Kolme kokeilua valittu edistämään hyvinvoivaa kaupunkielämää Healthy Liveable Neighbourhoods -hankkeessa

Artikkelikuva: Kolme kokeilua valittu edistämään hyvinvoivaa kaupunkielämää Healthy Liveable Neighbourhoods -hankkeessa

Miten edistää hyvinvoivien ja vehreiden naapurustojen syntymistä pohjoismaisissa kaupungeissa sekä lisätä kaupunkilaisten osallisuutta? Viisi pohjoismaista kaupunkia hakivat ratkaisuja kokeiltavaksi Helsingin, Vantaan ja Stavangerin asuinalueille.

Healthy Liveable Neighbourhoods -kokeiluhaussa etsittiin innovatiivisia vihreää infrastruktuuria ja urbaania ruokamaisemaa tukevia ratkaisuja. Kaupungit etsivät nopeita kokeiluja kolmeen eri teemaan liittyen: vihreän infrastruktuurin suunnittelua ja kaupunkilaisten osallistumista tukevat ratkaisut, korttelitason kaupunkiviljelyä tukevat ratkaisut sekä innovatiiviset paikallista ruoantuotantoa ja niiden kuluttamista hyödyntävät toimintamallit. Maaliskuussa avattuun kokeiluhakuun saatiin yhteensä 17 tarjousta viidestä eri maasta. Nopeat kokeilut ovat osa pohjoismaisten kaupunkien yhteistyöverkoston (Nordic Smart City Network ) Nordic Healthy Cities -hanketta, jota rahoittaa Nordic Innovation. Forum Virium Helsinki koordinoi kokeiluja, ja partnerikaupunkeina mukana ovat Vantaa, Stavanger, Kristiansand ja Kööpenhamina.

Hyvinvoivaa ja vehreää kaupunkia yhdessä asukkaiden kanssa

Kokeiluohjelmaan valittiin kolme innovatiivista ratkaisua testattavaksi ja kehitettäväksi yhdessä partnerikaupunkien kanssa. 

Helsingin kokeilu: Green Kalasatama

Helsingin kokeiluun haettiin kaupunkilaisia osallistavia ratkaisuja tukemaan vihreän infrastruktuurin suunnittelua. Toteutettavaksi valittiin Granlund oy:n lisättyä todellisuutta hyödyntävä Green Kalasatama -kokeilu. Mobiilisovelluksen avulla käyttäjät voivat sijoittaa vihreän infran elementtejä, kuten puita ja pensaita ympärilleen ja saavat samalla tietoa niiden kaupunkiympäristöön tuottamista hyödyistä. Kokeilussa koululaiset ja muut asukkaat pääsevät kurkistamaan vihersuunnittelun tulevaisuuteen sekä ilmaisemaan ajatuksiaan siitä, miltä asuinalueen viheralueet voisivat näyttää. Kokeilu toteutetaan Kalasataman merellisessä ja tiiviisti rakennetussa Sompasaaressa.

“Tämä on hieno tilaisuus tuoda Granlundin kokeilu osaksi muita Kalasataman käynnissä olevia kokeiluja. Meitä kiinnostaa erityisesti oppia, miten AR-teknologia voi tukea asukkaiden osallistumista viheralueiden suunnitteluun. Odotamme innolla, että pääsemme viestimään opeista myös Helsingin kaupungin suunnittelijoille”, sanoo B.Green-hankkeen projektipäällikkö Silja Peltonen Forum Virium Helsingiltä.

