Kansalaisten datatoiveiden kärjessä paikkatietoaineistot

Artikkelikuva: Kansalaisten datatoiveiden kärjessä paikkatietoaineistot

Vuoden 2013 lopussa toteutettiin kaupunkien datan avaamisen tueksi kysely, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan datojen avaamisen tärkeyttä kategorioittain. Kysely tehtiin Helsinki Region Infosharen aloitteesta yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa ja se toteutettiin samanaikaisesti kuudella eri kaupunkiseudulla.

Vastausten mukaan eniten toivotaan avattavaksi paikkatietoaineistoja, kuten karttoja, sekä liikenteeseen, ympäristöön ja rakentamiseen liittyviä tietoaineistoja. Tulot ja kulutus, energia- ja vesihuolto sekä kulttuuri kiinnostivat vastaajia vähemmän.

”Kyselyn tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, mitkä tietoaineistot koetaan hyödyllisimmiksi. Näiden avaamiseen panostamme jatkossakin”, toteaa HRI:n projektipäällikkö Tanja Lahti.

Datakyselyyn vastasi yhteensä 190 henkilöä, joista 131 ilmoitti kiinnostuksekseen Helsingin seudun tietoaineistot.  Vastaajista 14 prosenttia luokitteli itsensä datan avaajaksi, loput datan hyödyntäjiksi. Hyödyntäjiksi lukeutuivat muun muassa sovelluskehittäjät, viranhaltijat ja journalistit.

Tutustu kyselyn tuloksiin!
Tutustu kyselyn tuloksista laadittuun yhteenvetoon (kalvoesitys) ja kyselyn julkaistuun data-aineistoon (taulukkoesitys).

Käytettyä kategorisointia on tarkoitus käyttää jatkossa myös HRI:n datakatalogissa ja kaupungeille suunnatuissa datapyynnöissä. Tietoaineistojen avaamista jatketaan systemaattisesti ja HRI lupaa kuunnella käyttäjien toiveita jatkossakin. Projektivaiheen päätyttyä vuoden alussa HRI -palvelu jatkaa toimintaansa osana pääkaupunkiseudun kaupunkien toimintaa. Jatkossa tietoaineistojen yhteentoimivuutta pyritään edistämään. Lisäksi pilotoidaan Datademo-rahoitusmallia, jossa kehittäjille tarjotaan tukea datojen hyödyntämisessä.

Kysely tulokset ovat vertailukelpoisia Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen kanssa. Tulosten välillä nousee esille mielenkiintoinen eroavaisuus — Yhdysvalloissa kiinnostavimmaksi dataksi koetaan turvallisuus, joka taas Suomen kyselyssä ei juuri herättänyt kiinnostusta.

“Avaamistoiminnan priorisoinnin kannalta on hyvä saada asioille edes jonkinlainen järjestys, vaikka luonnollisesti kaikkien kategorioiden sisältä löytyy erittäin tärkeitä ja toivottuja datasettejä avattavaksi”, kommentoi kyselyn toteuttanut Antti Poikola Open Knowledge Finland ry:stä.

Lue myös