KASVUVALMENNUKSEN SEURAAVA HAKUKIERROS LÄHESTYY – deadline 27.4.

Toinen hakukierros Kasvuvalmennukseen on parhaillaan käynnissä.

Tänä vuonna voidaan mukaan ottaa enintään 15 digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavaa Helsingin seudulla toimivaa pk-yritystä. Yrityskohtaista valmennusta on mahdollista saada jopa 25 päivää.

KASVUVALMENNUS – KEHITYSHANKE OMAN YRITYKSEN TARPEISIIN

Kasvuvalmennuksen kohderyhmänä ovat Helsingin seudulla toimivat digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavat kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Kasvuvalmennus nopeuttaa yritysten palveluiden kehittämistä, tukee siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille ja antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Valmennus sisältää 10-25 päivää yrityskohtaista valmennusta enintään 15 yritykselle.

Valmennuksen teemoja voivat olla esim. kasvustrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat, omistusjärjestelyt, markkinaselvitykset, henkilöstöstrategiat, tuotteistus, kansainvälistyminen, rahoituksen hankinta tai markkinointi.

VALINTAKRITEEREITÄ

– yrityksen kasvuhalu ja -kyky
– liikeidean kansainvälinen potentiaali
– tiimin osaaminen
– Kasvuvalmennuksen soveltuvuus yrityksen kehitystarpeisiin
– yrityksen osaamisen käyttökelpoisuus Forum Virium Helsingin kehityshankkeissa
– yrityksen elinkeinopoliittinen merkitys

VALINTAPROSESSI

Haku tapahtuu verkkolomakkeella https://www.webropol.com/P.aspx?id=207642&cid=13366851

1.) karsinta verkkohakemuksen perusteella
– hakijan ilmoittamien tietojen perusteella tarkistetaan kelpoisuus
– erityisesti arvioidaan yrityksen kasvuhalua ja -kykyä sekä liikeidean kansainvälistä potentiaalia
– tiimin alustava arviointi annettujen henkilötietojen perusteella

2.) auditointi
– yritykset valitaan auditointiin verkkohakemusten perusteella
– käynti yrityksessä
– tietojen tarkistus
– tiimin ja yrityksen kasvuhalun ja -kyvyn sekä liikeidean arviointi
– käytetään asiantuntijaapuna Diges ry:tä

3.) asiantuntijaraadin haastattelu
– yritykset valitaan haastatteluun auditointien perusteella
– lopullinen valinta ja alustava valmennusohjelma raadin suosituksesta
– raati antaa pikapalautetta valmennettavalle

Valmennettavien yritysten valintaan osallistuvalla asiantuntijaraadilla on laaja näkemys yritysten kehittämisestä ja henkilöt edustavat sekä julkisia että yksityisiä tahoja. Raadin muodostavat Tekesin, Finnveran, Veraventure Oy:n, Uudenmaan TE-keskuksen, Suomen kanssayrittäjät SKY ry:n, Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman, Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun sekä Uudenmaan Digibusiness -osaamiskeskuksen edustajat.

AIKATAULU V. 2008

Hakukierroksia on jäljellä vielä kaksi, yksi keväällä ja yksi syksyllä.

2. haku päättyy: 27.4.(raati 13.5.)
– hakuun liittyvät auditoinnit tehdään 29.4., 5.5., 7.5. ja 8.5.
– auditointiajankohdasta sovitaan erikseen hakemusten perusteella

3. haku päättyy: 24.8.(raati 9.9.)

Lisätietoja hakuaikatauluista löytyy hakulomakkeelta.

KUSTANNUKSET

Yrityksen omavastuuosuus on vähintään 20% valmennuspalkkiosta ja tuki voi olla enintään 80%, kuitenkin korkeintaan 712 e + alv./valmennuspäivä.

VALMENTAJAT

Valmennuksissa voidaan käyttää valmentajapooliin hyväksyttyjä valmentajia. Pooliin hyväksyttäviltä valmentajilta edellytetään korkeaa ammattitaitoa ja erityisesti valinnoissa korostetaan toimiala- ja markkinatuntemusta.

Lista tällä hetkellä poolissa olevista valmentajista ja tarjouspyyntö valmentajille löytyvät osoitteesta http://www.forumvirium.fi/?q=node/152.

LISÄTIETOA KASVUVALMENNUKSESTA:

Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
puh. 040 570 1317 kaisa.sibelius(at)culminatum.fi

kotisivut: http://www.forumvirium.fi/?q=kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksen tuottavat Culminatum Ltd Oy hallinnoimassaan Digitaaliset sisällöt – osaamiskeskuksessa (DIGIBUSINESS) yhteistyössä Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu.

Lue myös