Kestävän kaupunkikehi­tyksen ESR-hankehaku 16.3.–27.4.2015 avattu

Artikkelikuva: Kestävän kaupunkikehi­tyksen ESR-hankehaku 16.3.–27.4.2015 avattu
Hämeen ELY-keskus on avannut 6Aika – kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun. Haku on käynnissä 16.3.–27.4.2015. Se koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1: ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.
 
Haku kohdistuu 6Aika-strategian painopistealueelle Avoin osallisuus ja asiakkuus. Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina pitää olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta (eli vähintään kahden eri toimijan yhteishanke).
 
Haussa pilotti- ja kokeiluhankkeita
 
ESR-hankehaussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka kohdistuvat erityistavoitteen 6.1 kohderyhmille. Kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeiden kohderyhmiä ovat myös kohderyhmille palveluja tarjoavat tahot sekä potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikroyritykset ja pk-yritykset.
 
Hankkeiden pitää lisäksi tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien
alueella.
 
Hakuinfo
ESR-hankehaun hakuinfo järjestetään Turussa tiistaina 31.3.2015 klo 13.00–15.30 Turun pääkirjaston Studio-tilassa. Hakuinfon aikana esitellään kärkihanke, käydään läpi kuutoskaupunkien painopisteet, esitellään haettavien ESR-hankkeiden sisällöt ja itse hakuprosessi. Hakuinfoa voi seurata videoyhteyden välityksellä reaaliaikaisesti ja tallenne on katsottavissa myös 6Aika-kotisivulta tilaisuuden jälkeen. >> Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
 

Hakuilmoitus ja hakijan opas löytyvät sekä Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilta että rakennerahastot.fi -sivuilta.
 
Lue lisää:

Lue myös