Kasvuvalmennus käynnistyy – ensimmäinen haku 27.2. saakka

Kasvuvalmennuksen kuudes kausi on pyörähtänyt käyntiin ja lähtee liikkeelle ripeällä aikataululla. Ensimmäinen hakukierros päättyy 27.2.

Kasvuvalmennus on tarkoitettu Helsingissä toimiville innovatiivisille pk-yrityksille, joiden tuotteet tai palvelut ovat skaalautuvia ja markkinapotentiaalia on myös kansainvälisesti.

Kasvuvalmennus vauhdittaa ja tukee yritysten kasvua sekä liiketoiminnan kehittymistä. Valmennuksella nostetaan yritysten osaamisen tasoa sekä annetaan eväitä toiminnan laaja-alaisempaan tarkasteluun. Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma.

Valinnoissa painotetaan erityisesti yrityksen kasvuhalua ja -kykyä, tarjooman skaalautuvuutta ja kilpailukykyä sekä tiimin osaamista. Lisäksi arvioidaan Kasvuvalmennuksen soveltuvuutta yrityksen kehitystarpeisiin sekä yrityksen innovatiivisuutta ja elinkeinopoliittista merkitystä.

Valintaprosessi on kaksivaiheinen ja lopullinen valinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Valmennukseen voidaan valita vuoden aikana noin 30 yritystä.

Saapuneita hakemuksia arvioidaan ja yrityksiä valitaan neljässä erässä. Hakukierrokset ovat auki 27.2., 27.3., 1.5. sekä 28.8. saakka.

Yrityksen omavastuuosuus on vähintään 30 % valmennuspalkkiosta. Tuki voi olla enintään 70 %, kuitenkin korkeintaan 665 e + alv./valmennuspäivä. Yrityksen maksettavaksi jäävä summa riippuu valmennuspäivien määrästä ja valmennuksen päivähinnasta. Tukea voi saada enintään 15 valmennuspäivään.

Valmennuksissa käytetään valmentajapooliin hyväksyttyjä asiantuntijoita. Tarjouspyyntö valmentajille julkaistaan viikolla 8.

Lisätietoja ja hakulomake: www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus.

”Kasvuvalmennus antoi mahdollisuuden käyttää asiantuntijoita, sparraajia, joiden piiriin emme olisi muuten päässeet.”

Lisätietoja:
Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
040 570 1317
kaisa.sibelius[at]forumvirium.fi
Forum Virium Helsinki
www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki. Hankkeen päärahoittaja on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Tähän mennessä Kasvuvalmennukseen on osallistunut yli 100 yritystä.

Lue myös