Lähes sata tarjousta päästöjen vähentämiseen tekoälyllä, 41 jatkoon

Artikkelikuva: Lähes sata tarjousta päästöjen vähentämiseen tekoälyllä, 41 jatkoon

Kuuden eurooppalaisen kaupungin yhteisprojekti AI4Cities hakee uusia tekoälyratkaisuja, joilla vähennetään liikenteen ja energiankulutuksen tuottamia ilmastopäästöjä. Projektin tarjouskilpailun ensimmäiseen vaiheeseen tuli kaikkiaan 97 tarjousta, joista 41 etenee suunnitteluun.

AI4Cities avasi viime joulukuussa yrityksille tarjouskilpailun uusista tekoälyratkaisuista. Tarjouskilpailun teemoina ovat energiankulutus ja liikkuminen. Yritykset antoivat 97 tarjousta, joista projekti valitsi 41 ensimmäistä vaihetta varten. Ensimmäisessä vaiheessa yritykset laativat tarjotuista ratkaisuista suunnitelmat prototyyppiä varten. Rahoitusta tähän vaiheeseen kukin yritys tai yrityskonsortio saa enimmillään 40 000 euroa.

Valituista tarjouksista 21 liittyi liikkumiseen ja 20 energiansäästöön. AI4Cities-projektissa ovat mukana Amsterdam, Helsinki, Kööpenhamina, Pariisi, Stavanger ja Tallinna, mutta tarjouskilpailuun saatiin niitä laajemmin ehdotuksia eri puolilta Eurooppaa, yhteensä 20 maasta.

Viisi suomalaisyritystä jatkoon

Suomesta jatkoon valittiin kolme ehdotusta. Kradient Intelligence Oy (MarshallAI ja Dynniq Finland) tarjosi liikkumisen teemaan palvelun, jossa konenäön avulla välitetään tietoa tienristeysten kesken. Tämä helpottaa liikenteen sujumista.

Energiateemassa jatkoon valittiin Arcventure ja Building Energy Efficiency (BEE). Arcventuren Beaver AI -palvelu kokoaa rajapinnan kautta rakennusten dataa eri lähteistä ja julkaisee tiedot verkkosivulla. Palvelun tarkoituksena on helpottaa energiaremonttien tekemistä. BEEn palvelu kerää dataa suoraan rakennuksista ja yhdistää siihen kolmansien osapuolten tuottamaa dataa. Tämä auttaa optimoimaan energiankulutusta. BEEn takana on konsortio, johon kuuluvat Eeneman Oy, Unetiq GmbH ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Lisäksi Aavista Oy ja DX Visuals Oy ovat mukana konsortioissa, joissa molemmissa haetaan parempia ratkaisuja tukemaan kaupunkilaisten vähähiilisempiä liikkumisvalintoja arjessa.

Seuraavaksi prototyypit

AI4Cities-projektin kolmivaiheisessa tarjouskilpailussa on jaossa rahoitusta kaikkiaan noin 4,6 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu tutkimus- ja tuotekehitystä varten tuotteille ja palveluille, joita ei ole vielä kaupallistettu.

Seuraavassa vaiheessa projekti valitsee yritysten suunnitelmista noin 20 parasta prototyypin tuottamista varten. Arviolta kuusi parasta ratkaisua testataan lopuksi kaupungeissa.

Lisätietoja valituista on projektin nettisivuilla ai4cities.eu

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaisa Sibelius

Kaisa Sibelius
Projektipäällikkö
+358 40 570 1317
kaisa.sibelius@forumvirium.fi

Lue myös