Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyydestä potkua Suomen innovaatiotoimintaan

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelma vuosille 2010 – 2013 on valmistunut. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyydestä etsitään Suomelle uutta kilpailuetua.

Toimenpideohjelmassa on mukana kaikkiaan useita kymmeniä toimenpiteitä. Se toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana mm. työ- ja elinkeinoministeriö ja muut ministeriöt, Tekes, VTT, Kuluttajatutkimuskeskus ja Forum Virium Helsinki.

Toimenpideohjelmalla pyritään mm. siihen, että julkisia hankintoja, sääntelyä ja standardeja hyödynnettäisiin tulevaisuudessa enemmän innovaatioiden edistämiseen. Julkisiin hankintoihin käytetään pitkälle yli 20 miljardia euroa vuosittain. Ei siis ole yhdentekevää, mihin nämä varat käytetään.

Uudella politiikalla halutaan myös edistää käyttäjien ottamista mukaan yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoimintaan. Yksi keino tähän on avata julkisia tietovarantoja käyttäjien, yhteisöjen ja yritysten hyödynnettäväksi.
 
Lue lisää:
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 26.8.2010: Uusia kilpailuetuja kysyntä- ja käyttäjälähtöisellä innovaatiotoiminnalla
Koko toimenpideohjelma löytyy työ- ja elinkeinominsteriön sivuilta ja osoitteesta www.udi.fi.

Lue myös