Kasvuvalmennus hakee uusia yrityksiä – hae 11.3. mennessä

Artikkelikuva: Kasvuvalmennus hakee uusia yrityksiä – hae 11.3. mennessä

Yritysten on jälleen mahdollisuus hakea Kasvuvalmennukseen ja haku on avoinna sunnuntaihin 11.3. saakka.

Kasvuvalmennus on tarkoitettu Helsingissä kaikilla toimialoilla toimiville innovatiivisille pk-yrityksille, joiden tuotteet tai palvelut ovat skaalautuvia ja markkinapotentiaalia on myös kansainvälisesti.

Kasvuvalmennus vauhdittaa ja tukee yritysten kasvua sekä liiketoiminnan kehittymistä. Valmennuksella nostetaan yritysten osaamisen tasoa sekä annetaan eväitä toiminnan laaja-alaisempaan tarkasteluun. Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma.

Valinnoissa painotetaan erityisesti yrityksen kasvuhalua ja -kykyä, tarjooman skaalautuvuutta ja kilpailukykyä sekä tiimin osaamista. Lisäksi arvioidaan Kasvuvalmennuksen soveltuvuutta yrityksen kehitystarpeisiin sekä yrityksen innovatiivisuutta ja elinkeinopoliittista merkitystä.

Valintaprosessi on kaksivaiheinen ja lopullinen valinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Valmennukseen voidaan valita vuoden aikana noin 35 yritystä.

Saapuneita hakemuksia arvioidaan ja yrityksiä valitaan vuonna 2012 vielä neljästi. Hakukierrokset ovat avoinna 11.3., 15.4., 13.5. ja 26.8. saakka.

Yrityksen omavastuuosuus on vähintään 30 % valmennuspalkkiosta. Tuki voi olla enintään 70 %, kuitenkin korkeintaan 665 e + alv./valmennuspäivä. Yrityksen maksettavaksi jäävä summa riippuu valmennuspäivien määrästä ja valmennuksen päivähinnasta. Tukea voi saada 5- 20 valmennuspäivään.

Valmennuksissa käytetään valmentajapooliin hyväksyttyjä asiantuntijoita.

Lisätietoja ja hakulomake: www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

 

”Moniin muihin tarjolla oleviin valmennuksiin verrattuna Kasvuvalmennus on osoittautunut valintaprosessiltaan ketteräksi ja nopeaksi. Jo ensimmäisessä sparrauksessa annettu palaute oli hyödyksi”.
        CTO Jaan Apajalahti, Sopima Oy

 

Lisätietoja kiinnostuneille:
Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
040 570 1317
kaisa.sibelius[at]forumvirium.fi
Forum Virium Helsinki
www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki ja rahoittaa Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Valmennukseen on vuodesta 2006 alkaen osallistunut jo 140 yritystä.

Lue myös