Kasvuvalmennus käynnistyy – hae mukaan!

Artikkelikuva: Kasvuvalmennus käynnistyy – hae mukaan!

Forum Virium Helsingin tuottama Kasvuvalmennus tukee jälleen uusia innovatiivisia yrityksiä kohti kasvua ja uusia markkinoita. Vuonna 2012 valmennukseen mahtuu noin 35 yritystä kehittämään liiketoimintaa ja vauhdittamaan kansainvälistymistä.

Ensimmäiset yritykset valitaan jo torstaihin 9.2. asti auki olevalla hakukierroksella.

”Moniin muihin tarjolla oleviin valmennuksiin verrattuna Kasvuvalmennus on osoittautunut valintaprosessiltaan ketteräksi ja nopeaksi. Jo ensimmäisessä sparrauksessa annettu palaute oli hyödyksi”.
        CTO Jaan Apajalahti, Sopima Oy

Kasvuvalmennus on Helsingissä kaikilla toimialoilla toimiville innovatiivisille pk-yrityksille, joiden tuotteet tai palvelut ovat skaalautuvia ja markkinapotentiaalia on myös kansainvälisesti.

Kasvuvalmennus vauhdittaa ja tukee yritysten kasvua sekä liiketoiminnan kehittymistä. Valmennuksella nostetaan yritysten osaamisen tasoa sekä annetaan eväitä toiminnan laaja-alaisempaan tarkasteluun. Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma.

Valinnoissa painotetaan erityisesti yrityksen kasvuhalua ja -kykyä, tarjooman skaalautuvuutta ja kilpailukykyä sekä tiimin osaamista. Lisäksi arvioidaan Kasvuvalmennuksen soveltuvuutta yrityksen kehitystarpeisiin sekä yrityksen innovatiivisuutta ja elinkeinopoliittista merkitystä.

Lisätietoja valmennuksesta ja hakulomake löytyvät verkosta www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

”Loistava ohjelma. Helposti lähestyttävä, ja päätöksenteko on nopeaa ja läpinäkyvää. Siinä on mallia muille vastaaville toimijoille.”
        CEO Jukka Sintonen, BooxMedia Oy

Lisätietoja kiinnostuneille:
Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
040 570 1317
kaisa.sibelius[at]forumvirium.fi
Forum Virium Helsinki
www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki ja hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Valmennukseen on vuodesta 2006 alkaen osallistunut jo 140 yritystä.

Lue myös