Kaupunkilaisille uusi tapa tutustua asuinympäristönsä suunnitelmiin

Helsingissä kokeiltiin lokakuussa uutta tapaa esitellä kaupunkilaisille tulevaa rakennuskantaa. VTT:n toteuttaman lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla asuinympäristöstään kiinnostuneet asukkaat pääsivät tutustumaan Koskelan sairaala- ja pesuala-alueen rakennussuunnitelmiin ja siihen, miltä korttelit todellisuudessa tulisivat näyttämään. Forum Virium Helsinki oli mukana toteuttamassa kiitosta kerännyttä pilottia.

Koskelan sairaala-alueelle ja pesuloiden tontille suunnitellaan uutta rakentamista. Yleisen keskustelun pohjaksi on tehty neljä eri suunnitelmaa, joita arvioitiin syksyisellä kävelykierroksella ja vaihtoehtojen arviointitilaisuudessa, joihin kuka tahansa kiinnostunut saattoi osallistua.

Lisätty todellisuus tulevaa havainnollistamassa

Kierrokselle osallistuneet pääsivät tutustumaan suunnitelmiin lisätyn todellisuuden sovelluksella, joka havainnollistaa suunnitelmia ympäristössä. Sovelluksessa katsotaan ympäristöä tablettitietokoneen tai muun älylaitteen kameran ja näytön avulla niin, että reaaliympäristön päällä näkyy haluttu rakennussuunnitelma.

”Lisätty todellisuus auttoi hahmottamaan suunnitelmissa esitettyä kaupunkitilaa, kuten rakennusten mittasuhteita. Sovelluksella on kuitenkin omat rajoituksensa, eikä se sovi kaikkien ympäristöjen havainnollistamiseen. Esimerkiksi puusto rajoitti sen käyttöä Koskelan alueen puistomaisessa ympäristössä”, toteaa kaupunkisuunnittelija Antti Varkemaa

Forum Virium Helsinki keräsi palautetta sovelluksen kaupunkilaisilta, joita oli saapunut paikalle yli kaksikymmentä. Suurin osa käyttäjistä koki sovelluksen melko helppokäyttöiseksi ja teknisesti toimivaksi. Monet myös uskoivat sovelluksen auttaneen heitä hahmottamaan suunnitelmia ympäristössä. Sovellus täydensi kiitettävästi perinteisiä visualisointitapoja, osalle kuitenkin tavalliset havainnekuvat olisivat riittäneet. Melkein kaikki sovellusta testanneet aikovat jatkaa keskustelua rakennussuunnitelmista netissä.

Kokeiluun osallistuneet toivoivat yksityiskohtaisempia ja tarkempia rakennusmalleja, sillä nyt ne olivat vielä melko karkeita ja vain suuntaa antavia. Sovellus kuitenkin tarjosi yleiskuvan tulevasta alueesta ja auttoi testaajia hahmottamaan tilankäyttöä, rakennusten sijaintia ja korkeuseroja. Isompi näyttö olisi palautteen perusteella suotavaa, samoin mahdollisuus käyttää sovellusta omalla puhelimella – silloin satunnainen ohikulkijakin voisi käyttää sovellusta ja tutustua ympäristönsä tuleviin suunnitelmiin. Eräs käyttäjä jopa toivoi tulevaisuudelta hologrammiprojisointia hahmottamaan suunnitelmia.
 

Koskelaan uutta kaupunkia

Maastokierros päättyi keskustelutilaisuuteen, jossa osallistujat pääsivät tarkemmin tutustumaan ja kommentoimaan neljää kaupunkisuunnitteluvirastossa suunnittelualueelle tehtyä kaupunkirakenteellista mallia.

Kaikki keskustelijat korostivat Koskelan hienojen puistoalueiden ja vehreyden säilyttämisen tärkeyttä. Keskustelua herätti myös se, millainen olisi alueelle sopivin korttelirakenne. Raitiovaunuyhteyden merkittävyys nousi esiin lähes kaikkien kommenteissa, myös hyviä pyöräily-yhteyksiä kaivattiin. Alueelle kaivattiin kivijalkapalveluita ja niiden lisäksi alueen yhteisöllisyyden muodostumista pidettiin tärkeänä.

Tilaisuuden rakenne sai positiivista palautetta osallistujilta. Lisätyn todellisuuden pilotti ja keskustelutilaisuus keräsivät molemmat kiitosta kaupunkilaisten taholta: suunnittelutapaa, jossa laaditaan vaihtoehtoja keskustelun pohjaksi, pidettiin hyvänä ja tervetulleena tapana osallistaa ihmiset asuinalueidensa tulevaisuuden suunnitteluun.

Helsingin pilotti on osa kansainvälistä Street Smart -hanketta, joka toteutetaan vuonna 2014. Kokonaisuutta rahoittaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT ICT Labs.

Lisätietoja:

Street Smart -projekti

Projektipäällikkö
Kaisa Spilling
email: kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
puh. +358 40 744 8831

Lue myös