Kirjoituspöydän takaa ei voi kansainvälistyä

Kirjoituspöydän takaa ei voi kansainvälistyä
– Kasvuvalmennus on ketterä tapa torjua taantumaa

Kasvuvalmennus on tehokas tapa nopeuttaa digitaalisia palveluja ja sisältöjä tuottavien yritysten kasvamista kansainvälisiksi menestysyrityksiksi. Tänä vuonna Kasvuvalmennukseen osallistui 22 yritystä eri puolilta pääkaupunkiseutua. Kasvuvalmennuksen Finaali-tilaisuudessa Nokian pääkonttorilla Espoossa puhunut ekonomisti Timo Tyrväinen pitää uusia, innovatiivisia ja dynaamisia kasvuyrityksiä maailmantalouden moottoreina. Niiden merkitys korostuu varsinkin siinä vaiheessa, kun meneillään olevasta kriisistä siirrytään edessä olevaan hitaamman globaalin kasvun aikaan.

Kasvuvalmennuksen toteuttaa Culminatum Innovationin Digibusiness-osaamiskeskus yhteistyössä Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Valmennukseen on osallistunut vuosina 2006-2008 yhteensä 48 yritystä. Kolmessa vuodessa on järjestetty yli 720 valmennuspäivää. Yritysten käytössä on tänä aikana ollut 80 eri alojen asiantuntijan valmennuspooli.
– Valmennus on nopeuttanut useiden Helsingin seudun yritysten kasvua. Olemme räätälöineet yrityksille juuri niiden omien tarpeiden mukaisia valmennuspaketteja. Vuonna 2008 oli eniten kysyntää kansainvälistymiseen liittyvällä valmennuksella. Kirjoituspöydän takaa ei voi kansainvälistyä, joten uusista kansainvälisistä markkina-alueista on otettava selvää etukäteen, kertoi vastaava tuottaja Kaisa Sibelius Digibusiness-osaamiskeskuksesta. Muut suosituimmat valmennuksen aiheet liittyivät tänä vuonna rahoituksen hankintaan, omien tuotteiden ja palvelujen brändin kirkastamiseen sekä sopimusjuridiikkaan.

Lupaavia, kasvavia, rakentavia ja muuttuvia kasvuyrityksiä

Kasvuvalmennuksesta on saatu hyvää palautetta sekä valmennukseen osallistuneilta yrityksiltä että rahoittajilta. Yritykset ovat kiitelleet Kasvuvalmennusta ketteräksi, nopeaksi ja vähäbyrokraattiseksi.
 – Valmennukseen mukaan otetut  yritykset voidaan luokitella neljään ryhmään. ”Lupaukset” ovat aloittavia yrityksiä, joissa on kehitetty kiinnostava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tuote tai palvelu. ”Kasvajat” ovat puolestaan niitä yrityksiä, joilla on jo tuotteet tai palvelut valmiina ja myös näyttöä markkinoilla toimimisesta. ”Rakentajat” ovat yrityksiä, jotka tuottavat koko yhteisölle tärkeitä tuotteita ja palveluita tai toimivat kokonaisten verkostoekosysteemien vetureina vetäen muitakin yrityksiä mukanaan. ”Muutostilanteessa” olevat yritykset ovat sen sijaan kasvuhaasteiden edessä, joita yritetään valmennuksen avulla voittaa, analysoi Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman ohjelmajohtaja Esa Blomberg Kasvuvalmennukseen osallistuvia yrityksiä.

Kasvuvalmennuksen Finaali-tilaisuudessa 11.12.2008 puhunut Aktian pääekonomisti Timo Tyrväinen arveli maailman talouden olleen kyllä kuilun partaalla, mutta kuiluun ei silti pudota.
– Uskon, että ihmiskunta on ottanut sen verran oppia menneisyydestään, että 1930-luvun laman tapainen katastrofi osataan nyt välttää. Maailmantalouden veturit tulevat lähivuosina Kiinasta, Intiasta ja muualta Aasiasta. Uusien innovatiivisten kasvuyritysten merkitys on Suomelle tulevaisuuden hitaamman globaalin talouskasvun aikana aivan keskeinen, sanoi Tyrväinen. Tilaisuuden muita puhujia olivat muun muassa Jari Pasanen Nokiasta ja Annamarja Paloheimo Finnverasta. Helsingin kaupungin Tuomo Karakorpi jakoi tilaisuudessa diplomit vuoden 2008 Kasvuvalmennuksessa mukana olleille kasvuyrityksille.

Lisätietoja:

Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius, Digibusiness-osaamiskeskus, puhelin 040 570 1317
www.digibusiness.fi/kasvuvalmennus

Uudenmaan Digibusiness -osaamiskeskus keskittyy liiketoimintakonseptien edistämiseen sellaisissa digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavissa yrityksissä, joilla on palava halu kansainvälisille markkinoille. Tammikuussa 2007 käynnistynyt hanketta toteuttaa Uudellamaalla Culminatum Innovation.
www.digibusiness.fi

Forum Virium Helsinki edistää digitaalisten palvelujen kehitystä. Forum Virium Helsinki on ideoiden ja tekijöiden puolueeton törmäyttäjä, joka kokoaa yhteen suuria ja kasvavia yrityksiä, toimii kehityshankkeiden vetäjänä ja avaa yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.
www.forumvirium.fi

Lue myös