Ketterää kaupunkikehitystä

Artikkelikuva: Ketterää kaupunkikehitystä

Digitaalisten palvelujen kehitysyksikkö rakentaa avointa ja älykästä Helsinkiä.

Vuonna 2006 aloitti toimintansa Forum Virium Helsinki, digitaalisten palveluiden avoin innovaatioyhteenliittymä. Suurin muutos toiminnassamme on vuosien varrella ollut se, että alun teknologiavetoisista kehityshankkeista olemme siirtyneet kaupungin toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Forum Virium Helsinki on verkottunut ympäri Eurooppaa. Hankkeissamme kehitettyjä digiratkaisuja voi hyödyntää niin Helsingissä, Amsterdamissa kuin Barcelonassa. Olemme digitaalisten kaupunkipalvelujen tuotekehitysyksikkö, jonka kotipesä on Helsinki.
 
Forum Virium Helsingin suurimmat onnistumiset ovat syntyneet, kun olemme rakentaneet siltoja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välille. Kehityshankkeemme noudattavat samaa ajatusta: ratkomme julkisen sektorin ongelmia, mutta ratkaisuja kehittävät usein yksityiset yritykset ja kaupunkilaiset. Esimerkiksi palkittu Helsinki Region Infoshare on edistänyt vuodesta 2011 lähtien pääkaupunkiseudun kuntien julkisten tietovarantojen avaamista.
 
Tulokset ovat vakuuttavia: jo yli 1000 verovaroin tuotettua tietoaineistoa on avattu kaikkien hyödynnettäväksi. Yksi suosituimmista avatuista data- aineistoista on joukkoliikenneoperaattori HSL:n aikataulu- ja reittitiedot. Avointa tietoa hyödyntävät jo kymmenet pienyritysten ja innokkaiden kaupunkilaisten kehittämät kännykkäsovellukset. Julkisen tiedon avaaminen on edennyt HRI:ssä niin liukkaasti, että väliaikaisena innovaatiopysäkkinä toiminut Forum Virium Helsinki on voinut jo vetäytyä taustalle. Vuoden 2014 alusta lähtien HRI-palvelu on pyörinyt osana kaupunkien normaalitoimintaa.
 
Forum Virium Helsingin toimintamalli on käyttäjälähtöinen avoin innovointi. Jotkut puhuvat ketterästä kehittämisestä, toiset kokeilukulttuurista. Termistä riippumatta kyse on merkittävästä ajattelutavan muutoksesta julkisella sektorilla. Paras tapa kehittää toimivia kaupunkipalveluja on lähteä liikkeelle kaupunkilaisten arjesta ja tarpeista, tehdä palveluja, jotka todella helpottavat elämää.
 
Kun kokeillaan uusia digitaalisia palveluja, on tärkeää pitää mielessä iso kuva. Jos eri virastojen palvelut toimivat eri lailla, asioinnin sähköistäminen tuntuu käyttäjistä rasitukselta, ei elämää helpottavalta asialta. Tarvitsemme yhtenäistä palveluarkkitehtuuria ja yhtenäisiä prosesseja, niin Helsingin sisällä kuin eri kaupunkien välillä. Forum Virium Helsingin tehtävänä on ohjata kehitystä siihen suuntaan, että kaupunkilaisten palvelukokemus on sujuva ja kaupunki hyötyy itsekin sähköisten palvelujen tarjoamisesta.
 
Tämä on myös asia, jossa olemme kehittyneet vuosien varrella. Tänään ymmärrämme aiempaa paremmin, miten kokeilut jalkautetaan todellisiin käyttäjäympäristöihin. Jotta kehityshankkeet eivät jää pikku pilotoinniksi, kumppaniemme pitää hyötyä kokeiluista. Jos kaikki osapuolet ovat sitoutuneita hankkeisiin, jälkeenpäin ollaan tyytyväisiä, vaikka kokeilun lopputulos ei olisikaan odotettu. Matkan varrella opitaan paljon yhdessä. Esimerkkejä onnistuneista kokeiluista voit lukea Forum Virium Helsingin Avointa kaupunkia rakentamassa – julkaisun sivuilta.
 

 
toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki
 
 
Juttu on julkaistu osana Forum Virium Helsingin Avointa kaupunkia rakentamassa -julkaisua

 

Lue myös