B.Green Handbook: työkaluja ja malleja vihreän infrastruktuurin suunnitteluun

Artikkelikuva: B.Green Handbook: työkaluja ja malleja vihreän infrastruktuurin suunnitteluun

B.Green-projektissa kehitettiin vihreän infrastruktuurin suunnittelua luomalla digitaalinen ja osallistava kaupunkisuunnittelun toimintamalli. Syyskuussa julkaistu B.Green Handbook kokoaa parhaat opit projektista ja kertoo inspiroivia esimerkkejä Baltian meren alueelta.

Kaupunkivihreä auttaa kaupunkeja saavuttamaan ilmastotavoitteensa, mutta vihreän lisääminen rakennettuun ympäristöön vaatii paljon tietoa ja uusia suunnittelutapoja. Erityisesti kaupungit ovat kaivanneet uusia toimintamalleja, jotka edesauttavat kaupunkivihreän huomioimista jo kaavoitusvaiheessa.

Vuonna 2020 käynnistynyt B.Green-projekti edisti ja helpotti vihreän infrastruktuurin suunnittelua kahden vuoden ajan. Forum Virium Helsingin koordinoiman projektin tavoitteena oli kehittää digitaalisen ja osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli erityisesti Itämeren alueen kaupunkien käyttöön.

Konkreettista tukea kaupunkisuunnitteluun

B.Green Handbookin tavoitteena on tarjota kaupunkisuunnittelijoille ja muille vihreän infrastruktuurin ammattilaisille konkreettisia ja helposti käyttöön otettavia malleja ja menetelmiä. Digitaalisia ja osallistavia työkaluja esitellään ratkaisuina, jotka auttavat kaupunkisuunnittelijoita ratkomaan työhönsä liittyviä haasteita.

Käsikirja on jäsennelty kuuteen eri aihepiiriin; vihreä infrastruktuuri, ilmastonmuutos ja resilienssi, vihreän infrastruktuurin suunnittelun haasteet, yhteissuunnitteluprosessi, digitaaliset työkalut ja sidosryhmien osallistuminen. 

Kussakin osiossa on esitetty perustiedot siitä, miten kyseinen aihepiiri liittyy vihreän infrastruktuurin suunnitteluun kaupunkiympäristössä. Esitellyt haasteet on tunnistettu tieteellisessä kirjallisuudessa ja niistä on saatu kokemusta B.Greenin pilottikaupungeista. Tapaustutkimukset ja esimerkit tuovat esiin eri vaiheissa käytetyt prosessit, menetelmät ja työkalut. 


Helsingin ja Tallinnan kaupunkien yhteistyötä

Helsingin ja Tallinnan kaupungit ovat yhdessä työstäneet B.Green Handbookissa esiteltyjä toimintamalleja ja työkaluja. Helsingissä pureuduttiin erityisesti digitaalisten työkalujen kehittämiseen. Tässä työssä hyödynnettiin monipuolisesti Kalasataman alueella toteutettuja pilotteja. Käsikirjaan on otettu mukaan Tallinnan kokemusten lisäksi myös muita Itämeren alueen kaupunkien oppeja vihreän infrastruktuurin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Helsingin kaupunki sai B.Green-projektin myötä runsaasti ymmärrystä vihreän infrastruktuurin vaihtoehdoista osana kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta. Lisäksi kaupunkisuunnittelijat saivat mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia digitaalisia työkaluja erityisesti varhaisen vaiheen suunnittelussa. B.Green Handbookin myötä nämä mallit jalkautuvat nyt muiden kaupunkien käyttöön ja toivottavasti konkretisoituvat vehreämpinä kaupunkiympäristöinä. B.Green Handbook on saatavilla suomeksi, viroksi ja englanniksi.

Lisätietoa

Portfoliopäällikkö, EIT Digital Silja Peltonen

Silja Peltonen
Portfoliopäällikkö, EIT Digital
+358 40 742 6360
silja.peltonen@forumvirium.fi

Projektipäällikkö, tiedottaja Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
+358 40 903 1922
anne-mari.sandell@forumvirium.fi

Lue myös