Kaksi kokeilua paneutuu kaupunkiluonnon salaisuuksiin

Artikkelikuva: Kaksi kokeilua paneutuu kaupunkiluonnon salaisuuksiin

Kaksi kokeilua kerää tietoa kaupungin kasvillisuudesta Sompasaaressa. Kokeilut kannustavat paikallisia asukkaita kiinnostumaan lähiympäristöstään ja luonnon hyödyistä. xDVisuals ja Granlund toteuttavat kokeilut osana B.Green-projektia.

Viheralueet ovat kaupungeille tärkeitä, mutta kuinka hyvin ymmärrämme kasvien elämää kaupunkiympäristössä? Green Urban Mapping -kokeiluohjelma esittelee uusia digitaalisia työvälineitä ja osallistumiskeinoja, joiden avulla voidaan kerätä tietoa uusien asuinalueiden kaupunkivihreästä. 

B.Green -projekti haki kokeiluohjelmaan ratkaisuja, jotka auttavat lajien tunnistamisessa ja niiden esiintymisalueiden kartoittamisessa. Ratkaisun piti olla helppokäyttöinen. Lisäksi valittujen kokeilujen piti muuttaa kerätyt tiedot CAD-, GIS- tai BIM-formaattiin. 

Tarjouksia saatiin yhteensä seitsemän. Valitut kaksi kokeilua toteutetaan Kalasatamassa tulevina kuukausina. 

xD Visuals kehittää kasvillisuuden digitaalista kaksosta tilastodatan, kaupunkimallien ja 3D-tietojen pohjalta. Ratkaisu visualisoi ja kartoittaa kasvillisuuden sijainnit, koon ja lajit parametrisen tiedon pohjalta. Ratkaisu täydentää Helsingin kaupungin digitaalista kaksosta.

Granlund kokeilee PlantLIFE Mapper AR -sovellusta, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta. Käyttäjät voivat kartoittaa paikallista kasvillisuutta ja sijoitella oikeassa maailmassa havaittuja kasveja virtuaalitodellisuuteen. Lisäksi käyttäjät voivat tutkia ympäristössään kasvavia kasveja kartalla ja muokata digitaalisten kasvien eri kasvuvaiheita. 

Kaupunkivihreän kartoitusta Sompasaaressa

Ratkaisuja kokeillaan Sompasaaressa yhteistyössä paikallisten ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa. Asukkaat pääsevät keräämään kasvitietoa tammikuussa 2022.

Green Urban Mapping -kokeiluohjelma pyrkii tarjoamaan ajantasaista tietoa kaupungin kasvien elämästä ja kasvillisuudessa tapahtuvista muutoksista. Kerätyt tiedot analysoidaan ja oppeja hyödynnetään tulevaisuudessa ympäristösuunnittelussa, kun kaupunki haluaa kehittää ilmastonmuutoksen entistä paremmin huomioivia naapurustoja ja niiden viheralueita. 

B.Green -projekti etsii uusia, kekseliäitä työkaluja ja näkökulmia vihreän infrastruktuurin suunnitteluun. Nopeat kokeilut tukevat ympäristöystävällisempää kaupunkisuunnittelua Helsingissä ja Baltian maissa. Helsingin lisäksi mukana ovat Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö.

Projektin rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma.

Lisätietoa

Portfoliopäällikkö, EIT Digital Silja Peltonen

Silja Peltonen
Portfoliopäällikkö, EIT Digital
+358 40 742 6360
silja.peltonen@forumvirium.fi

Lue myös