kokeilujoukkojen sähköpostilistalle ja tule kehittämään meidän kanssamme tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja: http://kokeilujoukot.fi

Fabulos robottibussi pasila 2020. Kuva Jussi Hellsten


Lisätietoa

Lue myös