Kokeiluhaku avoinna: 7 eurooppalaista kaupunkia hakee teknologiaratkaisuja erityisryhmille 

Artikkelikuva: Kokeiluhaku avoinna: 7 eurooppalaista kaupunkia hakee teknologiaratkaisuja erityisryhmille 

CommuniCity-projektin toinen kokeiluhaku on avoinna 12.9.–31.10.2023. Tavoitteena on löytää teknologiaratkaisuja, jotka vastaavat kaupunkien tunnistamiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja kaupunkiympäristöön liittyviin haasteisiin. Helsingissä kokeiluhakuun on nostettu kuusi haastetta, jotka on räätälöity erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen erityistarpeisiin. CommuniCity-projekti kutsuu yritykset, järjestöt ja kaupunkilaiset tarjoamaan kaupungeille innovatiivisia ratkaisuja.

CommuniCity-projektin toinen kokeiluhaku hyödyntää kokemuksia ensimmäiseltä hakukierrokselta ja jakaa parhaita käytäntöjä kaupunkien kesken. Lisäksi tavoitteena on laajentaa tekeillä olevaa CommuniCity-työkalupakkia ja luoda yhteiseurooppalaiset käytännöt kaupunkien innovaatiotoiminnan tukemiseksi. Meneillään olevan kokeiluhaun budjetti on noin 450 000 euroa, joka jaetaan apurahojen muodossa mukaan valituille pilotointitiimeille.

Kolmas ja samalla viimeinen CommuniCity-kokeiluhaku avautuu vajaan vuoden kuluttua syyskuussa 2024. Tämän Euroopan laajuisen avoimen haun tavoitteena on hyödyntää aiempien kokeilukierrosten oppeja, validoida projektissa luotuja kokeiluhaku- ja pilotointiprosesseja sekä viimeistellä CommuniCity-työkalupakit. Kolmen avoimen hakukierroksen aikana CommuniCity-projekti rahoittaa yhteensä 100 pilottia ja samalla tukee digitaalista yhdenvertaisuutta.

Replikaattori-kaupungit tarjoavat uusia pilotointikohteita

CommuniCityn toinen avoin hakukierros jäljittelee ja laajentaa ensimmäistä, helmikuussa 2023 käynnistynyttä kokeiluhakua. Ensimmäisellä kierroksella olivat mukana hankkeen partnerikaupungit Amsterdam, Helsinki ja Porto. Toiselle kierrokselle avautuu uusia pilotointimahdollisuuksia, sillä niin kutsutut replikaattorikaupungit liittyvät mukaan. Näihin lukeutuvat Aarhus (Tanska), Breda (Alankomaat), Praha (Tšekin tasavalta) ja Tallinna (Viro). Replikaattori-kaupungit ovat identifioineet omat kehitystarpeensa kanssa ja tuoneet nämä haasteet mukaan toiselle hakukierrokselle.

Jotkut replikaattorikaupungeista tarjoavat mahdollisuuden rajat ylittävään pilotointiin yhteistyössä Amsterdamin, Helsingin ja Porton kanssa. Nämä kolme kaupunkia toimivat eräänlaisina tuutoreina replikaattorikaupungeille tarjoten tukea ja asiantuntemusta.

Helsinki toteuttaa 16 kokeilua

Helsingissä avoimeen kokeiluhakuun nostettiin kuusi haastetta, jotka liittyvät erityisesti pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja ikääntyneiden erityistarpeisiin. Kokeiluun valitut pilotointitiimit kehittävät ratkaisujaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen sekä edellä mainittujen erityisryhmien kanssa. Muutamat haasteista on mahdollista toteuttaa yhteistyössä Tallinnan ja Porton kaupunkien kanssa. Helsinki toteuttaa enintään 16 kokeilua, joihin lukeutuvat myös Tallinnassa ja Portossa tehtävät kokeilut.

Helsinki on nostanut CommuniCityn toiselle kokeilukierrokselle seuraavat haasteet:

  1. Miten pitkäaikaistyöttömien digitaalisia taitoja voidaan luotettavasti mitata?
  2. Miten digitaalisilla työkaluilla voidaan edistää osaamisen tunnistamista?
  3. Miten pyörätuolipotilaiden painehaavoja voidaan ennaltaehkäistä?
  4. Miten digitaalisilla innovaatioilla voidaan parantaa vaikeasti vammaisten elämänlaatua ja edistää heidän osallisuuttaan? 
  5. Miten esteettömistä jalankulkureiteistä voidaan kerätä ja tuottaa tietoa osallistavan tiedonkeruun keinoin?
  6. Miten olemassa olevaa tietoa ja tietolähteitä voidaan käyttää digitaalisin keinoin vaikeasti saavutettavien asukkaiden aktivoimiseen?

Helsingin haasteiden lisäksi kokeiluhaussa mukana olevat kaupungit ovat esittäneet 14 muuta haastetta. Kaikki toisen hakukierroksen haasteet lisätietoineen löytyvät CommuniCityn verkkosivuilta. Mukana olevat kaupungit toteuttavat pilotoinnit suunnilleen samassa aikataulussa, mutta prosesseissa saattaa olla eroja kansallisten ja alueellisten toimintamallien vuoksi. Pilotointivaihe alkaa joulukuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024.

Jätä hakemus viimeistään 31.10. klo 18.00!

Hakemukset tulee jättää CommuniCityn verkkosivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta tiistaihin 31.10.2023 klo 18.00 mennessä Suomen aikaa. Sama hakija voi jättää useita hakemuksia, mutta vain yhden hakemuksen kuhunkin haasteeseen. Toiselle kierrokselle voivat osallistua myös ensimmäiselle CommuniCity-kokeilukierrokselle osallistuneet tiimit.

Hakijoiden tulee huomioida, että hakemukset on laadittava englanniksi. Lisäksi joihinkin haasteisiin on liitettävä aiesopimus. Pilotointitiimit voivat etsiä puuttuvaa osaamista Matchmaking -työkalun kautta ja esittää kysymyksiä Q&A-palstan välityksellä. Kokeiluhaun Info-tilaisuus järjestettiin 4.10. Tilaisuuden aikana käytiin läpi kunkin kaupungin haasteet, itse hakuprosessi ja lisäksi oli tilaisuus esittää kysymyksiä. Tallenne on katsottavissa YouTubesta

Hakuajan päätyttyä asiantuntijoista koostuva tuomaristo pisteyttää hakemukset ja valitsee pilotoitavat ratkaisut. Jokainen valittu tiimi saa 12 500 euroa (alv. 0 %) avustusta, ja rajat ylittävien pilottien toteutukseen voi hakea 5 000 tai 10 000 euron lisäavustusta. 

Forum Virium Helsinki vastaa kahden ensimmäisen CommuniCity-kokeiluhaun toteutuksesta sekä pilotointivaiheen organisoinnista. Syyskuussa 2022 käynnistynyt CommuniCity-hanke saa rahoituksensa Euroopan Unionilta ja siinä on yhteensä 13 partneria. 

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki / Albiino 2

Lisätietoa

Projektipäällikkö, tiedottaja Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
+358 40 903 1922
anne-mari.sandell@forumvirium.fi

Portfoliopäällikkö, EIT Digital Silja Peltonen

Silja Peltonen
Portfoliopäällikkö, EIT Digital
+358 40 742 6360
silja.peltonen@forumvirium.fi

Lue myös