Kasvuvalmennus 2010 – haku käynnissä!

”Tämä oli paras tähän mennessä käyttämistämme rahoitus- ja valmennusohjelmista.”

Kasvuvalmennus kehittää Helsingin seudulla toimivia innovatiivisia pk-yrityksiä, joilla on halua ja kykyä kasvaa globaaleilla markkinoilla skaalautuvalla liiketoiminnalla. Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma.

Kasvuvalmennus tarjoaa mukaan valittaville yrityksille räätälöityä asiantuntija-apua nopeuttamaan yritysten palveluiden kehittämistä, tukemaan siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille ja antamaan eväitä toiminnan kehittämiseen. Valmennuksen teemoja voivat olla esim. kasvustrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat, omistusjärjestelyt, markkinaselvitykset, henkilöstöstrategiat, tuotteistus, kansainvälistyminen, rahoituksen hankinta tai markkinointi. Yrityskohtaista valmennusta on mahdollista saada 5-25 päivää.

Hakeminen ja valinta

”Fleksiibeliys täsmäkäyttää valmennusta yrityksen todellisiin tarpeisiin.”

Valintakriteereitä

  • yrityksen kasvuhalu ja -kyky
  • liikeidean kansainvälinen potentiaali ja skaalautuvuus
  • tiimin osaaminen
  • Kasvuvalmennuksen soveltuvuus yrityksen kehitystarpeisiin

Yritykset valitaan kaksivaiheisesti ja lopullinen valinta tapahtuu haastattelujen perusteella.

Esikarsinta verkkohakemuksen perusteella 
Hakulomake: https://digiumenterprise.com/answer/?sid=438739&chk=SVDRPY3A

Haastattelut

  • haastateltavat valitaan verkkohakemusten perusteella
  • lopullinen valinta Kasvuvalmennukseen tehdään haastattelujen perusteella
  • haastattelut sovitaan yrityskohtaisesti

Hakukierroksia on vuoden 2010 aikana neljä. Hakemusten viimeiset jättöpäivät ovat: 14.2., 21.3., 25.4. sekä 29.8. Kasvuvalmennus on tarkoitettu yrityksille joiden koti- tai päätoimipaikka on Helsingin seudulla.

Kustannukset

”Toista kertaa mukana olleena voimme todeta, että molemmat kerrat ovat olleet aidosti hyödyllisiä.”

Yrityksen omavastuuosuus kustannuksista on vähintään 20 % ja tuki enintään 712 e + alv./pvä. Yrityksen maksettavaksi jäävä summa riippuu valmennuspäivien määrästä ja valmennuksen päivähinnasta.

Valmennus

”Saimme käyttöömme hyviä asiantuntijoita, jotka oikeasti hyödyttivät meitä.”

Valmentajat valitaan valmentajapoolista, joka muodostuu yleisen tarjouksen Kasvuvalmennukselle tehneistä konsulteista ja asiantuntijoista.

Lisätietoa kiinnostuneille

Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
puh. 040 570 1317, kaisa.sibelius(at)culminatum.fi
www.digibusiness.fi/kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksen tuottavat Culminatum Innovation hallinnoimassaan Digitaaliset sisällöt – osaamiskeskuksessa (DIGIBUSINESS) yhteistyössä Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu.

Lue myös