Kumppanikysely 2012: Risuja vai ruusuja?

Jäsenet ja yhteistyökumppanit valtaosin tyytyväisiä Forum Virium Helsinkiin

Forum Virium Helsinki selvitti vuodenvaihteessa jäsentensä ja muiden lähimpien yhteistyökumppaneidensa näkemyksiä toiminnastaan. Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä yhteistyöhön Forum Virium Helsingin kanssa.
 
”Olemme iloisia palautteesta, joka oli pääosin positiivista. Kehitettävää löytyy toki aina, joten olemme kiitollisia kaikista saamistamme kehitysehdotuksista, liittyivät ne sitten uusiin hankealueisiin, hankeprosessien läpinäkyvyyteen tai esimerkiksi tapahtumien teemoihin”, viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smeds sanoo.
 
Lisäarvoa yhteistyöstä, etenkin avoin data kiinnostaa
 
Selvä enemmistö vastaajista, 76 prosenttia, koki yhteistyön Forum Virium Helsingin kanssa tuovan lisäarvoa organisaatiolleen. Hankeyhteistyöhön erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 57 prosenttia, jokseenkin tyytyväisiä 19 prosenttia.

Forum Virium Helsingin hankkeiden teemoista vastaajia kiinnosti ylivoimaisesti eniten avoin data (86 prosenttia vastaajista). Seuraavana teema-alueista erottui älykäs kaupunki (67 prosenttia vastaajista). Kolmanneksi eniten teemoista kiinnostivat tasaisena rintamana (43-48 prosenttia) käyttäjävetoinen innovaatio, median uudet muodot, hyvinvointi sekä innovatiiviset julkiset hankinnat.

Tyytyväisyyttä viestintään ja tapahtumiin
 
Vastaajat olivat tyytyväisiä Forum Virium Helsingin tapahtumiin sekä viestintään. Tapahtumiin oli joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 72 prosenttia vastaajista. Viestinnän suhteen erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 62 prosenttia vastaajista ja jokseenkin tyytyväisiä 28 prosenttia vastaajista. Viestinnän tiheyteen oli joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 71 prosenttia vastaajista ja 24 prosenttia jokseenkin tyytyväisiä. Tyytymättömiä viestinnän tiheyteen tai viestintään ja tapahtumiin yleisellä tasolla ei esiintynyt lainkaan.
 
”Kysyimme myös muun muassa, mitkä viestintäkanavista tavoittavat jäsenemme parhaiten. Saatu palaute otetaan huomioon viestinnän painotuksia valittaessa”, Smeds kertoo.

Kumppanikysely tehtiin viime vuonna samassa formaatissa ja kuluneen vuoden kyselyn tulokset olivat pitkälti samansuuntaisia kuin edellisessä kyselyssä. Kysely tehdään jatkossa vuosittain.
 
Yli puolet kyselyyn vastanneista oli julkishallinnon edustajia, neljäsosa yrityksistä ja loput muista organisaatioista.
 
Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille! Seuraava kumppanikysely ajoittuu loppuvuoteen 2013.
 
Lisätietoja:
Pauliina Smeds
Viestintä- ja kehitysjohtaja
pauliina.smeds(at)forumvirium.fi
p. 040 717 3269
 

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Delicard-lahjakortti ja sen voitti Pekka Isomäki TeliaSoneralta. Onnea Pekalle!

Lue myös