Kuutoskaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista

Artikkelikuva: Kuutoskaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista

Suomen suurimmat kaupungit ovat tehneet suositukset avoimien ohjelmointirajapintojen käytöstä. Avointen ohjelmointirajapintojen avulla kaupunkien tuottamia tietoja voidaan antaa kenen tahansa käyttöön. Tällöin voidaan tehdä esimerkiksi sovelluksia, jotka helpottavat kaupunkilaisten elämää.

Kaupungille voi vaikkapa antaa palautetta kännykkäsovelluksessa tai verkkopalvelussa, joka käyttää avointa ohjelmointirajapintaa. Eri rajapintojen kautta haettua tietoa voi myös yhdistellä: kuka tahansa voi tehdä esimerkiksi kännykkäsovelluksen, joka kertoo pyöräilyreitit, niiden varrella olevat vesipostit, säätiedot ja tietyöt.

Suosituksissa kuvataan, millaisia asioita kaupunkien tulee ottaa huomioon, kun ne suunnittelevat palveluihinsa avoimia ohjelmointirajapintoja.

Rajapinnat tulevaisuuden voiteluöljy

”Rajapintojen merkitys kasvaa entistä nopeammin, ja niihin liittyvä liiketoiminta saa koko ajan vahvempaa jalansijaa. Siksi on tärkeää, että avoimiin ohjelmointirajapintoihin liittyviä tavoitteita kuvataan myös kaupunkien näkökulmasta”, sanoo rajapintayhteistyön projektipäällikkö Annukka Varteva.

Rajapinnat ovat tärkeitä myös digitalisaation onnistumisessa. Teollinen internet tulee perustumaan rajapintoihin.

”Kun tietolähteitä yhdistellään, syntyy aivan uusia tuotteita ja palveluita. Teollinen internet ja 5G-teknologiat tuovat aivan uusia ulottuvuuksia digitalisaation hyödyntämiseen”, kuvaa Oulun tietohallintopäällikkö Juhani Heikka.

Julkisissa hankinnoissa painotetaan avoimia rajapintoja

Avoimia rajapintoja tullaan painottamaan kaikissa tulevissa tietojärjestelmähankinnoissa.

”Oulun kaupunginhallitus linjasi maaliskuussa, että kaupunki avaa tietonsa mahdollisimman laajasti avoimena datana ja sisällyttää avoimuusvaatimukset tuleviin tietojärjestelmähankintoihin”, Heikka kertoo.

Tampereella ollaan samoilla linjoilla. ”Tampereen kaupunki on sitoutunut avoimen datan edistämiseen ja on strategiassaan linjannut, että kaupungin tuottama tieto on avointa. Rajapintojen standardisointi mahdollistaa ja kiihdyttää palveluiden kehittämistä kaupunkien avaamien tietojen pohjalle”, kuvaa Tampereen tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.

Suosituksista laaja tietopaketti

Rajapintasuosituksia voidaan käyttää kaupunkien strategisten linjausten, periaatteiden ja ohjeiden rinnalla. Suosituksissa otetaan kantaa muun muassa rajapinnan laatuun, palvelulupaukseen, lisensseihin, yhdenmukaistamiseen ja teknisiin asioihin. Ohjeissa on myös muistilista rajapinnan avaajalle.

Käytännön työn helpottamiseksi kaupungit luovat lisäksi tarkempia suosituksia, ohjeita ja esimerkkejä, jotka on todettu hyviksi kaupunkien rajapintayhteistyössä. Näitä ohjeita muokataan ketterästi teknisen kehityksen mukaan.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Avoimen rajapinnan kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja sitä voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Avoimen rajapinnan käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä lupaa rajapinnan haltijalta tai kertoa etukäteen mihin tarkoitukseen aikoo rajapintaa käyttää. Itse tietosisällön käyttämisestä voidaan sen sijaan pyytää maksu.

Kuutoskaupunkien avoin data ‑kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avaavat yhteistyössä tietovarantojaan avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Kärkihanke kuuluu 6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja.

Lisätietoa:
Annukka Varteva
annukka.varteva@forumvirium.fi
Puh. 040 522 7407

Rajapintasuositukset: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kuutoskaupunkien-suositukset-avoimista-rajapinnoista

Rajapintayhteistyö:

http://6aika.fi/avoin-data-ja-rajapinnat-karkihanke/

https://forumvirium.fi/kuutoskaupunkien-rajapintayhteistyo-kohti-laajempia-markkinoita/

Avoimet rajapinnat: avoinrajapinta.fi

Lue myös