Vantaan kokeilu: Urban Seed & Pollinator Bank

Vantaalla haluttiin kokeilla korttelitason kaupunkiviljelyä tukevia ratkaisuja. Toteutettavaksi valittiin Urban Seed & Pollinator Bank -kokeilu, jonka toteuttavat tanskalaiset Habeetats ja Copenhagen Seeds.
Kokeilussa asukkaiden kaupunkiviljelmien läheisyyteen tuodaan kolme erityyppistä pesimissuojaa, joiden avulla luodaan paremmat olosuhteet kaupunkiviljelmille ja niitä ympäröivien alueiden hyvinvointia tukeville pölyttäjille, kuten mehiläisille. Pesimissuojat absorboivat ja heijastavat eri määrän auringon säteilyä, jolloin niiden lämpötilat mukailevat ilmastonmuutoksen eri skenaarioita. Kokeilu tarjoaa myös digitaalisen oppimisympäristön, jossa koululaiset pääsevät seuraamaan, miten ilmastonmuutokset myötä muuttuvat lämpötilat vaikuttavat pölyttäjiin. Kokeilun aikana kaupunkilaiset pääsevät mukaan seuraamaan pölyttäjien hyvinvointia sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemista. Pölyttäjät otetaan Vantaalla ilolla vastaan. “Toiveenamme on, että kokeilu toimii sysäyksenä uudenlaisen pölyttäjäverkoston syntymiselle. Haluamme saada asukkaat mukaan tutkimaan, miten pölyttäjät tukevat kaupunkiympäristön monimuotoisuutta ja miten eri ilmastoskenaariot vaikuttavat niiden hyvinvointiin,” kertoo Henri Laine Vantaan kaupungilta.

Stavangerin kokeilu: Pick me up – local food opportunities

Miten edistää uudenlaisia liiketoimintamalleja paikallisen ruoantuotannon ympärille, ja tehdä paikalliset ruokatuotteet paremmin asukkaiden saataville? Pick me up -kokeilu keskittyy kolmeen keskeiseen paikallista ruokaa koskevaan haasteeseen: hintaan, tietoisuuden parantamiseen sekä saavutettavuuteen. Kokeilun toteuttavat norjalaiset Co-Creators and Reveel. Co-Creators tutkii etsii paikallisille ruokatuotteille soveltuvia noutopaikkoja sekä pyrkii parantamaan asukkaiden tietoisuutta omien arkipäiväisten valintojen vaikutuksista paikallisyhteisössä. Reveel taas tuo paikalliset tuottajat lähelle kuluttajia kehittämänsä teknologian ja sovelluksen avulla. Yhdistämällä vahvan palvelumuotoiluosaamisen uudenlaiseen liiketoimintamalliin ja digitaaliseen alustaan, kokeilu pyrkii murtamaan paikallisten ruokatuotteiden myyntiin ja ostamiseen liittyviä esteitä Storhaugin asuinalueella.

“Kokeiluympäristönä toimii Storhaug, jolla on rikas ja monipuolinen väestö sekä nopeasti kasvava ruokakeskittymä. Odotamme innolla näkevämme miten Co-Creators ja Reveel pystyvät kokeilussa valjastamaan näitä paikallisia ominaisuuksia edukseen sekä tukemaan paikallisia tuottajia, ja tuomaan heidän tuotteensa helposti saavutettavaksi paikallisille asukkaille”, kertoo Kristin Kverneland Stavangerin kaupungilta.

Kokeilut käynnistyvät yhdessä partnerikaupunkien kanssa

Nopeiden kokeilujen ohjelma on toiminnallinen tapa kokeilla uusia innovatiivisia palveluja ja teknologioista aidossa kaupunkiympäristössä sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Kokeilemalla alkuvaiheessa olevia ratkaisuja nopealla vauhdilla, tavoitteena on oppia yhdessä ja saada nopeasti arvokasta kokemusta aidoista tilanteista. Kokeilujen keskiössä on ymmärryksen tuottaminen uudenlaisista palveluista ja teknologioista.

Helsingin, Vantaan ja Stavangerin paikalliset asuinalueet toimivat “Healthy Liveable Neighbourhoods” -kokeiluille konkreettisina kokeiluympäristöinä. Siinä missä kaupungit saavat kokeiluista arvokkaita oppeja ja oivalluksia, niin kokeiluihin osallistuvat yritykset saavat ainutlaatuisen tilaisuuden testata kehitteillä olevia uusia palveluita tai teknologioita aidossa ympäristössä loppukäyttäjien kanssa. Partnerikaupungit pääsevät näiden kolmen kokeilun kautta oppimaan yhdessä ja jakamaan parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja vihreiden, hyvinvoivien ja kaupunkien kehittämiseen. 

Lisätietoa

Kehityspäällikkö Kaisa Spilling

Kaisa Spilling
Kehityspäällikkö
+358 40 744 8831
kaisa.spilling@forumvirium.fi

Lue myös