Kaupungista keidas? Virtuaalivehreä auttaa kaavoittajia kurkistamaan tulevaisuuden vehreään Kalasatamaan

Artikkelikuva: Kaupungista keidas? Virtuaalivehreä auttaa kaavoittajia kurkistamaan tulevaisuuden vehreään Kalasatamaan

Kalasatamassa tehdään nyt vehreämpää kaavaa. Virtuaalivehreä tuo uusia työkaluja vihreän infran kaavoittamisen tueksi ja avaa mahdollisuuksia smart & clean -liiketoiminnalle.

Kovia kesähelteitä, joista toiset nauttivat ja toiset pakenevat veden äärelle, rankkoja syyssateita, jotka saavat keskustan parkkihallit ja rautatieaseman tulvimaan: ilmastokriisin seurauksena Helsingissä olosuhteet muuttuvat tulevina vuosina yhä vaihtelevammiksi. Jotta kaupunkiympäristön joustavuutta vaihtuvissa olosuhteissa voidaan lisätä, tarvitaan uudenlaista suunnittelua sekä työkaluja sitä tukemaan.

Yksi tärkeä ratkaisu jää usein yhä hyödyntämättä: kaupunkien vihreä infrastruktuuri eli se, miten tuomme naapurustoihin, kaduille, pihoille, katoille ja seinille vehreyttä. Vihreän infrastruktuurin tuottamia hyötyjä kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi sadevesien hallintaa, pölytyspalveluita, tuulisuuden vähentämistä sekä virkistystä. Vihreään infrastruktuuriin tehdyt investoinnit tuottavat yhtä aikaa kaikkia näitä erilaisia hyötyjä, jotka tekevät kaupungeistamme viihtyisiä, kauniita ja terveellisiä.

“Virtuaalivehreä-projektissa tuomme kaavoittajien tueksi digitaalisesti tuotettuja skenaarioita ja innovatiivisia infrastruktuuriratkaisuja eli uusia työkaluja vihreän infrastruktuurin huomioimiseen kaavoituksessa“, kertoo projektipäällikkö Maija Bergström Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä.

Pienestä paikallisesta kokeilusta kohti kaavoitusta

Virtuaalivehreä-hankkeessa on tavoitteena laatia Kalasataman pohjoisille alueille kaava, joka ennakoi uudenlaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Näin avataan myös mahdollisuuksia uudenlaiselle smart & clean -liiketoiminnalle. Virtuaalivehreän opit ja suunnittelukäytännöt ovat hyödynnettävissä Kalasataman ohella myös muille uusille rakentuville alueille Helsingissä.

Hankkeessa mukana ovat kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä yrityspartnerit WSP ja Innogreen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden sekä Kalasatama-Länsisatama -kaavoituksen kanssa.

InnoGreen kehittää innovatiivisia, ajan taloudellisiin ja ekologisiin haasteisiin vastaavia viherpalveluita. Kalasataman alueella on toteutettu osana nopeiden kokeilujen ohjelmaa vuonna 2017 InnoGreenin kokeilu, jossa koulun pihalle toteutettiin prototyyppi hulevettä hyödyntävästä sadepuutarhasta. Kokeilu osoitti modulaarisen rakenteen toimivuuden, sekä toisaalta tarpeen huomioida vastaavat rakenteet jo osana rakennusvaiheen suunnittelua.

WSP on kehittänyt työkalua vihreän infran auditointiin. Työkalulla demonstroidaan erilaisten vihreän infran ratkaisujen vaikutusta muun muassa sadeveden hallintaan, lämpötilojen tasaamiseen sekä biodiversiteetin ja virkistysarvojen lisäämiseen.

”Kaupunkivihreä tuottaa todella paljon erilaisia hyötyjä ja arvoja, jotka liittyvät niin ekologiaan, asukkaiden hyvinvointiin kuin taloudelliseen kestävyyteenkin. Hienoa, että Kalasataman aluerakennushanke voi toimia alustana näiden ratkaisuiden kehittämiselle, sillä se palvelee kaupunkikehitystä laajemminkin ja on linjassa esimerkiksi hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden kanssa”, toteaa Elisa Lähde WSP:ltä.

Oppeja pohjoismaista

Projektitiimi on ammentanut oppeja muista pohjoismaista. Tukholman Norra Djurgårdstad on esimerkki alueesta, jossa luontopohjaiset ratkaisut on kiinteästi integroitu kaupunginosan suunnitteluun. Katupuut muodostavat hyönteisille viherkäytäviä ja sadevettä hallitaan hulevesikaduilla. Samalla alueen virkistysarvot kasvavat. Kööpenhaminan ja Malmön alueella on myös toteutettu kunnianhimoisia viherratkaisuja, joista Helsinki voi ottaa oppia.

Kalasatamassa tavoitteena on pilotoida toimintamalli siihen, miten digitaalisuus voi auttaa tunnistamaan parhaita ratkaisuja vihreän infran huomioimiseksi jo kaavoitusvaiheessa. Samalla pyritään kehittämään uudenlaisia tiiviiseen kaupunkiin sopivia ratkaisuja, joita suomalaiset yritykset voisivat viedä maailmalle, ja luoda innovaatioita ilmastonmuutoksen torjuntaan.

“Ihminen tarvitsee luontoa voidakseen hyvin. Hyödyntämällä vihreyttä ja rakentamalla älykkäitä viherratkaisuja, voidaan luoda hyvinvointia ja kestävyyttä tukevia kaupunkiympäristöjä. Haluamme kehittää kaupunkien hulevesiratkaisuja käytännöllisemmiksi. Tällainen uusi ratkaisu voi myös tehdä kaupungista kauniimman ja vihreämmän”, sanoo InnoGreenin perustajaosakas Mikko Sonninen.

Virtuaalivehreä-hankkeessa mukana ovat kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä yrityspartnerit WSP ja Innogreen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden sekä Kalasatama-Länsisatama -kaavoituksen kanssa. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto.

Kuva: Vesa Laitinen

Lisätietoja

Kuva

Maija Bergström

#fiksukaupunki
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös