LEHDISTÖTIEDOTE: Suomi ja Kiina yhteistyöhön tietoyhteiskunnan palvelujen kehittämisessä

Suomi ja Kiina yhteistyöhön tietoyhteiskunnan palvelujen kehittämisessä – Shanghain mobiili- ja laajakaistapalvelujen kehitysympäristö avautuu suomalaisille

Dimes ry (Digital Media Service Innovations – Finland) ja Forum Virium Helsinki ovat sopineet kiinalaisen Shanghai B-Star -tutkimuskeskuksen kanssa tietoyhteiskunnan digitaalisten palvelujen testaamiseen ja kehittämiseen liittyvästä laajamittaisesta yhteistyöstä. Yhteistyötä toimijoiden välillä koordinoi Shanghaissa toimiva KTM:n ja TEKESin perustama Finland-China Innovation Center, FinChi.

Shanghai B-Star (Shanghai Engineering Research Center for Broadband Technologies and Applications) on Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön ja Shanghain kaupungin perustama kansallinen mobiili- ja laajakaistapalvelujen kehitysympäristö. B-Starin tavoitteena on edistää Kiinan tietoyhteiskuntakehitystä tutkimalla ja testaamalla uusia teknologioita ja palveluja sekä poistamalla digitaalisten palvelujen käyttöönoton esteitä.

B-Starin testiverkossa on tällä hetkellä kymmeniä tuhansia käyttäjiä ja vuoteen 2008 mennessä mukana on yli 100 000 käyttäjää. Testiverkon yhteistyökumppaneina ovat Kiinan johtavat televiestintäalan toimijat, maan merkittävimmät yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansainvälisiä yrityksiä, mm. Nokia, Intel, Alcatel ja OKI.

Yhteistyösopimuksen myötä suomalaisille innovatiivisille yrityksille tarjoutuu ensivaiheessa mahdollisuus testata uusia digitaalisia palveluja ja sisältöjä B-Starin laajassa testiverkossa ja vastavuoroisesti kiinalaisille avautuu pääsy Suomeen EU:n Living Labs -testiympäristöihin.

”Tämä on merkittävä päänavaus maidemme välillä, sillä kyseessä on vahvojen kansallisten toimijoiden halu viedä tietoyhteiskunnan kehitystä eteenpäin laajalla rintamalla. Kiinalaiset hakevat Suomesta ja kauttamme myös koko EU-alueelta digitaalisten palvelujen testaus- ja kehitysyhteistyötä, joka toimiessaan avaa mahdollisuudet aivan uudenlaiseen ja monipuoliseen yhteistyöhön Kiinan ja EU-maiden välillä. Yhteisenä tavoitteenamme on olemassa olevien testiverkkojen parempi kaupallinen hyödyntäminen ja edellytysten luominen vireälle Living Lab -toiminnalle. Suomella on vahva asema EU:n tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä ja haluamme sen näkyvän toiminnassa”, Dimes ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Ojuva kertoo.

European Network of Living Labs -verkosto on Suomen EU-puheenjohtajakaudella käynnistämä askel kohti uudenlaista eurooppalaista innovaatiojärjestelmää. Living Labs -verkosto on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, jossa yritykset, viranomaiset ja kansalaiset yhdessä luovat, kehittävät, testaavat ja todentavat uusia palveluja, liiketoimintaa, markkinoita ja tekniikoita arjen ympäristöissä.

”Forum Virium Helsinki kuuluu EU:n Living Labs -verkostoon. Näissä tosielämän testauslaboratorioissa uusia innovaatioita tutkitaan oikeissa käyttäjäyhteisöissä. Yhteistyö B-Starin kanssa avaa molempien maiden yrityksille ja yhteisöille aivan uudenlaisen mahdollisuuden kokeilla uusia tieto- ja viestintäteknologian palveluja, tekniikoita ja liiketoimintaa sekä luoda uusia markkinoita. Tavoittelemme tiivistä yhteistyötä mm. tulevaisuuden verkkopalvelujen ja terveydenhoidon digitaalisten konseptien ja kehittämisessä ja kaupallistamisessa”, Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo Eskelinen kertoo.

Lisätietoja:

Dimes ry
Kimmo Ojuva
toiminnanjohtaja
Puh. 0400 525 845

kimmo.ojuva@dimes.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

Forum Virium Helsinki
Jarmo Eskelinen
johtaja
Puh. 050 593 3441

jarmo.eskelinen@forumvirium.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

Dimes ry (Digital Media Service Innovations – Finland) on laajapohjainen kansallinen yhteistyöaloite, joka edistää suomalaisen teknologiaosaamisen jalostamista palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Yhdistys tarjoaa aktiivisen ja puolueettoman foorumin kaikenkokoisten yritysten ja julkishallinnon osapuolten välille. Sen toiminnan tavoitteita ovat jokaista suomalaista koskettavien tietoyhteiskunnan palveluiden nopea kehittyminen, kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan syntyminen, eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen sekä Suomen aseman vahvistaminen EU:n teknologiayhteisöissä. Keväällä 2005 toimintansa aloittaneen yhdistyksen perustajia ovat Nokia, TietoEnator, Elisa, Finnet ja YLE. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä yli 50. Lisätietoja: http://www.dimes.fi

Forum Virium Helsinki -klusterissa yritykset, tutkimustahot, kansallisen innovaatiojärjestelmän julkistahot ja Helsingin kaupunki luovat yhdessä tulevaisuuden digitaalisia palveluita. Forum Virium Helsinki tähtää nopeaan ja käyttäjälähtöiseen innovointiin sekä kansainväliseen näkyvyyteen suomalaisille digitaalisille palveluille. Klusteri toteuttaa tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, verkottaa alan toimijoita, kehittää avointa innovaatioympäristäö ja osallistuu Helsingin uuden keskuksen, Keski-Pasilan suunnitteluun. Lisätietoja: http://www.forumvirium.fi

Lue myös